Bangladéš

Bangladéš

© Foto: Marek Štys

Po nepokojích na severozápadě Myanmaru musely od roku 2017 statisíce lidí utéct před násilím do sousedního Bangladéše. Jedná se o jednu z největších humanitárních krizí současnosti. Aktuálně potřebuje pomoc 1,3 milionu lidí - uprchlíků, ale stejně tak i místních obyvatel. Člověk v tísni pomáhá v přeplněných uprchlických táborech zlepšovat hygienické podmínky a přispívat k lepší bezpečnosti.

Téměř milion příslušníků pronásledovaného rohingského etnika a dalších minoritních skupin teď žije v několika uprchlických táborech na relativně malém území na jihovýchodě Bangladéše. Tábory jsou přelidněné, přístřešky chatrné a hygienické podmínky kritické. Lidé v nich běžně trpí nedostatkem potravin i lékařské péče. Ve spolupráci s partnerskou organizací proto šíříme osvětu o prevenci nemocí i dostupné zdravotní péči a podporujeme ty nejzranitelnější skupiny obyvatel, jako jsou ženy a dívky. V období monzunů pomáháme lidem s opravami jejich provizorních přístřešků a přípravou na silné přívalové deště.

Příchod statisíců lidí do chudé a málo rozvinuté oblasti trpící každoročními monsuny a tropickými bouřemi má negativní dopad také na místní obyvatele a prostředí. Představuje zvýšenou zátěž na přírodu, nedostatek zdrojů obživy, přístupu k půdě i pracovní trh. Zaměřujeme se tedy jak na pomoc uprchlíkům, tak i hostitelským komunitám, a snažíme se přispívat k lepší soudržnosti mezi nimi. 

Díky našim dárcům z Klubu přátel jsme mohli Rohingy již dříve podpořit pomocí v hodnotě přes 3 miliony korun. Děkujeme!

Zde se dozvíte více o naší Humanitární pomoci v Bangladéši. Zároveň aktivně pomáháme i v sousedním Myanmaru.

Celý text Méně textu

Novinky