Bangladéš

Bangladéš

Po nepokojích na severozápadě Myanmaru musely od loňského roku opustit své domovy statisíce lidí. Více než 722,000 lidí našlo své útočiště v sousedním Bangladéši a v uprchlických kempech se aktuální číslo Rohingů navýšilo na 877 000. Situace v přeplněných uprchlických táborech je vážná. ČvT tam proto pomáhá zlepšovat hygienické podmínky a přispívat k lepší bezpečnosti. V období přívalových dešťů navíc pomáháme lidem s opravami jejich provizorních přístřešků a přípravou na silné deště. Příchod statisíců lidí do chudé a málo rozvinuté oblasti trpící každoročními monsuny a tropickými bouřemi má negativní dopad také na místní obyvatele, protože představuje zvýšenou zátěž na životní prostředí, nedostatek zdrojů obživy i prostoru pro život. V budoucnu bychom se proto rádi zaměřili i na spolupráci s místními komunitami a na jejich podporu.

V Bangladéši probíhá humanitární krize, pomáhejte s námi! Přispějte na SOS Bangladéš přímo na účet číslo 72377237/0300 nebo využijte NÁŠ FORMULÁŘ (možnost platby kartou). Vaše pomoc je důležitá!

Krize v období monzunů

Od června 2018 situaci v přelidněných kempech zásadně ovlivňují přívalové deště, které jsou ještě intenzivnější na konci července. Jednoduché příbytky uprchlíků i místních obyvatel jsou ohroženy silnými větry a vytrvalými dešti. Největším problémem jsou lokální sesuvy půdy, které ničí přístřešky postavené kvůli nedostatku místa na strmých svazích. Uprchlíci v níže položených částech kempů bojují se zaplavenými přístupovými cestami i obydlím. Jen za poslední dva měsíce incidenty spojené s monzuny dramaticky ovlivnily život přes 40 000 lidí v táborech, situace se den ode dne horší a zasažených lidí přibývá po tisících.

Ve spolupráci s místní nevládní organizací a s pomocí materiálu dodaného Mezinárodní organizací pro migraci IOM jsme vyškolili 300 dobrovolníků, kteří předali své odborné zkušenosti téměř 1 500 domácností. Ty si poté svépomocí a vzájemnou podporou mohli vylepšit bambusové konstrukce svých domů, lépe zatížit celtové střechy a vykopat základní drenáž, která ochrání vnitřek přístřešku před přívalovou vodou.

Podpora žen a dívek v uprchlických táborech

Ve většině kempů je velký problém s přístupem k základním službám, včetně sanitárních zařízení a hygienických potřeb. Ženy a dívky často musí používat společné toalety a umývárny, čímž se vystavují hrozbě zranění či útoku. Silné trauma a prožité násilí, frustrace z beznadějné situace a strach z budoucnosti navíc zvyšují agresivitu a toleranci k násilí. Zranitelné skupiny, mezi nimi ženy, nezletilé dívky a chlapci, osoby s postižením či staří lidé, jsou tak vystaveny hrozbě domácího či sexuálního násilí. Některé rodiny se uchylují k provdávání nezletilých dcer, či k pokusům o migraci bez platných dokumentů.

Ve spolupráci s partnerskou organizací předáváme skrze sérii školení pro týmy rohingských dobrovolníků základní informace o prevenci nemocí, které se v kempu vyskytují, o dostupné zdravotní péči, bezpečnostních hrozbách a jak jim předcházet. Mimo jiné pomáháme dobrovolníkům identifikovat, kde se rizika vyskytují nejčastěji, kdo je ohrožen a jak jim lze předcházet. Cílem školení je také podpořit iniciativy samotných uprchlíků na zlepšení podmínek, ve kterých žijí, skrze své vlastní drobné projekty. Díky finanční podpoře si dobrovolnické týmy složené z mužů, žen, chlapců a dívek různého věku mohou sami navrhnout a zrealizovat jednoduchá a praktická vylepšení táborů, jakými jsou například instalace veřejného osvětlení u provizorních toalet, oddělené umývárny či dostatek ženských hygienických potřeb, a snížit pravděpodobnost, že jejich rodiny či sousedé budou ohroženi některým z výše zmíněných rizik.

Přispějte na SOS Bangladéš přímo na účet číslo 72377237/0300 nebo využijte NÁŠ FORMULÁŘ (možnost platby kartou). Vaše pomoc je důležitá!

Přispět můžete i zasláním DMS na telefonní číslo: 87 777:

DMS SOSBANGLADES 30 (cena SMS je 30 Kč)

DMS SOSBANGLADES 60 (cena SMS je 60 Kč)

DMS SOSBANGLADES 90 (cena SMS je 90 Kč)

Více informací ohledně dárcovské SMS naleznete ZDE.

Díky našim dárcům z Klubu přátel jsme mohli Rohingy již dříve podpořit pomocí v hodnotě přes 3 miliony korun. Děkujeme!


Celý text Méně textu