© Foto: Archiv Člověka v tísni

Pevně věřím, že se Ukrajina ubrání a její budoucnost je mezi svobodnými a demokratickými zeměmi

Děkuji všem, kteří se spojili, aby Ukrajině ve chvíli ruské agrese před dvěma lety pomohli. Česká společnost, vláda, dobrovolníci, jednotlivci a rodiny, spolky a dobročinné organizace, firmy, obce a města, instituce, média a mnozí další ukázali, že dokážeme skutečně pomoci. Podpora obrany Ukrajiny a humanitární pomoc na místě i přijetí statisíců žen a dětí na útěku byly rychlé, účinné a příkladné.

Pro nás v Člověku v tísni pak obrovská solidarita a neuvěřitelný objem příspěvků, které nám dárci svěřili, abychom pomáhali, představuje zásadní závazek. Od prvních dnů jsme byli na čele okamžité pomoci na většině území napadené Ukrajiny, a to díky solidaritě tady u nás doma. Pokračujeme a jsme připraveni pokračovat tak dlouho, jak to bude potřeba.'

Dovolte mi osobně poděkovat svým kolegyním a kolegům, kteří naši pomoc, naši službu na Ukrajině každodenně plní. Můžeme na to být hrdí. 

Sláva Ukrajině! 

Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni

Pomáháme na celém území Ukrajiny, kde pracuje víc než 500 našich kolegů, doručujeme s partnerskými ‎organizacemi vodu a potravinové balíčky poblíž frontových linií, opravujeme domy, pomáháme vnitřním ‎uprchlíkům v kolektivních centrech na západě země. Podporujeme ale také nezávislá média nebo ‎pomáháme dokumentovat válečné zločiny. V Česku se zaměřujeme na ty, kteří nemají dostatek zdrojů, ‎nemohou pracovat, mají problémy se zdravím nebo o někoho pečují.

Během dvou let od ruské invaze ‎pomohli naši pracovníci víc než dvěma milionům Ukrajinců a Ukrajinek za téměř 4,7 miliard korun od více ‎než půl milionu malých i velkých dárců.

Snažíme se všemožnými způsoby alespoň zmírnit utrpení

V ukrajinských městech, často i daleko od fronty, stále umírají lidé. Řada z nich je odříznuta od elektřiny, tepla a vody. Za uplynulé dva roky jsme pomohli téměř 1,8 milionu lidí. Přesto ale naše psychosociální pomoc plně nezahladí všechny jizvy na duši, které hrůzy války způsobují. Rodičům nevrátíme mrtvé děti a dětem mrtvé rodiče. Snažíme se ale všemožnými způsoby alespoň zmírnit lidské utrpení, posílit odolnost místních lidí a zachovat jejich důstojnost. 

Petr Drbohlav, regionální ředitel pro Východní partnerství a Balkán

Pomohli jsme lidem, kteří se ukrývali na vlakových stanicích nebo žili v hostitelských komunitách či na frontové linii. Zajistili jsme jim jídlo, hygienické balíčky a další potřeby. Vybavili jsme kolektivní centra a distribuovali brikety, abychom lidem pomohli přežít zimu.

 • 461 441 lidem jsme distribuovali potravinové balíčky
 • 216 881 osob dostalo hygienické balíčky
 • 141 752 lidí získalo další materiální pomoc

Opravujeme vodovody a kanalizace, abychom pomohli nejohroženějším komunitám. Okamžitě jsme reagovali na zničení Kachovské přehrady a poskytli zasaženým vesnicím lahve a cisterny s pitnou vodou. 

 • 340 596 lidem jsme poskytli vodu balenou či v cisternách
 • 121 952 lidem jsme umožnili přístup k vodě díky opravám vodovodů

Na Ukrajině je registrováno na 4 miliony vnitřních uprchlíků. Pro část je téměř nemožné najít si práci a finanční pomoc je pro ně nezbytností. Takto pomáháme především ohroženým lidem, kteří žijí poblíž frontové linie.

 • 188 979 lidem jsme poskytli finanční pomoc

Naše psychosociální pomoc zahrnuje individuální a skupinové poradenství, terapie, školení pro učitele a sociální pracovníky a podporu pro děti a rodiče. Celkem jsme poskytli životně důležitou podporu více než 85 000 lidí.

 • 30 309 lidem jsme poskytli pomoc na help lince
 • 55 189 lidem jsme pomohli prostřednictvím terapeutických sezení

Opravili jsme 20 škol a v rámci projektu „Bezpečný návrat do škol“ otevřeli 10 center pro děti. Prostřednictvím školení, workshopů, doučovacích programů v našich centrech a oprav škol jsme zlepšili vzdělávání pro víc než 10 tisíc dětí. 

 • 10 912 dětem jsme zajistili přístup ke vzdělání
 • 20 škol jsme opravili, včetně renovace 7 školních krytů

Náš tým poskytuje zasaženým domácnostem materiál na nejzákladnější opravy. Zaměřujeme se také na rekonstrukci středně zničených domů, zahrnující výměny oken, dveří nebo opravy střech, aby se lidé mohli vrátit domů.

 • 16 729 domácnostem jsme pomohli s malými a středně velkými opravami
 • 37 877 domácnostem jsme poskytli soupravy pro nouzové opravy obydlí

Díky spolupráci s místními organizacemi můžeme pomáhat ve 23 z 24 oblastí Ukrajiny. Posilujeme kapacity jednotlivých pracovníků, kterým poskytujeme školení a podporujeme je v jejich práci.

 • 100 organizacím jsme pomohli zlepšit práci posílením jejich kapacit
 • 307 finančních příspěvků jsme poskytli na podporu místních organizací

Pomohli jsme zrenovovat 179 kolektivních center, kde přebývají vnitřní uprchlíci. Poskytli jsme jim nutné vybavení a zajistili opravy, jako například vybudování sociálních zařízení, prádelen či revize topení.

 • 179 kolektivních center jsme zrenovovali či vybavili

Od začátku ruské invaze uteklo do Gruzie téměř 190 tisíc Ukrajinců, z toho 24 tisíc zůstalo. Část z nich podporujeme v nouzových centrech a v integraci do gruzínské společnosti. 

V Moldavsku pomáháme s ubytováním, podporou v zaměstnanosti nebo přístupem ke vzdělání. Naší hlavní aktivitou je psychosociální podpora a podpora vzdělávání.

V Gruzii

 • 468 ukrajinským rodinám jsme poskytli finanční pomoc
 • 861 ukrajinským rodinám čítajícím 7 779 osob jsme pokryli náklady na vytápění přes zimu
 • přes 1 000 ukrajinských dětí se mohlo učit díky poskytnutému vybavení
 • 440 uprchlíkům jsme pomohli s bydlením

V Moldavsku

 • 5520 lidem jsme poskytli psychosociální podporu
 • 7 000 domácností získalo solidární příspěvek na ubytování uprchlíků
 • vybudovali jsme 6 digitálních vzdělávacích center ve školách

V nadcházejících letech budeme lidem dále poskytovat pomoc tak, aby mohli důstojně žít. Chceme dále spolupracovat s místními organizacemi a podporovat občanskou společnost a humanitární pomoc přizpůsobit aktuálnímu vývoji situace a potřebám.

Zaměříme se na obnovu základních služeb, které jsou aktuálně nedostupné kvůli zničené infrastruktuře nebo chybějícím odborníkům a na chybějící finance u nejohroženějších skupin.

Budeme dál opravovat domy a podporovat kolektivní centra, abychom zlepšili životní podmínky jejich obyvatel. Plánujeme podporu lidí při získávání zaměstnání a poskytování sociálních a podpůrných služeb, abychom pomohli s návratem do běžného života.  

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi budeme zajišťovat přístup k bezpečným a udržitelným zdrojům pitné vody a dál podporovat vzdělávání dětí.

Při poskytování humanitární pomoci a pomoci při obnově budeme prioritně řešit trvalé socioekonomické dopady války a podporovat aktivní občany a komunity s výhledem na poválečnou obnovu Ukrajiny.

Chceme ukazovat skutečnou tvář okupační armády

Na rozdíl od tisíců Ukrajinců žijících v zahraničí, kteří v to strašné ráno 24. února 2022, kdy se válka rozšířila do celé země, cítili jen bezmoc, jsem měla tu špetku štěstí, že jsem díky podpoře českého národa a sbírce SOS Ukrajina mohla se svým týmem ihned začít podporovat naše ukrajinské partnery. I díky tomu mohli ukrajinští lidskoprávníci a novináři od prvního dne ruské agrese ukazovat skutečnou tvář okupační armády a dokumentovat válečné zločiny.

Nadiia Ivanova, ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni 

Od prvních dnů ruské agrese podporujeme ukrajinské lidskoprávní organizace, které dokumentují zločiny spáchané během ruské agrese. Jejich členové vyjíždějí do míst, která se ukrajinské armádě podařilo osvobodit, zaznamenávají výpovědi obětí a svědků a zajišťují forenzní důkazy.

 • 31 organizací jsme podpořili granty

Pokračovali jsme v podpoře ukrajinských médií s celoplošným přesahem i médií orientovaných na regiony. Organizujeme také tréninky bezpečnosti a poskytování první pomoci pro reportéry, lidskoprávní aktivisty a dokumentátory válečných zločinů.

 • 41 grantů pomohlo milionům Ukrajinců zprostředkovat důležité informace

Zajistili jsme už 19 rehabilitačních pobytů pro členy lidskoprávních organizací a novináře. Daleko od kvílení sirén, v relativním bezpečí horských středisek na západní Ukrajině si pod vedením zkušených psychoterapeutů mohli odpočinout od válečné reality.

 • 420 účastníků se zúčastnilo psychosociálních rehabilitací
 • zprostředkovali jsme 510 konzultací s terapeuty

Ve složité situaci se ocitli i lidskoprávní aktivisté, kteří často přišli o zdroj příjmů, byli nuceni opustit své domovy nebo o ně přišli po ruských útocích. Těmto lidem jsme poskytli přímou finanční podporu na zajištění základních životních potřeb, relokaci nebo pokrytí léčebných výloh.

 • 49 aktivistů jsme podpořili přímou pomocí

Lidskoprávní organizace, aktivisty a nezávislá média na Ukrajině podporujeme už od roku 2003. Po únoru 2022, kdy Rusko proti Ukrajině rozpoutalo plnohodnotnou válku, se zaměřujeme na řešení přímých následků agrese. Budeme pokračovat v podpoře:

 • lidskoprávních organizací shromažďujících a dokumentujících válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, jejichž dokumentace má v budoucnu posloužit jako důkazy pro zvláštní tribunál, který politické vedení Ruska a jeho vojenské představitele přinutí k zodpovídání se ze svých činů.
 • nezávislého informačního prostoru, který je pro bojující Ukrajinu jednou z klíčových věcí. Média s milionovými dosahy se po začátku ruské agrese ocitají v kritické situaci: propady příjmů z reklamy ochromily jejich chod a redakce jsou nuceny hledat nové modely financování, aniž by ohrozily svoji nezávislost.
 • duševního zdraví, které je na Ukrajině po dvou letech palčivým problémem. Tuto oblast považujeme za mimořádně důležitou v současnosti i v poválečném období rekonstrukce země.

V Česku se zaměřujeme na pomoc nejohroženějším

Před rokem jsem si přála, aby k žádnému dalšímu 'výročí' ruské invaze nedošlo. Aby se příchozí z Ukrajiny mohli vrátit do svých domovů. Válka ale trvá, a doba pobytu ukrajinských uprchlíků v Česku se prodlužuje. Změnila se i naše pomoc. Z plošné podpory jsme přesunuli důraz na ty nejzranitelnější, kteří nemohou pracovat, nemají dostatek zdrojů, o někoho pečují nebo mají sami problémy se zdravím. Pomáháme jim se zajištěním základních potřeb, bydlením, finanční situací, dostupností zdravotní péče nebo psychologickou pomocí. Podporujeme děti s učením, zejména s češtinou. Ještě pořád je naše pomoc potřeba. Díky všem, kteří v ní s námi vytrvávají.

Zuzana Ramajzlová, vedoucí SOS Ukrajina pro Česko


Naše práce se zaměřila na nejzranitelnější běžence, kteří mají například zdravotní problémy či jiné speciální potřeby. Stále pomáháme s vyřizováním dokumentů a humanitárních dávek, hledáním bydlení, práce, lékařské péče, zajišťujeme potravinovou pomoc či šatstvo nebo tlumočíme.

 • doručili jsme 7 403 potravinových a hygienických balíčků či ošacení
 • 27 255 lidí využilo sociální, právní a pracovní poradenství
 • 3 550 lidem jsme zprostředkovali bydlení či poskytli asistenci při jeho hledání
 • 4 924 lidem jsme pomohli zajistit zdravotní péči
 • 487 těhotným ženám a matkám kojenců jsme poskytli speciální výpomoc 

Od začátku invaze provozujeme telefonickou help linku v ukrajinštině a češtině, nyní i skrze sociální sítě. Některé požadavky vyřizujeme obratem, složitější trvají dny i týdny.

 • 14 490 lidem jsme pomáhali na help lince

Lidé, kteří uprchli před ruskou agresí, často trpí symptomy deprese a úzkosti. Individuální a skupinové terapie v ukrajinštině pro děti i dospělé poskytujeme ve čtyřech krajích. Naše psycholožky využívají léčebné metody vyvinuté speciálně pro lidi zasažené válečným konfliktem.

 • zajistili jsme 518 individuálních i skupinových setkání psychologické podpory

Všechny věkové kategorie učíme češtinu. 

Pomáháme při zápisech do mateřských školek a škol, zajišťujeme individuální i skupinové doučování, přípravu na přijímačky a studentům v komplikované socioekonomické situaci poskytujeme retrostipendia.

 • 12 464 dětí a dospělých jsme podpořili ve vzdělávání

Provozujeme adaptační skupiny pro předškolní děti, ve kterých se mohou snáze vyrovnat s pobytem v cizí zemi, zotavit z traumatické zkušenosti a připravit na přechod do českého kolektivu. Matkám umožňují chodit do zaměstnání.

 • 382 dětí navštěvovalo adaptační skupiny pro předškoláky

Na našem webu doucujte.cz nabízíme podklady pro práci s ukrajinskými dětmi, připravili jsme online kurz pro výuku profesní češtiny pro ukrajinské asistentky pedagoga a kurz zaměřený na práci s dětmi s cizím jazykem.

 • 2 216 účastníků se registrovalo na kurz pro ukrajinské asistenty pedagoga

Po únoru 2022 jsme rozšířili nabídku materiálů pro vyučující, aby pomohly učitelům téma zvládat ve výuce. Uspořádali jsme sérii debat s odborníky, kde se probírala témata od humanitární pomoci po ruskou informační válku a aktualizovali metodickou příručku „Podoby ruské propagandy“.

 • 15 400 lidí si stáhlo výukové materiály "Současná ruská propaganda"
 • 1200 vydání dotisku aktualizované příručky "Podoby ruské propagandy"
 • Vydali jsme sadu 8 metodických doporučení "Válečný konflikt" jako téma ve výuce

Propojili jsme se s 118 dalšími organizacemi a podpořili jejich činnost ze sbírky SOS Ukrajina. Spolupracovali jsme s dětskými centry, hasiči, lékařskými poradnami nebo Federací potravinových bank. Ve vybraných případech takto nadále řešíme potřeby uprchlíků napříč Českem.

Ve spolupráci s dalšími organizacemi

 • 61 180 lidí využilo poradenství včetně tlumočení či právní pomoci
 • 123 615 lidem jsme pomohli v oblasti vzdělávání
 • 28 281 lidem jsme zajistili lékařské konzultace
 • 57 361 lidí obdrželo speciální podporu Člověka v tísni a Iniciativy Hlavák
 • 9 416ti lidem se dostalo psychologické podpory
 • doručili jsme 366 055 potravinových a hygienických balíčků či ošacení

Pravidelně monitorujeme terén, což nám umožňuje kvalifikovaně analyzovat situaci, předvídat rizika a navrhovat včasné a funkční postupy. Jsme členem nevládních platforem a většiny pracovních skupin organizovaných ministerstvy či Úřadem vlády.

Podporujeme možnost, aby se zranitelným skupinám uprchlíků otevřel český dávkový systém. Považujeme to za řešení jejich nelehké situace, navíc ještě letos přijdou o bezplatný pobyt i všechny osoby s handicapem, senioři, matky starající se o předškoláky, těhotné ženy a děti.

Budeme se věnovat pracovnímu vykořisťování. Nevýhodné postavení uprchlíků (neznalost prostředí, jazyka, práv) je často zneužíváno neseriózními zaměstnavateli. Dál proto budeme poskytovat pomoc, upozorňovat na problémy a zabývat se systémově situací na trhu práce i bydlení.

Soustředíme se na ukrajinskou mládež, která je velmi citlivou skupinou. Někteří mladiství nepokračují ve studiu, ale začali pracovat kvůli výpomoci rodině. Jiní jsou bez rodiny, ohroženi předčasným ukončením vzdělávání, pracovním vykořisťováním a dopady na duševní zdraví. Speciálně pro ně jsme nově vytvořili v Plzeňském kraji, Karlovarském a v Praze zázemí "Bezpečný přístav", kde najdou přechodné ubytování a podporu.

Více než 2 milionům lidí jsme poskytli pomoc v celkové hodnotě 4,7 miliard korun

Na základě výzvy SOS Ukrajina přispělo přes 500 tisíc dárců, nadací a firem částkou v hodnotě přes 2,45 miliardy korun. Vedle toho firmy i jednotlivci darovali naším prostřednictvím materiální pomoc v hodnotě 270 milionů korun. Další prostředky v hodnotě 3 miliardy Kč poskytli institucionální dárci.Doposud byla z veřejné sbírky SOS Ukrajina a dalších darů realizována pomoc v hodnotě přesahující 1,43 miliard Kč. Ze zdrojů institucionálních dárců jsme realizovali pomoc v hodnotě bezmála 3 miliardy Kč.  Na pomoc byly využity i všechny materiální dary v hodnotě 270 milionů korun.

Přispějte do sbírky SOS Ukrajina:


Aktuální články o Ukrajině

Kontakty:


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky