Bílina individuál

Bílina: Individuální poradenství

© Foto: Archiv ČvT

Posláním služby terénní programy je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora lidem v obtížné životní situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Směřuje k tomu, aby lidé dokázali obtížnou životní situaci rozpoznat, nalezli její řešení, dokázali ji řešit vlastními silami a lépe se orientovali ve svých právech a povinnostech.

Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přímo v domácnostech.

Hlavním cílem je předcházet rozvoji nežádoucích sociálních jevů. Minimálním cílovým stavem je za-stavení zhoršování nepříznivé sociální situace klienta. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a jeho spokojenosti.

Naši pracovníci nejčastěji řeší problémy související s bydlením, zaměstnáním, finanční situací, pomáhají při komunikaci s úřady apod


terénní sociální práce

Terénní pracovníci dochází do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 7:30 do 16:00 hodin. V případě potřeby lze využít možnosti setkávat se v konzultační místnosti na níže uvedené adrese. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

V Bílině nás najdete na adrese Teplická 918 (budova ICP – integrované centrum prevence). Nutné si schůzku domluvit předem telefonicky/emailem (Viz kontakty výše).

Kapacita: max. 20 klientů na 1 pracovníka

Věk: 15 a více let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme