Bílina individuál

Bílina: Individuální poradenství

© Archiv ČvT

Posláním služby je vyhledávání, motivace a podpora jednotlivcům dlouhodobě žijícím v obtížné sociální situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Jeho základem jsou terénní sociální práce. Tato služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky pomoci si samy. Směřuje k tomu, aby dokázaly problémy samy identifikovat, zvládly je řešit vlastními silami a lépe se orientovaly v oblasti svých práv a povinností.

Klient se vždy v maximální možné míře podílí na řešení své situace. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přímo v domácnosti klienta.

Cílem služby je návrat ohroženého jedince do běžného života. Naši pracovníci nejčastěji řeší problémy související s bydlením, zaměstnáním, pomáhají při komunikaci s úřady, soukromými firmami, školami, zaměstnavateli apod.

Kromě toho nabízíme profesní poradenství pro mladé lidi, kteří jsou hlášeni na úřadu práce. Pomáháme jim k prohlubování kompetencí, které jsou při hledání práce potřebné.


Terénní sociální práce

Službu nabízíme v Bílině a v Hostomicích. Terénní pracovníci dochází do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8:00 do 16:30 hodin. V případě potřeby lze využít možnosti setkávat se v konzultační místnosti na níže uvedených adresách. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

V Bílině nás najdete na adrese Teplická 555 (budova ICP – integrované centrum prevence). Bez předchozího objednání můžete přijít každé pondělí od 9:00 do 10:00, úterý od 9:00 do 10:00, středu od 13:00 do 14:00, čtvrtek od 9:00 do 10:00 a pátek od 13:00 do 14:00.

V Hostomicích nás najdete na adrese Školní náměstí 21 (v rodinném centru pro malé i velké – Hostík), bez předchozího objednání každou středu od 9:00 – 10:00 a čtvrtek od 13:00 do 14:00.

Kapacita: max. 20 klientů na 1 pracovníka

Věk: 16 a více let


Profesní poradenství

Profesní poradce pomáhá v rozvoji znalostí a dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce (psaní životopisu, školení jak zvládnout pohovor atd.). Nabízíme různé rekvalifikace (včetně podpůrných opatření jako je hrazení dopravy či úhrada poplatku za MŠ pro rodiče). Dále pomáhá vyhledat a nabízí dotovaná pracovní místa.

Kapacita: 25 osob

Věk: 15 – 29 let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme