Olomoucký kraj: Individuální poradenství

Olomoucký kraj: Individuální poradenství

Člověk v tísni poskytuje individuální poradenství v obcích ORP Olomouc, ORP Litovel, ORP Uničov, ORP Prostějov, dále pak v Přerově, Kojetíně, Lipníku nad Bečvou, Hranicích a na Jesenicku. Posláním je vyhledávání, motivace a podpora jednotlivců dlouhodobě žijícím v obtížné sociální situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Jeho základem je terénní sociální práce. Tato služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky pomoci si sami. Směřuje k tomu, aby dokázaly problémy samy identifikovat, zvládly je řešit vlastními silami a lépe se orientovaly v oblasti svých práv a povinností.

Klient se vždy v maximální možné míře podílí na řešení své situace. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přímo v domácnosti klienta. Cílem služby je návrat ohroženého člověka do běžného života. Naši pracovníci nejčastěji řeší problémy související s bydlením, zaměstnáním, pomáhají při komunikaci s úřady, soukromými firmami, školami, zaměstnavateli apod. Kromě toho nabízíme profesní poradenství, které je určeno mladým lidem hlášeným na úřadu práce. Pomáháme jim k prohlubování kompetencí, které jsou při hledání práce potřebné.

Další nabízenou službou je komunitní práce. Jde o dlouhodobou metodu sociální práce, jejíž výsledky nemusí být zpočátku patrné. Komunitní pracovník v lokalitách se musí nejprve seznámit s místními obyvateli, získat si jejich důvěru a začít spolupráci s místními institucemi. Teprve potom lze podpořit vztahy s majoritou tím, že komunitní pracovník zprostředkuje vzájemnou komunikaci a facilituje jednání se zainteresovanými institucemi (samospráva obce, škola, aj.) o činnostech a opatřeních vedoucích ke změně.

Terénní sociální práce

Službu nabízíme v ORP Olomouc, ORP Uničov, ORP Litovel a ORP Prostějov, dále pak v Přerově, Kojetíně, Lipníku nad Bečvou, v Hranicích a na Jesenicku. Terénní pracovníci dochází do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8 do 16:30 hodin. V případě potřeby lze využít možnosti setkávat se v konzultační místnosti na níže uvedených adresách. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Kapacita: max. 20 klientů na 1 pracovníka, věk: 16 a více let.

V Olomouci nás najdete na adrese Litovelská 14 (nedaleko tram. Šibeník), bez předchozího objednání každý čtvrtek od 8:00 do 12:00.

V Prostějově nás najdete na adrese Rostislavova 26, bez předchozího objednání každou středu od 8:00 do 12:30.

V Přerově nás najdete na adrese Komenského 15, bez předchozího objednání každé pondělí a středu od 8:00 do 12:00.

V Jeseníku nás najdete na adrese Gogolova 2, bez předchozího objednání každou středu od 8:00 do 12:00.

Pracovní poradenství

Pracovní poradenství poskytujeme pouze na Jesenicku. Pracovní poradci​ motivuj​í​ ​osoby ​ ke změně v oblasti zaměstnávání, odborně je podporuj​í​ a poskytují​ jim pomoc při návratu na trh práce, a to prostřednictvím identifikace a rozvoje dovedností, jejich cíleným rozvojem, plánováním kroků a jejich vyhodnocováním a pomoc při hledání zaměstnání. Součástí pracovního poradenství​ je také podpora při hájení práv osob směřující k udržení se na trhu práce.

Kapacita: max. 10 klientů na pracovníka, věk: 15 a více let. 

V Jeseníku nás najdete na adrese Gogolova 2, bez předchozího objednání každou středu od 8:00 do 12:00.

Komunitní práce

Komunitní práci poskytujeme v Prostějově a v Přerově. V Přerově se jedná o dvě lokality na ulici Kojetínská a Husova. V lokalitách budujeme systém důvěrníků/domovníků, kteří komunikují s ostatními nájemníky i navenek s relevantními institucemi. Snažíme se obyvatele směřovat k hledání vlastních cest řešení problémů a vylepšování podmínek k žití.

Kapacita: max. 20 klientů na 1 pracovníka, věk: 18 a více let.Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme