Olomoucký kraj: Individuální poradenství

Olomoucký kraj: Individuální poradenství

© Foto: ČvT

Člověk v tísni poskytuje individuální poradenství v obcích ORP Olomouc, ORP Litovel, ORP Uničov, ORP Prostějov, dále pak v Přerově, Kojetíně, Lipníku nad Bečvou, Hranicích a na Jesenicku. Posláním je vyhledávání, motivace a podpora jednotlivců dlouhodobě žijícím v obtížné sociální situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Jeho základem je terénní sociální práce. Tato služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky pomoci si sami. Směřuje k tomu, aby dokázaly problémy samy identifikovat, zvládly je řešit vlastními silami a lépe se orientovaly v oblasti svých práv a povinností.

Klient se vždy v maximální možné míře podílí na řešení své situace. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přímo v domácnosti klienta. Cílem služby je návrat ohroženého člověka do běžného života. Naši pracovníci nejčastěji řeší problémy související s bydlením, zaměstnáním, pomáhají při komunikaci s úřady, soukromými firmami, školami, zaměstnavateli apod. Kromě toho nabízíme profesní poradenství, které je určeno mladým lidem hlášeným na úřadu práce. Pomáháme jim k prohlubování kompetencí, které jsou při hledání práce potřebné.


terénní sociální práce

Službu nabízíme v ORP Olomouc, ORP Uničov, ORP Litovel a ORP Prostějov, ORP Jeseník dále pak v Přerově, Kojetíně, Lipníku nad Bečvou a v Hranicích. Terénní pracovníci dochází do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8:00 do 16:30 hodin. V případě potřeby lze využít možnosti setkávat se v konzultační místnosti na níže uvedených adresách. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Kapacita: max. 20 klientů na 1 pracovníka, věk: 15 a více let.

V Olomouci nás najdete na adrese Litovelská 14 (nedaleko tram. Šibeník), bez předchozího objednání každý čtvrtek od 8:00 do 12:00.

V Prostějově nás najdete na adrese Rostislavova 26, bez předchozího objednání každé úterý od 13:00 do 16:00 a každou středu od 8:00 do 12:30.

V Přerově nás najdete na adrese Komenského 15, bez předchozího objednání každé pondělí a čtvrtek od 8:30 do 12:00.

V Jeseníku nás najdete na adrese Gogolova 92/2, bez předchozího objednání každé pondělí od 13:00 do 16:00 (v prostorách Centra společných aktivit - boční trakt budovy Divadla Petra Bezruče před knihovnou) a každou středu od 9:00 do 12:00 v naší kanceláři. Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme