Olomoucký kraj: Resocializační programy

Olomoucký kraj: Resocializační programy

Tuto službu poskytujeme na Olomoucku, Přerovsku, Prostějovsku a Šumpersku. Jejím posláním je sociální začlenění osob, které se dopustily protiprávního jednání nebo závažného porušení společenských norem. Jejím konkrétním cílem je minimalizování rizika recidivy, opakovaného konfliktu se společenskými normami. Klient program splní, pokud absolvuje minimální rozsah hodin a vytvoří si individuální plán. Dále může pokračovat dobrovolně a spolupracovat na řešení případných problematických situací, které byly otevřeny v rámci spolupráce.

Samotné programy si přitom nekladou za cíl řešit všechny potíže klienta, ale orientují se především na identifikaci klíčových problémů a potřeb. V jejich řešení je pak program klientovi oporou. Snažíme se preventivně působit zejména praktickou pomocí v životně důležitých oblastech existence (dluhy, finance, práce, bydlení, trestně právní situace, psychický stav). Bez této základní podpory by další intervence (formou sociálního výcviku a motivace) či snaha klienta rozvíjet, nebyla příliš účinná a trvalá.

Resocializační programy

V rámci tohoto programu poskytujeme doprovod k soudu, pomoc při sestavení žádosti o podmínečné propuštění, pomoc s administrativními úkony souvisejícími se nástupem do VTOS nebo výpovědí na policii. Pomáháme s vysvětlením právních termínů, pomáháme při jednání s dalšími úřady a zainteresovanými osobami, provádíme program resocializačního (sociálního) výcviku.

Kapacita: 10 osob, věk: bez omezení


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme