Olomoucký kraj: Doučování

Olomoucký kraj: Doučování

V Olomouckém kraji provozujeme dva typy doučování: individuální a skupinové. Individuální doučování probíhá v Prostějově a Olomouci. V rámci tohoto typu doučování dochází naši dobrovolníci jednou týdně přímo za dětmi domů, kde jim pomáhají se vším, co je třeba. Skupinové doučování uskutečňujeme zatím pouze v Prostějově, kde spolupracujeme se dvěma základními školami.

Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole a nedostává se jim doma adekvátní podpory. Důvodem je především nízké vzdělání rodičů, často jen to základní. Smyslem této služby je nejen zastavení propadu školního prospěchu či jeho zlepšení. Ještě podstatnější jsou další efekty, které s sebou doučování přináší. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.

Mezi dobrovolníky se může zapojit kdokoliv nad 15 let. Není nutné mít žádné zkušenosti, stačí chuť pracovat s dětmi, spolehlivost a dvě volné hodiny týdně. Kromě doučování pořádáme také vzdělávací volnočasové aktivity, zejména v období prázdnin. I do těch se dobrovolníci mohou zapojit.

Individuální doučování

Kapacita: mění se průběžně dle počtu dobrovolníků, věk: 6 a více let

Individuální doučování probíhá většinou přímo v domácnosti dítěte. Vždy je přítomen jeden z rodičů, což je jedna ze základních povinností, které musí plnit. Jednak je garantem toho, že bude v domácnosti klid, zároveň by se měl do doučování částečně zapojovat.

Skupinové doučování

Kapacita: 3 skupiny po 2 dětech + 1 skupina po 4 dětech, věk: 6 a více let

Adresa: ZŠ Čelechovice na Hané; ZŠ Dr. Horáka, Prostějov

Skupinové doučování probíhá pouze v Prostějově, a to díky spolupráci s dvěma základními školami. První je Základní škola Čelechovice na Hané, kde doučujeme tři skupiny dětí (1., 2. a 4. třída). Druhou zúčastněnou školou je prostějovská ZŠ Dr. Horáka. Všechny skupiny mají podobu doučovacího kroužku, kde si děti opakují a procvičují školní látku. V kroužku je však prostor i na učení hrou a prohlubování různých kompetencí.


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme