Doučování

Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole, a doma se jim nedostává dostatečné podpory.

Děti, se kterými pracujeme, svazuje především nízké vzdělání jejich rodičů. Ti jim kvůli tomu nejsou schopni adekvátně pomoci, což představuje největší překážku při cestě za kvalitním vzděláním. Naším úkolem je pomoci tuto bariéru překonávat.

Smyslem této služby je především zastavení propadu školního prospěchu dítěte, nicméně doučování s sebou přináší i mnoho dalších pozitivních efektů. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.

Významnou roli v rámci doučování hrají dobrovolníci, bez jejichž času a energie by provozování této služby nebylo možné. 

Individuální doučování

Individuální doučování probíhá přímo v rodině dítěte. Dobrovolník nebo pracovník podpory vzdělávání za ním dochází jednou týdně na dvě hodiny, během kterých mu pomáhá se vším, co je potřeba. Kromě práce s dítětem jsou dobrovolníci a naši pracovníci v úzkém kontaktu také s rodiči, pro které přináší doučování mnoho povinností. Mimo jiné musí být vždy doučování přítomni, zajišťují adekvátní podmínky na domácí přípravu, kontrolují také splnění zadaných úkolů. Snažíme se tím rodiče vtáhnout do školního dění, domácí přípravy a do aktivního zájmu o vzdělání dítěte. Rodiče tím získávají potřebné informace a kompetence.

Pracujeme především s dětmi na základních školách. V Přerově a Lipníku nad Bečvou podporujeme individuální formou také děti předškolního věku.


Online doučování

V době uzavření škol kvůli koronaviru jsme se zaměřili na podporu dětí, které náhle ztratily kontakt se školou, ať už proto, že doma neměly připojení nebo potřebnou výpočetní techniku. 

Ve spolupráci s iniciativou Česko.Digital a Nadací České spořitelny, se nám daří zapůjčovat notebooky rodin. Díky tomu jsme mohli děti napojit na nový systém online doučování, který jim umožnil dohnat zameškanou látku. 

Tento typ podpory dětí nám zároveň umožňuje zapojení rodin, které jsou hůře dostupné kvůli vzdálenému dojíždění nebo kde doučování nemůže probíhat přímo v domácnosti z jiného důvodu. I online doučování poskytujeme s pomocí dobrovolníků. 

Retrostipendijní program

Kromě dětí na základních školách podporujeme také studenty při přechodu na střední školy a učiliště a při studiu na středních školách a učilištích.

Jedním ze základních motivačních nástrojů v rámci individuální práce se studenty je nabídka vlastního stipendijního programu. Za podpory nadace Albatros nabízíme stipendium až 12 000 Kč ročně dětem, jejichž rodina má objektivně snížený potenciál poskytnout jim dostatečnou podporu a motivaci ke vzdělání.

Toto stipendium mohou získat studenti, u nichž alespoň jeden rodič nemá vyšší dosažené vzdělání než základní. Mezi hlavní podmínky patří docházka do školy, jednička z chování a minimální požadovaný prospěch. Do stipendijního programu se mohou hlásit studenti prvních ročníků středních škol nebo středních odborných učilišť, ale také žáci v posledním ročníku základních škol.


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme