© Foto: archiv ČvT

Posláním rodinného poradenství je vyhledávání rodin s dětmi, které se nacházejí v obtížné sociální situaci, což je vylučuje z běžné společnosti. Taková situace má negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte. Snažíme se klienty motivovat a poskytujeme sociální pomoc a poradenství. Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat.

Základem rodinného poradenství jsou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem této sociální služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí. Primárně chceme zastavit zhoršování sociální situace rodiny, poté se snažíme přispět k zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny.

  • Služba je určena rodinám s nezletilými dětmi, nacházejícími se v které se nacházejí v situaci, která se vyznačuje některým(i) z těchto znaků:
  • obtíže při výchově a péči o děti,
  • snaha o vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny,
  • sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti,…),
  • problémy spojené se školní docházkou dětí,
  • potíže s hospodařením, s rodinným rozpočtem a vedením domácnosti.


SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů, zejména v jejich domácnostech. Pracovníci olomoucké pobočky působí především v těchto oblastech:  ORP Prostějov, dále pak v Přerově, Kojetíně, Lipníku nad Bečvou, v Hranicích a na Jesenicku. Pracovníci poskytují služby také v kancelářích organizace, kde je klienti mohou kontaktovat.

Kapacita: max. 10 klientů na 1 pracovníka, Věk: 18 a více let.
Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme