nízkoprahové kluby

Praha: Nízkoprahové kluby

Kulturně komunitní centrum Praha 5

Smyslem činnosti smíchovského Kulturně komunitního centra (KKC) je nabídnout dětem a mládeži možnosti smysluplného trávení volného času s ohledem na jejich budoucí životy a zároveň zvýšit jejich motivovanost ke studiu a k dosažení nejvyššího potenciálního vzdělání, kterého jsou s vhodnou podporou schopni. Díky tomu mají šanci na zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce, snížení náchylnosti k negativním jevům nebo sociálnímu vyloučení.

Cílem klubu je poskytnout dětem prostor, kde si různými hrami či rukodělnými činnostmi rozšíří obzory, posílí sociální i jazykové kompetence či různé schopnosti a dovednosti jako například jemnou motoriku, kreativitu, fantazii a podobně. Pořádáme i vícedenní akce včetně letních a zimních pobytových táborů a příměstských táborů, různých workshopů a setkáních s dalšími organizacemi. Přístup pracovníků vychází z metody PBIS (Positive Behavior Intervention and Support) a principů nenásilné komunikace, orientované na jedinečnost každého klienta. V realizaci aktivit jsou často využívány postupy zážitkové pedagogiky a neformálního vzdělávání.


Kulturně komunitní centrum praha 5

Kulturně komunitní centrum se nachází v Praze na Smíchově, adresa Vltavská 24. 

Pravidelné kluby: 

Úterý: 14h – 17h, nejmladší děti – 1-3. třída.

Středa: 14h – 17h, prostřední děti – 3-6.třída

Čtvrtek: 15:30h -18h, nejstarší – 7.třída až střední škola. Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme

Novinky