Praha: Kariérní poradenství & mentoring

Praha: Kariérní poradenství & mentoring

© PIN

Člověk v tísni poskytuje kariérní poradenství mladým lidem hledajícím podporu ve vzdělávání. Základním posláním je prodloužení vzdělávací kariéry nad rámec povinné školní docházky. V ideálním případě je cílem formální zvýšení kvalifikace mladých lidí tak, aby se zvýšila jejich uplatnitelnost na pracovním trhu. Může se jednat o získání výučního listu, maturity, či vyššího vzdělání, podstatné je však zohlednění budoucí uplatnitelnosti zvolené profese. 

Při poskytování této služby uplatňujeme individuální přístup, pomocí něhož se snažíme maximálně využít potenciálu každého člověka. Pro některé rodiny se kterými pracujeme je vzdělávání mnohdy finančně náročné. Při splnění podmínek (prospěch + docházka) může student získat retrostipendium. Jde o finanční odměnu, která je vyplacena vždy po vysvědčení a má pomoci uhradit náklady na pomůcky, cestovné, obědy atd.

kariérní poradenství

Kariérní poradce se zaměřuje na motivaci mladých lidí k tomu, aby pokračovali ve svém vzdělávání, a nakonec se uplatnili na trhu práce. Náplní jeho práce je individuální komunikace s klienty, pořádání tematických workshopů na středních a základních školách, propojení kariérního poradenství s volnočasovými aktivitami, koordinace retrostipendia a poskytování základního poradenství při volbě školy a možnostech dalšího vzdělávání.

Kapacita: 10 – 15 osob

Věk: 15 – 26 let

Součástí vzdělávacích služeb v Praze je služba Mentoring. V rámci mentoringu se dospívající dítě schází jednou týdně se svým mentorem, naším dobrovolníkem, a tráví čas mimo domov prostřednictvím různých volnočasových a vzdělávacích aktivit. Mladý člověk se tak dostává mimo svoji běžnou sociální bublinu, rozšiřuje si obzory a v neposlední řadě buduje vztah s mentorem. Mentor je jeho rovnocenným partnerem, který poskytuje prostor pro sdílení, radu a může se stát pozitivní inspirací.

mentoring

Zaměřujeme se na děti a dospívající, kteří ztrácejí motivaci na sobě pracovat, hledají, co by je v životě bavilo, sami si neví rady a jejich okolí jim v tomto směru nedokáže pomoci. Smyslem mentoringu je pracovat s klientovým potenciálem, posílit jeho sociální dovednosti a rozvíjet jeho sebevědomí. Společně stráveným časem mladý člověk poznává nová místa, získává nové kontakty a zkušenosti.

Službu nabízíme na území města Prahy. Klíčovým pracovníkem je zde koordinátor mentoringu, který má na starosti jak klienta, tak dobrovolníka. Schůzku je možné si sjednat v kanceláři či v domácnosti klienta.

Kapacita: 16 klientů

Věk: 12-26 let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme