předškolní klub Praha

Praha: Předškolní kluby

© Foto: archiv ČvT

Kvalitní předškolní příprava je v současnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup dětí do systému základního školství. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí to platí dvojnásob. Člověk v tísni provozuje v Praze na Smíchově předškolní klub, který je určen právě k podpoře těchto dětí. Naším záměrem je připravit děti na bezproblémový přechod do běžné mateřské školy. 

Pokud to z nějakého důvodu nejde, snažíme se s dětmi pracovat tak, aby co nejlépe zvládly vstup na školu základní. Kluby fungují nikoliv jako náhrada běžných mateřinek, ale jako jejich doplnění. Při práci s dětmi vždy uplatňujeme individuální přístup, který je umožněn především díky menšímu počtu dětí, které do klubů dochází. Aktivně pracujeme i s rodiči, kterým se věnujeme nejen v rámci poradenství, ale zveme je na společná setkání, účastní se také některých vzdělávacích aktivit a návštěv školek.

Předškolní klub

Adresa: Vltavská 24, Praha 5, 150 00

Kapacita klubu: 10-12 dětí

Věk: 3-5 let

Otevírací doba: 8:00 - 12:30

Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme