Praha: Workshopy

Praha: Workshopy

© Foto: Eliška Bartůňková

Workshopy nabízené pražskou pobočkou Člověka v tísni doplňují témata, která jsou často ve školních osnovách opomíjená, ale která považujeme za důležitá. V našich workshopech se věnujeme rizikovým tématům jako je zadlužení, finanční gramotnost, kritické myšlení a ověřování informací či připravenost na katastrofy. V této činnosti se opíráme o dlouhodobou zkušenost a práci celé organizace Člověk v tísni.

Podstatou našich programů je práce s konkrétními situacemi a problémy, které musí mnoho z nás pravidelně řešit (rodinný rozpočet, „výhodný“ nákup na splátky, nezaplacená pokuta, důsledky práce na černo apod.). Inspirací našim workshopům byly konkrétní případy, které jsme na naší pobočce v minulosti řešili s našimi klienty. Jednotlivé aktivity workshopu jsou sestaveny takovým způsobem, abychom byli schopni je upravit podle potřeb a znalostí našich posluchačů. Všechny workshopy poskytujeme školám zdarma, potřebujeme pouze vhodný prostor (projektor a internetové připojení výhodou).

jaké workshopy nabízíme

Finanční gramotnost 

Workshop se věnuje základním tématům, jako jsou peníze, rodinný rozpočet, hodnota věcí, důležitost různých plateb a případné důsledky jejich nezaplacení. Workshop je plánován na 2 učební hodiny a počítá se zapojením žáků ve skupinové i individuální práci. Ideální je pro žáky 8. a 9. tříd.


Dluhy?! 

Workshop na konkrétních případech jako je rychlá půjčka „peníze hned“, „výhodný“ nákup na splátky, nezaplacení pokuty za černou jízdu, práce na černo, apod. ukazuje nástrahy zadlužení. Program je postaven tak, aby účastníky vedl k hledání řešení probíraných situací. Workshop je plánován na 2 učební hodiny a je určený pro žáky 8. a 9. tříd.


C’est la vie 

Nejkomplexnější workshop v naší nabídce. Jedná se o simulaci reálného života, při níž se žáci, čerstvý absolventi základní školy, musí rozhodnout, jakou další životní strategii zvolit. Bude na nich najít si a zaplatit ubytování, přihlásit se na vhodnou školu, sepsat životopis a ucházet se o práci. Ve hře čeká na účastníky několik stanovišť – úřad, vzdělání, práce, ubytování – se kterými se musí vypořádat a získat co nejvíce životních bodů. Na jejich životní cestě je pokouší různé nástrahy ve formě rychlých zisků v hazardu, trestné činnosti, práce na černo nebo půjček. Doba trvání workshopu jsou 4 vyučovací hodiny a může probíhat v běžné školní učebně nebo tělocvičně. Workshop je určen pro žáky 9. tříd.


Kyber šmejdi a jiné záludnosti virtuálního světa 

Workshop se věnuje rizikovému chování na sociálních sítích a v prostředí internetu. Během workshopu si vysvětlujeme rozdíly mezi veřejným a soukromým ve virtuálním světě, probíráme internetové podvody, kyberšikanu, phishing, sexting, apod. Důraz klademe na zvýšenou bezpečnost a logické vyhodnocování rizik spojených s pobytem v internetovém prostředí. Program trvá 2 učební hodiny a pro jeho provedení je potřebný projektor a připojení k internetu.


Práce s informací 

Workshop na konkrétních a aktuálních příkladech ukazuje důležitost kritické práce s informací, která je podstatným předpokladem orientace v současném světě. Program se věnuje informacím a manipulacím z mnoha různých pohledů od reklam po televizní a internetové zpravodajství a počítá s aktivním zapojením studentů do samotného průběhu workshopu. Tento workshop je určený pro žáky posledních ročníků ZŠ a studenty SŠ a je koncipován jako třídílný, vždy po 2 učebních hodinách v rozmezí 1 až 3 týdny. Tento workshop je možné provést celý, nebo jen jednotlivý díl, který se hodí konkrétně k probíranému tématu.


Katastrofy, aneb lepší je být připravený, než překvapený

Workshop vychází ze zkušeností naší organizace s pomocí během povodní, tornáda a jiných krizí a katastrof. Workshop objasňuje, jak funguje IZS (integrovaný záchranný systém) v ČR, jakou pomoc může očekávat občan od státu a naopak v čem jednotlivec při mimořádných událostech může společnosti a státu pomoct. Zároveň ukazuje, jak postupovat při mimořádných událostech, nebo jak si zabalit evakuační zavazadlo. Tento program je plánován na jednu učební hodinu, ale je možné ho rozšířit druhou část, ve které se věnujeme souvislosti mezi výskytem povodní, sucha nebo tornád a probíhající klimatickou změnou. Náš program dává do souvislosti mimořádné události a upozorňuje na vzájemnou provázanost těchto jevů pro naši společnost i celou civilizaci. V souvislosti s probíhající klimatickou změnou upozorňujeme na mezioborové souvislosti probíhajících změn, které přímo i nepřímo zasáhnou celou společnost. Tento program je variabilní a podle potřeby může trvat 1 až 2 učební hodiny. Je určen žákům 6. až 9. tříd ZŠ a SŠ.


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme