Praha: Doučování

Praha: Doučování

V hlavním městě provozuje Člověk v tísni dva typy doučování: individuální a skupinové. V rámci individuálního doučování dochází naši dobrovolníci jednou týdně přímo za dětmi domů, kde jim pomáhají se vším, co je třeba. Skupinové doučování běží na čtyřech základních školách v Praze 5, jedné základní škole v Praze 8 a dvou v Praze 7. Kromě toho doučujeme také na ubytovně v Praze 10.

Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole a nedostává se jim doma adekvátní podpory. Důvodem je především skutečnost, že jejich rodiče mají sami nízké vzdělání, často jen to základní. Smyslem této služby je nejen zastavení školního propadu prospěchu či jeho zlepšení. Podstatné jsou také další efekty, které sebou doučování přináší. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.

Mezi dobrovolníky se může zapojit kdokoliv starší 15 let. Nejsou potřeba žádné zkušenosti, stačí chuť pracovat s dětmi, spolehlivost a volné dvě hodiny týdně. Kromě doučování pořádáme také vzdělávací volnočasové aktivity, zejména v období prázdnin. I do těch se dobrovolníci mohou zapojit.

Individuální doučování

Kapacita: mění se průběžně dle počtu dobrovolníků, věk: 7 a více let

Individuální doučování probíhá většinou přímo v domácnosti dítěte. Vždy je přítomen jeden z rodičů, to je jedna ze základních povinností, které musí plnit. Jednak je garantem toho, že bude v domácnosti klid, zároveň by se měl do doučování sám částečně zapojovat.

Skupinové doučování

Kapacita: dle jednotlivých skupin, věk: 7 a více let

Skupinová doučování mají podobu doučovacího kroužku, kde si děti opakují a procvičují školní látku. Zároveň je v něm prostor i na učení hrou a prohlubování různých kompetencí.


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme