doučování Praha

Praha: Doučování

© Foto: archiv ČvT

V hlavním městě zajišťuje Člověk v tísni individuální doučování pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. V rámci individuálního doučování dochází naši dobrovolníci jednou týdně přímo za dětmi domů, kde jim pomáhají se vším, co je třeba. 

Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole a nedostává se jim doma adekvátní podpory. Důvodem je především skutečnost, že jejich rodiče mají sami nízké vzdělání, často jen to základní. Smyslem této služby je nejen zastavení propadu školního prospěchu či jeho zlepšení. Podstatné jsou také další efekty, které sebou doučování přináší. Patří mezi ně například zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.

Mezi dobrovolníky se může zapojit kdokoliv starší 15 let. Nejsou potřeba žádné zkušenosti, stačí chuť pracovat s dětmi, spolehlivost a volné dvě hodiny týdně. Kromě doučování pořádáme také vzdělávací volnočasové aktivity, zejména v období prázdnin. I do těch se dobrovolníci mohou zapojit.

Individuální doučování

Kapacita: mění se průběžně dle počtu dobrovolníků, věk: 7 a více let

Individuální doučování probíhá většinou přímo v domácnosti dítěte. Vždy je přítomen jeden z rodičů, to je jedna ze základních povinností, které musí plnit. Jednak je garantem toho, že bude v domácnosti klid, zároveň by se měl do doučování sám částečně zapojovat.Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme