rodinné poradenství

Praha: Rodinné poradenství

© Foto: cvt

Posláním služby je vyhledávání, motivace a poskytování sociální pomoci a poradenství rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, která je ohrožuje vyloučením z běžné společnosti (nebo je již ze společnosti vylučuje). Smyslem služby je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat, a které mají nepříznivý vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte. Sociální služba se věnuje rodinám s jedním či více nezletilými a nezaopatřenými dětmi bez ohledu na věk pečujících osob.

Co je cílem služby:

Hlavním cílem je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí. Minimálním cílovým stavem je zastavení zhoršování nepříznivé sociální situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny.

Při poskytování služby je respektována zásada, že zájem a blaho dítěte jsou nadřazeny nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti.


SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je realizována terénní formou.

Terénní formu poskytujeme na území hlavního města Prahy. Pracovníci dochází k rodinám domů v domluveném čase, v pracovních dnech od 9:00 do 17:30, ve výjimečných případech lze po předchozí domluvě i jinak.

V případě potřeby lze využít kanceláře pracovníků na adrese Vltavská 24, Praha 5. Nedílnou součástí je spolupráce s institucemi, které se zaměřují na péči o děti (OSPOD, OSP), doprovody na úřady, do škol, k lékařům apod.

Na konzultaci v kanceláři je nutné se předem objednat. Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme