dluhy Praha

Praha: Dluhové poradenství

© Foto: archiv ČvT

Naši dluhoví poradci pomáhají lidem bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby. Snažíme se motivovat lidi k aktivnímu řešení své situace. Pomáháme s řešením problémů s exekucí, sepisováním insolvenčních návrhů a vyřizováním nutných dokumentů. 

Naši poradci shánějí potřebné informace z veřejně dostupných zdrojů, poskytují odborné konzultace, které mají za cíl prohloubit povědomí o právech a povinnostech, které s daným případem souvisí.

Příkladem je např. velké množství běžících nezákonných exekucí, kde se často vymáhají pohledávky v rozporu s dobrými mravy a dlužníci nemají ani povědomí o tom, že se mohou bránit. Konzultace probíhají v prostorách naší pobočky, případně je možné domluvit návštěvu přímo v domácnosti klienta.Dluhové poradenství

Dluhoví poradci spolupracují s klienty ve všech fázích vymáhacího procesu, provádí počáteční monitoring klientovy situace, pomáhají s napadením neplatných smluv nebo ujednání, jež jsou v rozporu se zákonem, před i během soudních řízení, pomáhají sloučit jednotlivé exekuce a snaží se zastavit exekuční řízení v případě, že probíhá na základě neplatných rozhodčích nálezů, sepisují a podávají návrhy na povolení oddlužení. Dluhové poradenství je aktuálně poskytováno v rámci sociální služby Odborného sociálního poradenství. Dluhové poradenství je kromě odborného sociálního poradenství poskytováno i v rámci mobilního dluhového poradenstvíCelý text Méně textu

Jak dále pomáháme