Individuální poradenství

Praha: Individuální poradenství

© Foto: Archiv ČvT

Posláním služby Terénní programy je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v nepříznivé sociální situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Směřuje k tomu, aby dokázali obtížnou životní situaci identifikovat, nalezli její řešení, dokázali ji aktivně řešit vlastními silami a lépe se orientovali ve svých právech a povinnostech.


Terénní programy

Službu nabízíme v kanceláři na Praze 5 . Terénní pracovníci mohou docházet do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 9 do 17:30 hodin. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Na Praze 5 nás najdete na adrese Vltavská 3101/24, 150 00 Praha 5 – Smíchov bez předchozího objednání každé pondělí a středu od 9:30 do 17 h. V ostatní dny je možné službu vyhledat pouze po předchozí dohodě na číslech jednotlivých pracovníků. 

Kapacita: okamžitá kapacita je 12 klientů.

Věk: 18 a více letPosláním odborného sociálního poradenství zaměřeného na poradenství v dluhové problematice je motivování a poskytování pomoci a podpory osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, především v souvislosti se zadlužeností a které nemají dostatek informací, dovedností nebo prostředků nezbytných pro její řešení vlastními silami.


Odborné sociální poradenství

Službu nabízíme převážně ambulantně v kanceláři na Praze 5 a na Praze 8. Součástí služby mohou být i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Na Praze 5 nás najdete na adrese Vltavská 3101/24, 150 00 Praha 5 – Smíchov bez předchozího objednání každé pondělí a středu od 9:30 do 17 h. V ostatní dny je možné službu vyhledat pouze po předchozí dohodě na číslech jednotlivých pracovníků.

Kapacita: okamžitá kapacita je 12 klientů.

Věk: 18 a více let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme