Člověk v tísni  Sociální integrace  Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Organizace Člověk v tísni působí v Ústí nad Labem od roku 1999, kdy se jako první nezisková organizace ve městě začal systematicky zabývat problematikou sociálně vyloučených lokalit. Nejdříve prostřednictvím terénní sociální práce a volnočasových aktivit v Matiční ulici a následně i v ostatních městských čtvrtích.

V současné době má pobočka 23 zaměstnanců a kolem 30 dobrovolníků, kteří působí především v Předlicích, Krásném Březně, Mojžíři, Matiční ulici a na Střekově.

Adresy našich kanceláří

  • Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem - centrum
  • Matiční 182, Ústí nad Labem – Krásné Březno
  • Hrbovická 60, Ústí nad Labem - Předlice
  • J. Plachty 183, Ústí nad Labem - Mojžíř

Sociální práce

Sociální práce je páteřní službou Programů sociální integrace, kanceláře sociálních pracovníků jsou tak prakticky ve všech relevantních lokalitách. Ročně sociální pracovníci spolupracují s více jak 600 lidmi.

Nejčastější problémy, se kterými se lidé na pracovníky ústecké pobočky ČvT obracejí, se týkají především bydlení (pomoc při hledání adekvátních bytů, poradenství při uzavírání smluv apod.), asistence při styku s úřady (lidé se neorientují v systému dávek, potřebují pomoc při sepisování žádostí atd.), dluhů (pomoc při sestavování splátkových kalendářů, insolvenční návrhů, rodinných rozpočtů apod.), zaměstnání (hledání zaměstnání, zvyšování kvalifikace, řešení pracovně-právních sporů atd.).

Přímá práce v terénu se opírá především o tyto služby:

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

Vzdělávání a volný čas

"Jednou z hlavních příčin, která brání v úspěšném životním restartu, je nedostatečné vzdělání. Přes 80 procent našich dospělých klientů dosáhlo pouze vzdělání základního. Je samotné to diskvalifikuje na trhu práce, avšak daleko závažnější je, že díky tomu nejsou schopni adekvátně podpořit své děti," vysvětluje důraz, kterou ČvT klade na vzdělávání Vít Kučera.

Z tohoto důvodu patří vzdělávací služby a programy mezi ty nejdůležitější. V Ústí nad Labem je ČvT poskytuje od roku 2006. Na jejich zajištění spolupracuje s budoucími pedagogy a sociálními pracovníky, kteří studijí na místní univerzitě.

 


Kámoš lenochod

Kámoš lenochod

23. srpna 2016
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když se chce, tak to jde!!!

Když se chce, tak to jde!!!

23. srpna 2016
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Znovu začít

Znovu začít

15. srpna 2016
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Co dělat když šéf neplatí?

Co dělat když šéf neplatí?

28. června 2016
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Pojď najít svůj job!

Pojď najít svůj job!

27. června 2016
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když bojujete o děti

Když bojujete o děti

10. června 2016
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Když se chce, tak to jde!!!

Když se chce, tak to jde!!!

23. srpna 2016
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Kámoš lenochod

Kámoš lenochod

23. srpna 2016
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Znovu začít

Znovu začít

15. srpna 2016
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Co dělat když šéf neplatí?

Co dělat když šéf neplatí?

28. června 2016
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Pojď najít svůj job!

Pojď najít svůj job!

27. června 2016
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek
Když bojujete o děti

Když bojujete o děti

10. června 2016
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Naše kapela z klubu

Naše kapela z klubu

28. července 2015
Sociální práce;

Galerie
Konec školního roku v Ústí nad Labem

Konec školního roku v Ústí nad Labem

27. července 2015
Sociální práce;

Galerie
Více novinek
Odběr RSS

Co jsme udělali

Co jsme udělali

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Ústí nad Labem, ČR,od roku 2000

Podpora vzdělávání v rodinách
Ústí nad Labem, ČR,od roku 2006

Předškolní klub a Klub matek
Ústí nad Labem, ČR,od roku 2010

Kariérní poradenství
Ústí nad Labem, ČR,od roku 2006

Další programy

Mohlo by vás zajímat

Sociální integrace v ústeckém městském obvodě Neštěmice

Podpořit sociální integraci Romů z cílových lokalit formou komplexních služeb za účelem zlepšení situace v oblastech bydlení, kvalifikace a...

Více informací

Projekt Kooperace pro ústecké Předlice

Prostřednictvím vzájemně provázaných služeb chceme podpořit sociální integraci Romů žijících v  lokalitě Předlice v Ústí nad Labem.

Více informací

Vzdělávací koncepce

Na úrovni systémových změn si projekt klade za cíl iniciovat vznik vzdělávacího plánu, který na lokální úrovni umožní začleňování a následné...

Více informací


Kontakty: pobočka Ústí nad Labem

Kontakty: pobočka Ústí nad Labem


Přeshraniční spolupráce: Inspiration Sachsen

Přeshraniční spolupráce: Inspiration Sachsen

Projekt se zaměřuje na vytvoření místních partnerství a česko-německé tematické sítě s cílem zajistit přenos zkušeností a účinných postupů při sociální a preventivní práci s dětmi, mládeží a mladými dospělými v ohrožení.


Jeden svět

Jeden svět

Letošní ročník festivalu dokumentárních filmů Jeden svět se uskuteční 15. - 22. března v Mumii. Těšíme se na Vás.


Mezinárodní workcampy

Mezinárodní workcampy

Již více než deset let pořádáme každé léto dvoutýdenní workcamp, kterého se zúčastňují dobrovolníci z celého světa. Více informací zde.


Action Bohème

Action Bohème

Pod hlavičkou Action Bohème se skrývá skupina francouzských studentů, kteří s naší pobočkou dlouhodobě spolupracují.


TV Předlice

TV Předlice

„Když jsou Předlice v médiích, tak je zpráva většinou negativní.“ Tuhle informaci si kluci z klubu Mixer vzali k srdci a založili si vlastní televizi.Kontakty

Ředitel pobočky a pracovník lokálních systémových změn

Vít Kučera
vit.kucera@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 777 787 938

Aktivizační pracovnice (kancelář Předlice)

Lucie Šťástková
lucie.stastkova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 777 787 950

Další kontakty na osoby ve vedení

Hlavní kancelář
Prokopa Diviše 1605 (centrum), Matiční 182 (Krásné Březno), Jindřicha Plachty 183 (Mojžíř), Hrbovická 335 (Předlice)
Ústí nad Labem
400 01 (centrum a Předlice, 400 07 (Krásné Březno a Mojžíř)
tel: + 420 777 787 938
usti@clovekvtisni.cz

Nízkoprahový klub 
Nový svět
Matiční 182 
Ústí nad Labem
400 07
tel: 411 140 160

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Staňte se ředitelem Člověka v tísni!

Staňte se na chvíli ředitelem Člověka v tísni a řekněte nám, kde pomáhat. Děkujeme!

VYPLNIT DOTAZNÍK