Naše projekty

Publikováno: 29. 5. 2017 Doba čtení: 7 minut
Projekty
© Foto: ČvT archiv

V současné době probíhají v rámci činnosti Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni následující projekty:

JAK PŘEŽÍT DLUHY I.
Přestože v minulosti došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících nemravné ohnutí zákonů zájmovými skupinami, tyto změny neměly retroaktivní charakter, a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem je hlavním cílem projektu. Místa realizace: České Budějovice, Tábor, Hodonín, Karviná, Orlová, Havířov. Více informací o projektu naleznete ZDE.


JAK PŘEŽÍT DLUHY II.
Přestože v minulosti došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících nemravné ohnutí zákonů zájmovými skupinami, tyto změny neměly retroaktivní charakter, a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem je hlavním cílem projektu. Místa realizace: Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Kralupy nad Vltavou. Více informací o projektu naleznete ZDE.


JAK PŘEŽÍT DLUHY III.
Přestože v minulosti došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících nemravné ohnutí zákonů zájmovými skupinami, tyto změny neměly retroaktivní charakter, a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem je hlavním cílem projektu. Místa realizace: Rožnov pod Radhoštěm, Broumov, Nové Město pod Smrkem. Více informací o projektu naleznete ZDE.


JAK PŘEŽÍT DLUHY IV.
Přestože v minulosti došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících nemravné ohnutí zákonů zájmovými skupinami, tyto změny neměly retroaktivní charakter, a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem je hlavním cílem projektu. Místa realizace: Plzeň, Rokycany, Klatovy, Tachov. Více informací o projektu naleznete ZDE.


JAK PŘEŽÍT DLUHY V.
Přestože v minulosti došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících nemravné ohnutí zákonů zájmovými skupinami, tyto změny neměly retroaktivní charakter, a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem je hlavním cílem projektu. Místa realizace: Ústí nad Labem, Lovosice, Kladno, Beroun, Příbram. Více informací o projektu naleznete ZDE.


JAK PŘEŽÍT DLUHY VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
Přestože v minulosti došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících nemravné ohnutí zákonů zájmovými skupinami, tyto změny neměly retroaktivní charakter, a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem ve Žďáru nad Sázavou je hlavním cílem projektu. Více informací o projektu naleznete ZDE.


EXOD

Projekt se zaměřuje na zmírnění soc. vyloučení v důsledku předluženosti osob na území Ústecko-chomutovské aglomerace. Zájemcům bude poskytováno dluh. poradenství. Dluhoví poradci budou působit na 4 místech v ÚChA působit 4 dluhoví poradci-Ústecko (úv.1), Děčínsko (1), Litoměřicko (0,5), Chomutovsko (0,5). Podpořeno bude alespoň 187 osob bagatelní podporou a alespoň 18 osob podporou v hodnotě alespoň 40 hodin. Více informací o projektu naleznete ZDE.


KOMUNITNÍ PRÁCE – PARTICIPACE, PODPORA A ROZVOJ V PŘEROVĚ

Projekt se zaměřuje na aktivizaci a zplnomocnění obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Přerově. Skrze komunitní práci bude projekt podporovat participaci obyvatel do řešení komunitních témat, potřeb, problémů a podpoří tak mj. rozvoj komunity (zejm. organizační kapacitu a sociální sítě komunity) i jejích členů (zejm. kvalitu lídrů, schopnost komunitně pracovat na tématech a rozvoj lidských zdrojů), což povede k posílení odolnosti komunity a k redukci zátěže vyplývající z důsledků sociálního vyloučení. Více informací o projektu naleznete ZDE.


ZAPOJ SE ÚSTECKO

Cílem projektu je zlepšit složitou životní situaci mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených rizikovým chováním a nedokončeným vzděláním, a to prostřednictvím programu individuálního poradenství; zajištění příležitostí; posilování pozitivních vztahů. Záměrem je také podpořit jejich rodiny zejména ve vztahu k socializačním a vzdělávacím potřebám dětí. Zároveň dojde k posílení mezioborové spolupráce mezi NNO, školami a OSPOD. Místa realizace: Ústí nad Labem, Bílina, Chomutov. Více informací o projektu naleznete ZDE.


ZAPOJ SE KLADENSKO

Projekt si klade za cíl zlepšit složitou životní situaci mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených rizikovým chováním a nedokončeným vzděláním, a to prostřednictvím programu individuálního poradenství; zajištění příležitostí; posilování pozitivních vztahů a komunikace. Záměrem je také podpořit jejich rodiny zejména ve vztahu k socializačním a vzdělávacím potřebám dětí. Zároveň dojde k posílení mezioborové spolupráce mezi NNO, školami a OSPOD. Místo realizace: ORP Kladno. Více informací o projektu naleznete ZDE.


ZAPOJ SE OLOMOUCKO

Cílem projektu je zlepšit složitou životní situaci mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených nedokončeným vzděláním a rizikovým chováním, a to prostřednictvím programů individuálního poradenství, sociálního výcviku; a motivačních aktivit. Také dojde k podpoře rodin ve vztahu k socializačním a vzdělávacím potřebám dětí. Posílí se mezioborové spolupráce v rámci podpůrné sítě. Místo realizace: Olomouc, Přerov, Prostějov, Hranice, Šumperk. Více informací o projektu naleznete ZDE.


ZAPOJ SE KARLOVARSKO

Projekt, který bude realizován v Karlových Varech a Kraslicích, má za cíl zlepšit složitou životní situaci mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených rizikovým chováním a nedokončeným vzděláním, a to prostřednictvím programu individuálního poradenství a motivačních aktivit. Projekt se zaměřuje také na podporu jejich rodiny ve vztahu k socializačním a vzdělávacím potřebám dětí. Dojde k posílení mezioborové spolupráce mezi NNO, školami a OSPOD. V projektu bude podpořeno 96 osob. Více informací o projektu naleznete ZDE.VARY JEDOU – ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A POTRAVINOVÉ POMOCI V IPRÚ KARLOVY VARY

Hlavní aktivitou projektu je materiální zkvalitnění a zajištění realizovaných sociálních služeb prostřednictvím pořízení služebních vozů za účelem poskytování terénní sociální práce. Předmětem projektu je pořízení dvou užitkových vozů vhodných k poskytování terénní sociální práce a zajištění potravinové pomoci pro uživatele v rámci sociálních služeb "Sociálně akt. služby pro rodiny s dětmi" a "terénní programy". Projekt bude realizován na území IPRÚ KV a na území Karlovarského kraje. 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0017251

Více informací o projektu naleznete ZDE


ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

V rámci projektu jsou zakoupeny dva osobní vozy, které slouží k poskytování terénní sociální práce na území Olomouckého kraje. Zakoupené vozy jsou využívány sociálními službami společnosti Člověk v tísni. Jedná se o služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Terénní programy. Cílem služeb je zabránění sociální exkluze a podpora inkluze cílových skupin projektu, zvýšením mobility pracovníků služeb. Tím dojde ke zvýšení dostupnosti služeb, ve vzdálenějších obcích Olomouckého kraje.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017446

Více informací o projektu naleznete ZDE.


ŽIJEME A POMÁHÁME V CHOMUTOVĚ

Projekt se zaměřuje na zmírnění dopadů sociálního vyloučení v Chomutově prostřednictvím terénních programů (TP), dluhového poradenství (DP) a mediace ve zdraví (MVZ). CS jsou osoby sociálně vyloučené či soc. vyloučením ohrožené včetně lidí v okolních věznicích. Záměrem projektu je zlepšení životní situace včetně oblasti zdraví obyvatel díky službám vedoucím k zapojení klientů do společnosti včetně trhu práce. TP: podpořeno 236 osob, DP: podpořeno 75 osob, MVZ: podpořeno 70 osob. Více informací o projektu naleznete ZDE.Zapoj se v Praze

Projekt, který bude realizován v hl. m. Praze, má za cíl zlepšit složitou životní situaci mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených rizikovým chováním a nedokončeným vzděláním, a to prostřednictvím programu individuálního poradenství a motivačních aktivit. Projekt se zaměřuje také na podporu jejich rodiny ve vztahu k socializačním a vzdělávacím potřebám dětí. Dojde k posílení mezioborové spolupráce mezi NNO, školami a OSPOD. V projektu bude podpořeno 76 osob. Více informací o projektu ZDE


ZAPOJ SE PLZEŇSKO

Projekt, který je realizován na území ORP Plzeň, má za cíl zlepšit složitou životní situaci mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených nedokončeným vzděláním a rizikovým chováním, a to prostřednictvím programu individuální poradenství, programu soc. výcviku a motivačních aktivit. Projekt cílí na snížení míry rizik. chování mladistvých a zaměřuje se také na podporu jejich rodiny ve vztahu k soc. a vzdělávacím potřebám dětí. Dojde k posílení mezioborové spolupráce mezi aktéry podpůrné sítě. Bude podpořeno 146 osob. Více informací o projektu naleznete ZDE.

Autor: ČvT

Související články