Naše projekty

Publikováno: 29. 5. 2017 Doba čtení: 5 minut
Projekty
© ČvT archiv

V současné době probíhají v rámci činnosti Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni následující projekty:


ZMĚNA
Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality práce 114 soc. pracovníků a pracovníků v soc. službách na 8 pobočkách žadatele na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského, Plzeňského a Olomouckého kraje. V rámci projektu dojde ke zhodnocení práce těchto pracovníků pomocí auditu, evaluace case managementu, navazujícími aktivitami bude změna standardů kvality soc.služeb, vzdělávání a supervize. Součástí projektu bude vznik metodiky case managementu v terénní soc. práci. Více informací o projektu naleznete ZDE.


SYNAPSE
Projekt si klade za cíl implementovat a pilotně ověřit potřebné inovativní změny v podpoře ohrožených dětí, mladých lidí a jejich rodin. Cílem těchto služeb je snížení jejich ohrožení nízkým dosaženým vzděláním a rizikovým chováním, a to prostřednictvím poradenství proti školnímu neúspěchu v terénu i přímo na školách a pomocí preventivního programu pro děti a mládež s výchovnými problémy a jejich rodiny. Místa realizace: Plzeňský a Olomoucký kraj, Bílina, Berounsko a Ústí nad Labem. Více informací o projektu naleznete ZDE.


NA CESTĚ K ODDLUŽENÍ

Projekt se zaměřuje na snížení zadlužení u osob, které jsou v konfliktu se zákonem a to skrze aktivní pomoc při řešení předlužení. Poradenství předluženým, program proti předluženosti a terapeutická podpora směřují k reálnému snížení dluhové zátěže, k minimalizaci nejvýznamnějších rizik zadlužení, ke zvýšení motivace řešit svou tíživou situaci, zároveň sníží riziko recidivy a posílí jejich společenské začlenění. Podpořeno bude 430 osob v Plzeňském, Karlovarském, Olomouckém a Libereckém kraji. Více informací o projektu naleznete ZDE.


KROTITELÉ DLUHŮ V ÚSTECKÉM A LIBERECKÉM KRAJI
Přestože mezi roky 2014 a 2017 došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících nemravné ohnutí zákonů zájmovými skupinami vymahačů dluhů, tyto změny neměly retroaktivní charakter a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. Zároveň do finále vstupuje insolvenční novela, která dá šanci statisícům předlužených lidí. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem je hlavním cílem předkládaného projektu. Více informací o projektu naleznete ZDE.


KROTITELÉ DLUHŮ VE STŘEDOČESKÉM A OLOMOUCKÉM KRAJI
Přestože mezi roky 2014 a 2017 došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících nemravné ohnutí zákonů zájmovými skupinami vymahačů dluhů, tyto změny neměly retroaktivní charakter a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. Zároveň do finále vstupuje insolvenční novela, která dá šanci statisícům předlužených lidí. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem je hlavním cílem předkládaného projektu. Více informací o projektu naleznete ZDE.


KROTITELÉ DLUHŮ V PLZEŇSKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI
Přestože mezi roky 2014 a 2017 došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících nemravné ohnutí zákonů zájmovými skupinami vymahačů dluhů, tyto změny neměly retroaktivní charakter a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. Zároveň do finále vstupuje insolvenční novela, která dá šanci statisícům předlužených lidí. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem je hlavním cílem předkládaného projektu. Více informací o projektu naleznete ZDE.


PRO DĚTI A S DĚTMI: KARLOVARSKO, PLZEŇSKO, LIBERECKO, OLOMOUCKO
Projekt je zaměřen na prevenci ohrožení dětí ve školním prostředí. Zavedením inovativních metod (case management a nový nástroj pro mapování potřeb dětí) do každodenní praxe pracovníků s dítětem a rodinou dojde k zefektivnění preventivní podpory skrze rozvoj silných stránek dětí a jejich pečujících osob. Výstupem projektu bude ověření nových metod pro práci s dětmi a rodinami v prostředí venkovských sociálně vyloučených lokalit několika regionů. Projekt podpoří 35 osob nadbagatelní podporou. Více informací o projektu naleznete ZDE.


PRO DĚTI A S DĚTMI: ÚSTECKO A STŘEDNÍ ČECHY
Projekt je zaměřen na prevenci ohrožení dětí ve školním prostředí. Zavedením inovativních metod (case management a nový nástroj pro mapování potřeb dětí) do každodenní praxe pracovníků s dítětem a rodinou dojde k zefektivnění preventivní podpory skrze rozvoj silných stránek dětí a jejich pečujících osob. Výstupem projektu bude ověření nových metod při práci s dětmi a rodinami v městských sociálně vyloučených lokalitách Ústecka a Středních Čech. Projekt podpoří 40 osob nadbagatelní podporou. Více informací o projektu naleznete ZDE.


MÁ KOMUNITA, MÍ LIDÉ
Od září letošního roku (2018) realizuje pražská pobočka Programů sociální integrace projekt Má komunita, mí lidé podpořený z Operačního programu Praha - pól růstu. Projekt je zaměřený na rozvoj a realizaci komunitních projektů, vzdělávacích aktivit a neformálního volnočasového vzdělávání. Navazuje na realizaci již ukončeného projektu Člověk mezi lidmi a dále jeho aktivity rozšiřuje, například o pravidelný předškolní klub. Dále, prostřednictvím práce Kulturně komunitního centra a neformálních přístupů ke vzdělávání, posiluje vztah dětí, mládeže a jejich rodin ke komunitě, kde žijí. Projekt podporuje vzdělávání a začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Více informací o projektu naleznete ZDE.


ZMĚNA, ROZVOJ, KVALITA
Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality práce 130 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách na 6 pobočkách žadatele na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského, Plzeňského a Olomouckého kraje. V rámci projektu dojde prostřednictvím auditu ke zhodnocení kvality práce těchto pracovníků v oblasti naplňování standardu 14 a 15. Společně s pracovníky, auditory, metodickým týmem budou nastavovány změny, které povedou ke změně standardů a zavedení nových metodik do praxe.  Více se dozvíte ZDE.


DOUČOVÁNÍ 2022

Hlavním cílem tohoto projektu, který je podpořen z fondu EU – Next Generation EU, je zvýšení či udržení vzdělávací úspěšnosti, aktivnější zapojení žáků i jejich zákonných zástupců do vzdělávacího procesu, a to speciálně s ohledem na vyrovnávání negativních dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky. Více se dozvíte ZDE.


Autor: ČvT

Související články