Děti v Myanmaru se učí, jak správně dodržovat hygienu a o své znalosti se dělí se svými kamarády a rodinami

Publikováno: 16. 6. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Děti v Myanmaru se učí, jak správně dodržovat hygienu a o své znalosti se dělí se svými kamarády a rodinami
© Foto: Alin Banmaw

Přístup k čisté pitné vodě, správná hygiena a bezpečná příprava jídla jsou pro prevenci šíření nemoci Covid-19 i dalších nemocí, které mohou ohrozit náš život, naprosto zásadní. Povědomí o správných hygienických návycích zvyšujeme ve školách v Kačinském státě v Myanmaru. Aktivity s důrazem na hygienu a obzvlášť na časté mytí rukou mýdlem a vodou patří mezi nejzásadnější pomoc v oblasti prevence nemocí u dětí.

Školení pro 10 škol

V květnu tohoto roku jsme spolu s naším místním partnerem, rozvojovou organizací Alinn Banmaw Local Development Organisation, a s podporou Myanmar Humanitarian Fund uskutečnili několik školení na téma hygieny a prevence. Proškolili jsme více než 100 žáků z 10 škol ve vesnicích v okolí města Momauk v Kačinském státě, které byly zasaženy konflikty. Jak uvádí UNICEF, program nazvaný Thant Shin Star, v rámci něhož školení probíhají, „zajišťuje, aby si děti osvojily zdravé návyky a ty se staly nedílnou součástí jejich každodenního pobytu ve škole.”

V rámci programu také podporujeme snahu škol jednoduchým a nenákladným způsobem zajistit, aby si studenti každý den myli ruce mýdlem, měli přístup k pitné vodě a čistým toaletám, které budou zvlášť pro chlapce a pro dívky.

Daw Khan Shwin, dobrovolník z komunity, který vede školení ve vesnici Naung Khun, říká: „Kvůli stávající situaci v našich vesnicích většina dětí o správné hygieně předtím, než projde školením, vůbec neví. Po absolvování školení již mají dostatečné informace a jsou schopny osvojit si správnou hygienu. Děti se učí rychle a o nově nabyté znalosti se podělí se svou rodinou a kamarády, což je jeden z důvodů, proč školení cílíme právě na děti.”

Během pandemie Covid-19 jednali naši pracovníci během školení podle pokynů vydaných Ministerstvem zdravotnictví a sportu a Světovou zdravotnickou organizací a dbali na dodržení odstupu mezi lidmi. Děti byly rozděleny do skupin po pěti a každý den proběhla dvě školení. Účast na školení byla pro děti také dobrou příležitostí naučit se více o prevenci a o tom, jak se při pandemii chovat zodpovědně.

O nové znalosti se podělí

Jedenáctiletá Ma Saung Ying, která se školení zúčastnila, vysvětluje: „Na školení jsem se naučila, jak dodržovat správnou hygienu,” říká. „Mí kamarádi, sestry a já se spolu rádi učíme a vše, co jsem se naučila, jsem řekla i mámě. Teď už vím, jak moc je důležité mýt si ruce před jídlem nebo vařením a chránit potraviny před mouchami. Také si myju ruce vodou a mýdlem kdykoli se vracím z toalety.”

Ying také domů přinesla cenné informace o nemoci covid-19. „Špinavýma rukama si nesahám na oči ani na pusu a když někam jdu, nosím roušku,” vysvětluje. „Není to úplně snadné, ale nosím ji.”

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Daw Ni Ni Aung, koordinátor projektu z Alinn Banmaw Local Development Organisation, říká, že tento program znamená obrovský úspěch. „18 dobrovolníkům z komunit v 10 vesnicích v okrese Momauk jsme poskytli školení o správném mytí rukou a také jsme proškolili více než 100 místních dětí v oblasti správné hygieny. Většina těchto dětí pochází z vesnic, které jsou zasaženy konfliktem. Všechny tyto děti jsou velmi chytré.”

Zajištěný přístup k čisté vodě díky filtrům LifeStraw

Člověk v tísni a Alinn Banmaw Local Development Organisation také rozvezli 20 vodních filtrů značky LifeStraw do 10 škol a proškolili pracovníky školy a učitele, aby dokázali filtry správně používat. Distribuovali jsme také plakáty se základními informacemi o hygieně a o covid-19, aby se zvýšila informovanost ve školách, odkud se pak informace mohou šířit dál do celé komunity.

„Šíření informací o hygieně je stěžejní částí našeho vzdělávacího programu,” říká Laurel Jansury z kanceláře Člověka v tísni v Myanmaru. „Školení studentů a učitelů o správné hygieně pomůže snížit výskyt nemocí a zajistí, aby děti zůstaly zdravé a mohly chodit pravidelně do školy. Po absolvování školení mohou učitelé i studenti převzít odpovědnost za dodržování správné hygieny ve škole i doma.”

V Kačinském státě Člověk v tísni usiluje společně s místními partnerskými organizacemi o vzdělání a ochranu dětí zasažených konfliktem. Stále zlepšujeme přístup ke kvalitnímu vzdělání, zajišťujeme nezbytné ochranné mechanismy a podporujeme stabilitu a duševní pohodu dětí, aby se jim dařilo co nejlépe. Všechna tato práce je možná díky finančním prostředkům získaným z Myanmar Humanitarian Fund, který spravuje Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležiostí.

Autor: Aye Pyae Sone, PIN Myanmar Communication Officer

Související články