Dluhové poradenství na Praze 7

Publikováno: 29. 7. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Dluhové poradenství na Praze 7
© Kamila Hůlová

Na základě spolupráce v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7“ mezi městskou částí Praha 7 a Člověkem v tísni začala v březnu tohoto roku fungovat služba dluhového poradenství. Služba je určena pro zaměstnance firmy 7U s.r.o. a probíhá přímo v prostorách firmy na adrese Komunardů 46 a to v pondělí a středu od 14:30 do 17:30. 

S čím se na službu obrátit?

Pokud nevíte, kolik dlužíte a komu, a chtěli byste se ve své dluhové situaci orientovat.

Potřebujete získat informace o tom, co se děje během exekuce, jak probíhá, jaké má exekutor možnosti a jaké jsou jeho postupy.

Přišel vám dopis od soudu, exekutora, věřitele a plně nerozumíte jeho obsahu.

Potřebujete pomoci s kontaktováním soudů, exekutorů, věřitelů.

Potřebujete pomoci sepsat odvolání, vyjádření, úřední dopis apod.

Chcete získat informace o oddlužení nebo podat návrh na oddlužení.

Toto je jen stručný výčet toho, na čem se může ve službě dluhového poradenství pracovat. Vše je závislé konkrétní situaci a na individuálním přístupu během spolupráce.

Jak služba probíhá

Na službu se zatím obrací zaměstnanci, kteří nejsou plně zorientováni ve své dluhové situaci. Jsou si vědomi svých dluhů z minulosti, ale většinou nemají jasnou představu, komu konkrétně dluží, jaká je výše jejich dluhů a jak dlouho by trvalo jejich doplacení. Většina závazků je vymáhána exekučně, což pocítí při výplatě, kdy je část jejich mzdy odeslána exekutorskému úřadu. Pracujeme tedy na zmapování výše jejich závazků, zjišťujeme, kolik mají pohledávek, v jakém stavu vymáhání se nacházejí a komu vůbec dluží.

Společně se snažíme nalézt vhodné řešení předluženosti. Jako jednou z možností se pro několik zaměstnanců jeví oddlužení po novele insolvenčního zákona, která vešla v platnost 1. 6. 2019 a otevřela tak cestu širšímu počtu lidí bojovat se svými dluhy a vrátit se zpět do běžného života. Podání návrhu na povolení oddlužení ale nemusí být jediný výsledek spolupráce. Pro někoho může být výsledkem i to, že vůbec zjistí, jaké jsou jeho dluhy, nebo že má třeba jen jednu exekuci, která se srážkami z platu za nějaké období doplatí.

Pokud jste zaměstnanci firmy 7U s.r.o. a chtěli byste službu využít, můžete kontaktovat pracovnici Kamilu Hůlovou ve výše uvedených dnech a časech přímo osobně nebo telefonicky na tel. č. 739 320 312.

Nejste zaměstnanci 7U s.r.o. a i tak byste chtěli využít služeb dluhového poradenství? Můžete se obrátit na pražskou pobočku Člověka v tísni na tel. č. 257 215 629, nebo na naši Dluhovou helplinku na tel. č. 774 392 950. Více informací získáte na https://www.jakprezitdluhy.cz/

Autor: Kamila Hůlová, terénní pracovnice

Související články