Dlužníkem bez vlastního přičinění

Publikováno: 1. 6. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Dlužníkem bez vlastního přičinění
© Foto: Lukáš Svoboda

Paní Magda přišla na volný příjem odborného poradenství na konci roku 2015, kdy už si nevěděla rady a získala kontakt od místního soudu. Paní, které bude za chvíli 70 let, by měla užívat důchodu a klidu. Místo toho už přes půl roku žila ve strachu, že bude muset platit několikatisícový dluh, který nikdy neudělala, a to jen kvůli dceři, která se nestyděla vše podvodně přepsat, a rovněž kvůli chybám orgánů, které si chyby měly všimnout hned na začátku.

Dcera paní Magdy si do bytu pořídila internet od O2 na své jméno a svou adresu. Po několika měsících ale tuto smlouvu přepsala na svou matku – paní Magdu. To vše bez jakéhokoliv jejího souhlasu a vědomí. Od té doby přestala platit pravidelné zálohy a na smlouvě vznikal dluh. Navíc po ukončení smlouvy ze strany O2 nebyl vrácen přístroj, který si firma připočítala k vzniklému dluhu. To vše předala k řešení Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) a ten začal dluh vymáhat po paní Magdě.

Ihned jak paní Magda zjistila, co se děje, tak se s ČTÚ spojila a vysvětlovala, že žádnou takovou smlouvu nikdy neuzavřela. Zároveň šla na Policii, kde podala trestní oznámení na svou dceru pro podvod. Ta ale věc posoudila pouze jako přestupek a věc předala místnímu Městskému úřadu, který věc odložil, „neboť odpovědnost podezřelé za přestupek zanikla, od jeho spáchání uplynula doba delší než jeden rok.“

Paní Magda byla v koncích. ČTÚ ji neustále urgoval o zaplacení dluhu, který nikdy neudělala. Po několika měsících marného boje se spojila s pracovnicí Odborného poradenství, se kterou začala celou věc opět řešit. Společně napsaly žádost o kopie dokumentů, na jejichž základě je dluh vymáhán po paní Magdě. Odpověď však všechny zaskočila. Byly zaslány kopie z počítačové databáze, kde pracovník O2 zapsal jméno, příjmení a adresu odběrného místa. Víc nic. Žádný podpis na smlouvě, žádný záznam ústního souhlasu.

Pracovník Odborného poradenství s paní Magdou zaslal tedy ČTÚ vyjádření nesouhlasu, ve kterém se odkazovali na nepřítomnost jakéhokoliv důkazu o tom, že smlouva byla přepsána na paní Magdu. Zároveň se žádalo o zamítnutí žaloby. Důvod byl zřejmý, smlouva byla sepsána s dcerou, nikdy nebyl přepis podepsán paní Magdou. Kvůli chybě pracovníka a neochotě dalších orgánů se víc věcí zabývat by paní Magda platila několikatisícový dluh za svou dceru. Naštěstí po téměř půlroční spolupráci s naší organizací bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí žaloby a paní Magda konečně může v klidu spát.

Služba odborné sociální poradenství je hrazena z dotaze Karlovarského kraje a dotace města Sokolov.

 

 

 

 

 

Autor: Tereza Flaková, Odborný sociální poradce

Související články