Dokončujeme nový online kurz Žijeme městem. Otevřeme ho už na podzim

Publikováno: 21. 6. 2023 Doba čtení: 4 minuty
Dokončujeme nový online kurz Žijeme městem. Otevřeme ho už na podzim
© Foto: Tomáš Princ

Kurz se zaměří na téma kvality života ve městech. Propojí se v něm sociální i environmentální aspekty života ve městě i téma aktivního občanství. Společně s kurzem vznikne i praktická příručka pro učitele s vypracovanými lekcemi, které mohou rovnou využít ve výuce. 

Na nedaleké kostelní věži odbila osmá hodina ráno. Jsme ve třídě školní budovy Gymnázia Sladkovského na pražském Žižkově. Jde o jednu ze škol, která se zapojila do pilotního ověřování obsahu nového online kurzu, který v Člověku v tísni připravujeme pro učitele a žáky základních a středních škol. Kurz se bude jmenovat Žijeme městem, zaměří se na téma kvality života ve městech a pro učitele i žáky by měl být otevřený již na začátku nového školního roku.

Hrdinové našich měst

Druháci dnes budou prezentovat výstupy z témat kurzu, kterým se při testování věnovali v uplynulých týdnech. „Rozhodl jsem se ve výuce využít hrdinské výzvy z části kurzu nazvané "Město pro všechny". Studenti měli během května a června tři týdny na to, aby sami, ve dvojicích nebo ve trojicích zkusili splnit některé ze zadaných výzev. Dnes nám ve třech až pěti minutách za použití fotografií a videí představí, jak se jim to dařilo,“ vysvětluje pedagog Vojtěch Úlehla, který na gymnáziu vyučuje zeměpis.

Studenti se zaměřili na hrdinskou výzvu, která zní: “Vzdej se na týden něčeho, co považuješ za samozřejmé”. Někteří z nich se tak rozhodli vypustit se svého běžného dne na několik dní hraní počítačových her, jiní zkoušeli, jaké to je být bez datového připojení na telefonu. V hodině pak s vyučujícím reflektovali uplynulé dny. Další žáci se například vzdali části kapesného a koupili za něj snídani pro lidi bez domova nedaleko jejich školy.

"Online kurz Žijeme městem bude obsahovat pět kapitol, které zkoumají, jakým způsobem ovlivňuje kvalitu života ve městě komunita a sousedství, životní prostředí města, městská doprava, i to jak kvalitu města ovlivňuje pospolitost, soudržnost a participace jeho obyvatel na chodu a podobě města."

Prezentace studentů byly velmi otevřené a probíhaly v přátelské atmosféře. „Děti se nebály říkat, co během plnění výzvy zažily, jaké těžkosti je u toho potkaly, i přestože některá témata mohla být vnímána kontroverzně. Bylo skvělé, že díky prostoru a důvěře, kterou studenti a studentky dostali upřímně sdíleli, jaká témata je v současné době pálí a co řeší,“ hodnotí prezentace studentů Aneta Pešková Horká z Člověka v tísni, která je jednou ze spoluautorek online kurzu Žijeme městem a která byla při prezentacích osobně přítomná. Na prezentace navázala živá debata mezi studenty a pedagogem o trávení volného času hraním videoher, jídelních návycích i návykových látkách. Došlo i na to, jaké formy podpory a pomoci je možné poskytovat zranitelným skupinám obyvatel města.

Život ve městě ze všech pohledů

Kurz Žijeme městem je určený primárně pro žáky a žákyně 2. stupně základních škol a jejich vyučující. Naleznete v něm pět kapitol, které zkoumají, jakým způsobem ovlivňuje kvalitu života ve městě komunita a sousedství, životní prostředí města, městská doprava ale také jak kvalitu města ovlivňuje pospolitost, soudržnost a participace jeho obyvatel na chodu a podobě města. V online kurzu jsou krátká videa, texty, úkoly a hrdinské výzvy, které mohou žáci plnit během i po vyučování a souvisí s jednotlivými kapitolami kurzu.

5 kapitol online kurzu Žijeme městem


  • Komunita
  • Životní prostředí
  • Bezpečí a doprava
  • Město pro všechny
  • Participace  

Online kurz můžete využít k samostudiu žáků ale i pro společnou práci se třídou. Kromě online kurzu vzdělávací program Varianty plánuje vydat i metodickou příručku Žijeme městem určenou vyučujícím na druhém stupni základních škol. Naleznete v ní lekce do výuky ke všem kapitolám online kurzu. Pilotovali je téměř dvě desítky vyučujících ze základních škol a gymnáziích, jejich zpětné vazby jsme zapracovali, tak abyste lekce mohli vytisknout a rovnou použít ve výuce.

V příručce naleznete i zajímavá zamyšlení od odborníků z oblasti architektury, městského plánování, environmentalistiky nebo sociologie. Texty můžete využít jako inspiraci do výuky, ale také jako zajímavé otvíráky k aktuálním společenským tématům a otázkám, na které neexistují jednoznačné odpovědi.

V tomto školním roce jsme obsah kurzu Žijeme městem pilotně ověřovali na 11 základních školách v Praze. Pedagogové z těchto škol se účastnili seminářů k tématům kurzu (naživo i online) a mentorských setkání s metodiky a koordinátory vzdělávacího programu Varianty. S materiály poté pracovali se svými žáky a průběžně nám o nich předávali zpětnou vazbu a my na základě ní vznikající kurz průběžně upravovali. Vývoj online kurzu technicky, graficky a konzultačně zajistila společnost Educasoft Solutions. 

Chcete o otevření online kurzu být informováni přednostně? Napište nám!

Pokud byste měli zájem o podrobnější informace o online kurzu Žijeme městem a o to být informováni krátce před jeho otevřením, napište nám na emailovou adresu milan.caha@clovekvtisni.cz . Přidáme si Váš kontakt mezi ty, které budeme o spuštění kurzu a možnosti přihlašovat se do něj informovat přednostně.

 


Program je podpořen z Operačního programu Praha – pól růstu ČR registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002128. 


Autor: Václav Zeman

Související články