Empowering Communities in Europe

Publikováno: 4. 9. 2017 Doba čtení: 1 minuta
Empowering Communities in Europe
© Foto: Martin Trabalík

V rámci projektu se Program migrace spojil s 8 dalšími organizacemi ze 7 zemí EU, které podporují integraci migrantů, rozvoj komunit a tvorbu efektivních migračních politik, za společným cílem - zaměřit se na rostoucí xenofobii, strach a rozklad komunit v evropských zemích. Aktivity projektu cílily na zlepšení dialogu mezi představiteli různých kultur a vzájemné porozumění mezi místními a nově příchozími v různých lokálních kontextech.

Součástí projektu Empowering Communities in Europe byl výzkum postojů k migrantům a uprchlíkům ve vybraných komunitách s cílem lépe porozumět kořenům strachu a obav vůči těmto skupinám.

Přečtěte si závěrečnou zprávu z našeho výzkumu „Jednotní ve strachu“ zde

Později jsme oslovili a mladé komunitní leadery a pozvali je na naše workshopy Active citizens (aktivní občanství), které jim pomohly porozumět a pracovat s odlišnými identitami jednotlivců a skupin, podpořit dialog a zapojit komunity na místní úrovni.

Výstupem projektu byla série veřejných akcí a intervencí ve veřejném prostoru, které iniciovali a připravili účastníci našich workshopů.

Podívejte se zde, jaké akce se uskutečnily v jednotlivých zemích zapojených do projektu

 Projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie z programu Evropa pro občany.Autor: Kristýna Brožová, Adéla Jurečková, Program migrace, Člověk v tísni, o.p.s.

Související články