Jak se vyrovnat s distanční výukou? Podívejte se na pokračování kurzu S asistenty k lepší škole!

Publikováno: 25. 5. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Jak se vyrovnat s distanční výukou? Podívejte se na pokračování kurzu S asistenty k lepší škole!
© Foto: Ilustrace: My Linh Nguyen

Na začátku února jsme spustili první online vzdělávací kurz S asistenty k lepší škole, který se zaměřuje na podporu dětí ohrožených sociálním vyloučením. Během prvních čtyř měsíců jej absolvovalo již 750 studujících. Rádi bychom představili pokračování kurzu nazvané “Sam není sám”, které se zaměřuje na důsledky distanční výuky, spolupráci s rodinou a bezpečné prostředí doma i ve škole, které žáci potřebují pro svoji adaptaci po dlouhém období vzdělávání na dálku. Během prvního týdne jej absolvovalo 99 studujících, kteří jsou do kurzu již zaregistrováni. 

Podle dat ČŠI bylo až 50 tisíc dětí během školního roku 2020/2021 v důsledku distanční výuky neschopno zapojovat se pravidelně do výuky. Přestože MŠMT nedokáže tyto děti identifikovat, učitelé a asistenti pedagoga vědí, které z dětí měly během výuky na dálku, a i po návratu do školy, potíže se zvládáním výuky. Jakou podporu teď takové děti, ale i jejich rodiče potřebují? To a mnohé další se dozvíte v druhé části kurzu S asistenty k lepší škole.

Podle šetření Člověka v tísni “téměř tři čtvrtiny vyučujících (72 %) vidí příčinu obtíží studentů s distanční výukou v nedostatečné motivaci (nechuti) studentů k výuce v online prostředí, 41 % ve špatném (vypadávajícím) připojení k internetu, 39 % v nedostatečné podpoře ze strany rodiny a 35 % v nedostatečném technickém vybavení studentů.“ Kurz, na kterém se podíleli kromě autorek Adély Lábusové a Alexandry Petrů také kolegyně z Programů sociální integrace, které pracují s rodinami a dětmi ohroženými sociálním vyloučením, ukazuje okolnosti, které mohou mít vliv na přístup rodin a žáků k výuce jak během období distanční, tak běžné výuky. Pomáhá pochopit jejich složitou situaci a najít nástroje podpory.

„Uvědomila jsem si, v jaké bavlnce si tady žijeme. Jsme malá škola, uprostřed pražského sídliště, moc dětí ohrožených sociálním vyloučením tady nemáme. Kurz byl pro mě důležitý především proto, že mi umožnil nahlédnout, jak to může vypadat jinde. Nicméně, může se stát, že i u nás se takové dítě objeví. Uvědomit si, že by nám mohlo proklouznout, pro mě bylo velmi přínosné,” hodnotí online kurz asistentka pedagoga Lucie Frydryšková ze ZŠ Mohylova v Praze.

Obě části online kurzu jsou postaveny na příběhu prvostupňového žáka Sama. Studující se kromě jeho fungování ve škole seznámí podrobně i s jeho rodinným zázemím. „Strávili jsme společně se Samem již poměrně hodně času. Bylo to zajímavé dobrodružství, ale nebylo to s ním jednoduché. Vždy znovu nás překvapil, a díky tomu nám pomohl se znovu zamýšlet nad tím, co si člověk myslí, že už sám ví. Sam je složený z mnoha střípků různých malých Samů, se kterými se setkáváme ve školách. Naším hlavním cílem bylo dát podporu všem, kdo se takovým Samům věnují,“ komentuje zaměření kurzu jedna z autorek Adéla Lábusová.

„Sam není sám“ je kurz o podpoře dítěte a jeho rodiny v době distančního vzdělávání, kdy jsme chtěli mimo jiné poukázat na nutnost multidisciplinární spolupráce. Zároveň jsme chtěli zprostředkovat “křehkost” rodinného systému, a tudíž i nutnost empatického a citlivého přístupu podporujícího pocit bezpečí u Sama i jeho rodiny. Moc děkuji všem kolegům, učitelům, asistentům, ale i pracovníkům ze sociálních služeb, se kterými se mohu při své práci potkávat, a kteří pro nás byli velkou inspirací a příkladem dobré praxe,“ doplňuje druhá z autorek, Alexandra Petrů

Autor: Varianty

Související články