Naše služby poskytované na Jesenicku

Publikováno: 1. 8. 2019 Doba čtení: 3 minuty
Jesenicko
© Foto: ČvT archiv

Jesenická kancelář Člověk v tísni, o.p.s. je v provozu od dubna roku 2015. Sociální pracovníci organizace však v regionu působili ještě před jejím otevřením. Terénní mobilní tým pracoval na Mikulovicku od dubna do září 2014 a sociální služby zde poskytoval od září do prosince 2014. Zřízení a otevření kanceláře bylo vyústěním závěrů ze šetření, z něhož vyplynula vysoká potřeba terénních služeb a pomoci v lokalitě, a to jak pro jednotlivce, tak pro rodiny v nepříznivé životní situaci, jako je nezaměstnanost, nevyhovující podmínky k bydlení, dluhová problematika apod.

SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME NA JESENICKU

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS)

Ve službě SAS pracujeme s rodinami v obtížné životní (sociální) situaci z ORP Jeseník. Řešíme s nimi problémy týkající se vztahů v rodině, výchovy, úpravy poměrů k dětem, vzdělávání, ale také dluhy, dávky atd.
Kontakty na pracovníky: 


Terénní programy (TP)

Ve službě TP pracujeme převážně s jednotlivci v obtížné životní (sociální) situaci z ORP Jeseník. V této službě je častá poptávka po řešení dluhů formou insolvence. Další oblasti tvoří řešení bydlení, dávek, zdravotní péče a práce.

Největší poptávka občanů je v oblasti bydlení, jeho hledání či řešení jeho možného ohrožení v důsledku ztráty příjmů.
Kontakty na pracovníky:Dluhové poradenství (DP)

Naší další, hojně využívanou službou, je dluhové poradenství. Realizujeme jej v rámci registrované sociální služby Terénní programy.

Obracejí se na nás lidé i mimo naši běžnou cílovou skupinu. Jde o živnostníky, mzdové účetní firem na Jesenicku, které po vládních změnách neví, jak mají postupovat v případě srážek ze mzdy. Mimo tuto skupinu se na nás obrací občané s žádostí o radu a pomoc v oblasti exekucí, komplikované dluhové situaci kdy nezvládají splácet své závazky a s insolvencí.
Kontakty na pracovníky:


Pomoc uprchlíkům z ukrajiny

TERÉNNÍ PRÁCE SOS UKRAJINA

Kontakty na pracovníky:

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ 

Naše pomoc je zaměřena na podporu vzdělávání ukrajinských dětí a pomoc a poradenství jejich rodičům.

Cílovou skupinou jsou ukrajinské děti a dospívající z rodin, které se nachází v obtížné životní situaci a ukrajinští školáci, kteří zaostávají ve vzdělávání ve srovnání s ostatními vrstevníky.

Nabízíme:

individuální doučování dítěte v domácím prostředí pracovníkem nebo proškoleným dobrovolníkem (1–2x týdně, 1–2 hodiny); skupinové doučování (při zajištění dostatečného počtu dětí); podporu rodičům v komunikaci se školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a doprovody do těchto institucí; zprostředkování informací ohledně vzdělávání dítěte; podporu a pomoc při výběru dalšího vzdělávání a volnočasových aktivit.

Kontakty na pracovníky:


KONZULTAČNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST 

BEZ NUTNOSTI OBJEDNÁNÍ

Pozor změna času konzultačních hodin od 1. 4. 2024!!! 

Každé pondělí 9:00 – 12:00

V prostorách Centra společných aktivit (boční trakt budovy Divadla Petra Bezruče před knihovnou)

Každá středa od 13:00 do 16:00

Kancelář organizace Člověk v tísni (Gogolova 92/2 (Schrottův dům,1. patro), Jeseník).

NA JESENICKU PŮSOBÍME V TĚCHTO LOKALITÁCH

Na Jesenicku působíme v celém okrese Jeseník. Okres Jeseník odpovídá působnosti ORP Jeseník (obec s rozšířenou působností). Správní obvod ORP Jeseník se skládá ze 3 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem - Jeseník, Javorník a Zlaté Hory a náleží do něj 24 obcí (z toho 5 měst a 19 obcí). Ve všech těchto městech a obcích okresu Jeseník poskytujeme terénní formu našich služeb. Kancelář organizace a konzultační místnost jsou ve městě Jeseník v sídle kanceláře Člověk v tísni, o.p.s. na adrese Gogolova 92/2 v 1. patře Schrothova domu.

Kontakt na koordinátorku sociálních služeb v Jeseníku


Autor: ČvT

Související články