Již 10 let pomáháme v Kambodži, nebojíme se inovací

Publikováno: 9. 1. 2019 Doba čtení: 4 minuty
Již 10 let pomáháme v Kambodži, nebojíme se inovací
© Foto: People in Need

V roce 2008 začal Člověk v tísni (ČvT) svou práci v Kambodži tím, že otevřel malou kancelář v provincii Takeo. Během deseti let se v zemi rozrostl ve velmi činorodou a profesionální organizaci se základnou v hlavním městě, která se v současnosti věnuje především inovacím.

„Byli jsme první organizací v Kambodži, která sbírala údaje o monitorování a hodnocení pomocí mobilních telefonů. Také jsme vytvořili několik nejnovějších technologických řešení zaměřených na hlavní potřeby lidí, např. Tepmaccha, Early Warning System 1294, iTenure, a mHealth,” vysvětluje Paul Conrad, vedoucí programů ČvT v Kambodži.


Pro kambodžskou misi ČvT aktuálně pracuje 53 zaměstnanců, včetně 2 dobrovolníků v rámci evropského programu EU Aid Volunteers. Náš zapálený tým nepostrádá kreativitu, profesionalitu, elán, odhodlání dosáhnout stanovených cílů a navíc stále přichází s inovativními nápady. Díky znalostem v oblasti zdraví, rozvoji alternativních zdrojů obživy, zvládání katastrof a územního plánování se nám podařilo vnést optimismus do zemědělských i městských oblastí v Kambodži. Díky podpoře dárců se věnujeme následujícím oblastem.

Zdraví pro matky a děti

Během doby našeho působení v Kambodži se nám podařilo přispět ke snížení do té doby stále vzrůstajícího počtu úmrtí prvorodiček a dobré výsledky jsme zaznamenali i u vývoje podvyživených dětí z chudých rodin. „Díky zvýšení počtu porodních asistentek a zaměstnanců zdravotnických center, díky rozvoji infrastruktury a také praktické mobilní technologii umožňující zasílání hlasových zpráv dnes mají i venkovské a drobné komunity mnohem lepší přístup k zdravotnickým službám, znalostem a praxi,” popisuje Paul Conrad. Vedle zdraví čerstvých matek a dětí se v jednotlivých oblastech zlepšuje také přístup k vodě, sanitaci a hygieně, a to především na základě vzdělávacích programů v komunitách. Tento program pomáhá více než 17 000 domácností v zemědělských oblastech v pěti provinciích Kambodži.

Podívejte se na videa zde: http://healthyfamilycommunity.org/vedios/ 

Udržitelná obživa a životní prostředí

„Poté, co místní zemědělci a jejich rodiny získali přístup k bioplynu a využití solární energie, jejich životy i životní prostředí jsou kvalitnější,” říká Paul Conrad. Snažíme se umožnit lidem žijícím ve venkovských zemědělských oblastech cestu k dlouhodobě udržitelnému rozvoji. Zaměřujeme se také na chov hospodářských zvířat. Využíváme řadu metod a technik, abychom pomohli zemědělcům zlepšit přístup k potřebným službám a vytvořit síť mezi chovateli hospodářských zvířat, poskytovateli služeb a účastníky trhu. Tento program pomohl již zhruba 60 000 domácností celkem v 17 provinciích Kambodže.

Zvládání katastrof

Snažíme se trvale zvyšovat a posilovat odolnost místních obyvatel vůči katastrofám a pomoci jim je překonat, pokud nastanou. K tomu využíváme nejnovější informační a komunikační technologie. V současné době se zabýváme především: prevencí katastrof a zmírňování jejich následků, připraveností a reakcí na mimořádné situace a jejich zvládání.

Pro lepší znalost prostředí používáme družicové snímky a drony. Cílem je zmapovat a nastavit či posílit stávající prostředky pro bezpečnost lidí a jejich odolnosti vůči možnému nebezpečí. „Člověk v tísni pro Kambodžu navíc vyvinul systém včasného varování. EWS 1294 používá mobilní a cloudové technologie. Cílem tohoto systému je zajistit včasné varování lidem žijícím v oblastech s častým výskytem přírodních katastrof,” říká Paul Conrad. ČvT navíc také pomáhá komunitám tím, že poskytuje podporu jednotlivcům a rodinám zasaženým přírodní katastrofou. Například po rozsáhlých povodních v roce 2016 jsme okamžitě začali poskytovat logistickou pomoc lidem postiženým v provincii Koh Kong.

Pokrok a zlepšení podmínek v komunitách

„Jako ve všech našich programech, i zde používáme inovativní technologie. Např. aplikaci iTenure, která pomáhá domácnostem v městských oblastech, ve kterých existuje vyšší riziko násilného vysídlení. Tato aplikace pomáhá domácnostem uplatňovat svá práva a vede je k sebevědomé diskuzi o problémech,” vysvětluje Paul Conrad.


Spolupracujeme s místními organizacemi a komunitami, a zaměřujeme se na iniciativy pro chudé, díky kterým mají oni i jejich okolí šanci na lepší a udržitelnou budoucnost. Dále pomáháme zlepšovat zdravotní péči a povědomí rodin o hrozícím nebezpečí. Snažíme se tak zlepšovat životy lidí v městských domácnostech.

 Více o konferenci Město pro všechny - City for All Conference HERE 

Co nás čeká?

Chápání vlastních limitů je pro další rozvoj velmi důležité. „Přestože Člověk v tísni v Kambodži přichází s novými nápady a má velký vhled do tamějšího života lidí, bez společného úsilí našich dárců, mezinárodních a místních partnerů, organizací, soukromého sektoru, neziskových organizací, dobrovolníků a stážistů bychom nebyli schopni efektivně pokračovat ve stávajících programech,” říká Věra Exnerová, Regionální ředitelka ČvT pro Asii.

Člověk v tísni v Kambodži by touto cestou rád vyjádřil svou vděčnost všem, kteří s námi v uplynulých deseti letech spolupracovali. Těšíme se na další úspěšnou spolupráci! 

Chcete pomáhat s námi? Přidejte se do Klubu přátel Člověka v tísni!

Autor: Člověk v tísni, Kambodža

Související články