Ministerská kontrola pražského exekutorského úřadu skončila kárnou žalobou. Podezření na pochybení má Člověk v tísni i u dalších

Publikováno: 14. 3. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Ilustrační foto
© Foto: Martin Kovalčík

Zastavit takzvané marné exekuce na částky nepřesahující 1 500 korun loni ukládala novela exekučního řádu. Měla pomoct lidem s malými dluhy, u kterých se v posledních třech letech nepodařilo vymoci žádné peníze, a zároveň ani věřitel nesložil zálohu 500 korun, aby taková exekuce pokračovala. Zjistili jsme však, že těsně před vypršením tříleté lhůty byla v řadě případů zaplacena 1 koruna. Na podezření o snahu obejít povinnost tyto bagatelní exekuce zastavit upozornil náš dluhový expert Daniel Hůle. Po šetření ministerstva spravedlnosti podal tento týden ministr Pavel Blažek návrh na zahájení kárného řízení na exekutora Juraje Podkonického.

Novela exekučního řádu měla pomoct lidem s exekucemi kvůli původnímu dluhu několika stovek až 1 500 korun. Často za jízdu na černo, která ale v průběhu času narostla o pohledávku exekutora a advokáta i na 20 000 korun.

Tříleté období „spících“ bagatelních exekucí končilo 1. 1. 2022. Jenomže 28. 12. 2021 v neprospěch zastavení mnohých byla složena 1 koruna. Tolik stačilo, aby exekuce nebyla marná. Šéf dluhového poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle upozornil na svém Twitteru na případ, ve kterém figuroval pražský exekutorský úřad Juraje Podkonického a věřitel firma Tessile ditta zastupovaná advokátem Pavlem Truxou, známá profitováním na odkoupených dluzích např. Pražského dopravního podniku.

„To, na co jsme my narazili, je, že 28. 12. byla složena na celou řadu exekucí 1 koruna. Dodatečně se zjistilo, že tu korunu složil zástupce věřitele. Takže my nevíme, jestli chyba byla na straně věřitele, který se snažil to takovýmto způsobem jednoznačně obejít, nebo na straně exekutora. My jsme na to upozornili a ministerstvo potom provedlo kontrolu,“ řekl Daniel Hůle pro Český rozhlas.

K výsledkům mimořádné kontroly ministerstvo spravedlnosti nyní uvedlo, že s ohledem na závažnost pochybení podal 9. února 2023 ministr Pavel Blažek návrh na zahájení kárného řízení k Nejvyššímu správnímu soudu.

Snaze obejít zákonné podmínky neodolali ani další

„My jsme mezitím s panem exekutorem Podkonickým intenzivně jednali a z jeho strany došlo k vypořádání prakticky všech těch případů. Řádově se jednalo o několik tisíc exekucí, kde bylo dodatečně všechno zastaveno. Ty částky byly poměrně vysoké. Takže já vlastně nevím, co je závěrem té kontroly na straně ministerstva. Vzhledem k tomu, že byla podána kárná žaloba, tak tam to pochybení pravděpodobně shledalo, ale jak říkám, nevím, jestli to bylo zaviněno věřitelem, anebo i exekutorem,“ podotkl Daniel Hůle.

Člověk v tísni má podezření, že podobná praxe se děla i v případech dalších bagatelních exekucí vedených jinými exekutory. „Primárně na tom měl zájem ten oprávněný, aby nebyla zastavena jeho exekuce, ale nechtělo se mu skládat 500 korun v tisíci případech, protože to je pro něj moc drahé. Takže právě proto byla zvolena taková šikanózní cesta, že složí 1 korunu, aby se mohli tvářit, že něco bylo vymoženo. To je na tom to absurdní, protože nikdo nikdy nepůjde složit 1 korunu, zvlášť když to není ani ten dlužník, ale věřitel,“ upozorňuje Hůle.

Autor: ČvT

Související články