Mezinárodní den žen 2023: Technologie a inovace posilují postavení žen v Kambodži

Publikováno: 7. 3. 2023 Doba čtení: 6 minut
Mezinárodní den žen 2023: Technologie a inovace posilují postavení žen v Kambodži
© Foto: UN Women

Posílení postavení žen je klíčovým prvkem při budování udržitelné společnosti. Tématem letošního Mezinárodního dne žen je "DigitALL: Inovace a technologie pro rovnost žen a mužů". V rámci něj chceme sdílet několik krátkých příběhů, které vyzdvihují silné ženy a dívky pracující v oblasti technologií a inovací v Kambodži. Právě ony zachraňují životy, podporují ostatní ženy ve svém okolí a plní si dětské sny.

Inovace, které zachraňují životy v digitálním věku

Anouk, projektová manažerka národního systému včasného varování (EWS1294) v Kambodži, pochází z francouzského venkova a má zkušenosti s tím, jaká může klimatická změna ovlivnit každodení život. Během let, kdy pracovala v Indii, byla svědkem katastrofálních dopadů povodní v regionu Kérale a cyklonu Fani na nejzranitelnější obyvatele. Díky této zkušenosti pochopila, jak důležitý je místní rozvoj a snaha o snižování rizika katastrof pro podporu sociálně-ekologické odolnosti.

Životy místních lidí, jejich živobytí i hospodářský rozvoj a přírodní zdroje jsou v Kambodži výrazně ohrožovány nedostatečnou připraveností a adaptací na změny klimatu a přírodní rizika, což s sebou nese vážné důsledky. V roce 2040 by se mohl počet obyvatel zasažených říčními povodněmi zvednout až o čtyři miliony, pokud nebudou přijata žádná ochranná opatření a výstavba přehrad na řece Mekong ovlivní systém povodí.

EWS1294 je kambodžský systém včasného varování, který zachraňuje životy tím, že poskytuje přesné a včasné informace o povodních ohroženým lidem po celé zemi. Systém EWS1294, který vyvinula organizace Člověk v tísni v roce 2013, je nyní uznán jako oficiální kambodžský systém včasného varování před různými riziky, který vlastní a spravuje Národní výbor pro zvládání katastrof (NCDM).

Systém EWS1294 nyní funguje ve všech 25 provinciích, a to s podporou mezinárodních dárců.

"Myslím si, že je nyní nutné investovat do snižování rizika katastrof, aby se omezily jejich dopady, zejména na nejzranitelnější osoby," říká Anouk.


V případě systému včasného varování čelí ženy a dívky různým typům překážek, především v přístupu k informacím. Přesto jsou to právě ony, kdo jsou často nejvíce ohroženy přírodními katastrofami - zůstávají déle doma a nemají takový přístup k mobilním telefonům, jako muži. Toto omezení je pro ně největším nebezpečím. V Kambodži jsou ženy obvykle zodpovědné za ochranu domu před povodněmi, monitorování hladiny vody a dohled nad dětmi hrajícími si v blízkosti řek, a tak hrají naprosto klíčovou roli při snižování rizika katastrof, i když to není na první pohled vidět.

Díky systému EWS1294 mohou ženy dostávat varování skrze různé vysílací kanály, o které se pak dělí ve svých komunitách, a jsou tak schopné zabezpečit své domovy. Stále je tedy potřeba zohledňovat problémy týkající se žen čelících přírodním rizikům. I proto podporujeme navyšování počtu žen ve vedoucích pozicíh, aby bylo možné zohledňovat a posilovat jejich postavení v oblasti prevence přírodních katastrof v důsledku změny klimatu. 

"Oblast řešení rozik spojených s přírodními katafrofami potřebuje více žen, aby bylo zajištěno, že budou zohledněny nejen jejich potřeby, ale i dalších zranitelných skupin (starších osob, zdravotně postižených lidí, dětí). Proto radím všem ženám, které mají zájem o kariéru v oblasti snižování rizika katastrof, aby studovaly tento obor, účastnily se online školení a webinářů, ucházely se o náročné pozice a navazovaly kontakty v tomto sektoru," říká Anouk.

Sreydet, která se nedávno připojila k organizaci Člověk v tísni v Kambodži, se podělila o vlastní zážitky z kariéry v oblasti snižování rizika katastrof. Sreydet vystudovala inženýrství vodních zdrojů a venkovské infrastruktury na kambodžském technologickém institutu a díky projektu EWS 1294 se v tomto sektoru dobře orientuje a spolupracuje s příslušnými orgány jak Národního výboru pro zvládání katastrof (NCDM), tak Provinčního výboru pro zvládání katastrof (PCDM).

"V PINu jsem poměrně krátkou dobu, ale práce na snižování rizika katastrof a jejich řízení je pro mě inspirativní zkušeností. Mám možnost ukázat lidem v komunitách, jak se připravit na povodně, jak na ně reagovat, a jak dosáhnout zmírnění dopadů povodní. Díky projektu EWS1294 se podílím také na pomoci komunitám před povodněmi," říká Sreydet.

Sreydet se pro práci v oblasti zvládání katastrof nadchla poté, co se tomuto tématu věnovala během svých studií na výměnném pobytu v Japonsku a Thajsku. Díky svým rozsáhlým zkušenostem s prací s celostátní platformou EWS 1294 je přesvědčena, že se jedná o vynikající technologii pro ženy a zranitelné skupiny, která je včas varuje před katastrofami, zejména povodněmi.

Lidé v regionech ohrožených přírodními katastrofami se mohou k platformě přihlásit prostřednictvím různých informačních kanálů, jako je systém IVR (1294), veřejný kanál EWS 1294 na Telegramu nebo rozhlasové vysílání.

Pro získání kvalifikace v tomto odvětví je nezbytné získat znalosti a vědomosti o katastrofách a mít za sebou další výzkum. Stejně jako Anouk a Sreydet je na celém světě více žen, které pracují v tomto odvětví a zajišťují bezpečnost zranitelných komunit, které jsou nejvíce ohroženy přírodními katastrofami. Ženy skutečně hrají důležitou roli v tomto odvětví, které podporuje technologie a inovace a pomáhá tak udržitelnému rozvoji pro všechny.

Posilování dovedností kambodžských žen v technických oborech

Mezinárodní den žen je oslavou úspěchů žen ze všech oblastí života na celém světě.

Letošní téma stanovené organizací UN Women, "DigitALL: Inovace a technologie pro rovnost žen a mužů", se zaměřuje na digitální věk a na to, jak můžeme využít technologie k emancipaci žen a rovnosti žen a mužů na celém světě.

Člověk v tísni letos oslovil studentky, které jsou zapsány na Institutu průmyslových technologií (ITI) v Kambodži, aby se dozvěděl o jejich zkušenostech se studiem informačních a komunikačních technologií (ICT) a automobilového průmyslu.

Ang Phearak, která žije v Phnompenhu, byla dříve zaěstnaná v oděvní společnosti v Kambodži. Během COVID-19 však o práci přišla. Po ztrátě zaměstnání se chtěla vrátit do školy a studovat, ale kvůli své finanční situaci si nemohla svůj sen splnit.

Prostřednictvím online a offline komunikačních kanálů se dozvěděla o programu TVET, který organizuje Člověk v tísni v rámci projektu "Integrovaná reakce na Covid-19 v chudých městských oblastech Phnompenhu" financovaného Evropskou unií. Phearak si tak mohla splnit svůj sen o dosažení vzdělání v IT.

Nyní je zapsána jako studentka informačních a komunikačních technologií (ICT) na Institutu průmyslových technologií (ITI) v Phnompenhu. Studium ICT je pro Phearak velkou výzvou, ale je odhodlaná se učit. Ví, že získané kompetence jsou pro ni přínosné a užitečné zejména na současném trhu práce.

  

"Je důležité, aby ženy ovládaly tzv. soft skills i specifické   dovednosti. Jedině tak se zlepší ekonomika a zajistí se udržitelná obživa," říká Phearak.

Sok Theavy je vášnivá milovnice aut. Když vyrůstala, vždycky se chtěla dozvědět něco o autech a o tom, jak probíhá jejich oprava v garážích. Díky své vášni pro auta chtěla Sok pokračovat ve studiu v oboru opravář automobilů v centru ITI TVET v Phnompenhu. Praxe nebyla zpočátku snadná, ale s podporou instruktorů a rodiny se jí studium podařilo úspěšně dokončit.

Studium tohoto oboru není pro ženy v Kambodži běžnou volbou - společenské stigma a předsudky lze překonat i díky vzorům, jako je Theavy a jí podobné ženy. Rozhodly se být tím, kým chtějí být, nenechaly se zaškatulkovat, a nedovolily, aby je někdo podceňoval jen proto, že jsou ženy. Kolegové Theavy, ženy i muži, k ní vzhlížejí a rádi se od ní učí.

Theavy dodala: "Chci dokázat, že ženy jsou schopné všeho, pokud pracují na svých cílech. Neexistuje práce, kterou by ženy nezvládly."


Přestože na celém světě existuje velké společenské stigma ohledně toho, jakou práci mohou vykonávat ženy a jakou muži, Theavy povzbuzuje ostatní, aby si šli za svými sny, a to ať už jsou jakékoliv. Automobilový průmysl je obor, který může nadchnout každého. 

Oslavujeme ženy na celém světě za to, co dělají. Technologie a inovace jsou ekosystémem pro všechny. Digitální technologie otevírají nové dveře a poskytují nové příležitosti pro posílení postavení žen, dívek a dalších zranitelných skupin ve společnosti po celém světě. Musíme dále podporovat a pomáhat usnadňovat rovnost žen a mužů, abychom odstranili všechny globální formy nerovnosti.
Autor: Sem Senghorng and Koy Chanpor , Communications Department

Související články