70 milionů korun ze sbírky SOS Morava využívají lidé na základní opravy po tornádu

70 milionů korun ze sbírky SOS Morava využívají lidé na základní opravy po tornádu

28. 7. 2021

K dnešnímu dni zmapovali pracovníci Člověka v tísni situaci a akutní potřeby v 827 domácnostech postižených tornádem na Moravě. Část těchto domácností podpoří nadace Via, část Člověk v tísni, společně od nás získá finanční pomoc 628 rodin. Organizace bude na Moravě i v postižených obcích na Lounsku pomáhat minimálně do konce letošního roku.

Většinu domácností jsme podpořili částkou 150 tisíc, ale tam kde byla pouze rozbitá okna nebo zničená výmalba, jsme dávali nižší částku,“ říká Michaela Guldanová, která pomoc Člověka v tísni v tornádem zasažených vesnicích koordinuje. V první vlně pomoci organizace podpořila 364 domácností celkovou částkou 40 milionů korun. 264 připravených darovacích smluv předali pracovníci Člověka v tísni Nadaci Via. Většině už podle ní peníze odešly na účet, zbývajícím dorazí v nejbližších dnech.

„Ve druhé vlně pomoci se budeme vracet do zhruba 450 domů. Budeme zjišťovat, jaké mají majitelé finanční zdroje, jaké jsou odhady škody a oprav. Společně s ostatními spolupracujícími organizacemi pak budeme koordinovat pomoc majitelům nejvíce zasažených domů,“ dodává Guldanová.

O výši daru rozhoduje na základě podrobného šetření, které zohledňuje míru poškození obytných prostor, úspory, pojistku, pomoc od státu, sociální situaci a další faktory. Rozhodovací komise pak má k dispozici fotografie z místa a přístup do sdílené databáze darů. 

„DĚDO, TO JSOU NAŠE STŘECHY!“

Mezi stovkami příjemců pomoci je například paní Marie, které tornádo zcela zničilo dům, kde žili už její prarodiče. Dům čeká demolice. „Když to začalo, byli jsme tady v tomhle starém baráčku. Naštěstí jsme měli předokenní rolety, které nás zachránily. Nejsme pořezaní, díkybohu se nám nic nestalo. Já jsem strašně křičela, protože tím domem to úplně cloumalo,” vypráví paní Marie.

„Začalo pak strašně pršet. Valila se tady voda přes ty stržené střechy,“ popisuje. „Když déšť přestal a vypadalo to, že venku je světlo, tak jsem se podívala ven. Myslela jsem si, že se to stalo jen nám. Vůbec jsem ale nepoznávala naši ulici. Říkala jsem si: „Co je to na té silnici?! Dřevo, další věci. A říkám manželovi: Dědo, to jsou naše střechy!... Ven se nedalo vůbec vyjít,“ říká paní Marie, jejíž příběh vedle mnoha dalších Člověk v tísni zaznamenává na webových stránkách.

Podpořte nás prosím
Darovat pravidelně

Přispět můžete také pomocí QR kódu (1 000 Kč, výši daru můžete podle uvážení upravit). Otevřete si mobilní bankovnictví a zvolte možnost "platba QR kódem":

ČLOVĚK V TÍSNI POMŮŽE S OPRAVAMI I DLUHY

Podle koordinátorů Člověka v tísni je na místě stále potřeba pomoc řemeslníků. Organizace proto najala zkušeného koordinátora stavebních prací, který bude poskytovat poradenství a zajišťovat řemeslníky lidem, kteří nemohli či nebyli schopni využít pomoci svých příbuzných a známých – typicky důchodcům, osamoceným lidem či sociálně slabším. V nejbližších měsících se naše pomoc bude nejvíce soustředit právě na ty nejzranitelnější. Ve všech postižených obcích bude Člověk v tísni rovněž nabízet dluhové poradenství, stabilizovat již zadlužené rodiny a pomáhat s prevencí těm, kterým dluhy hrozí.

Velká poptávka je také po psychosociální pomoci a práci s traumaty. Situace v postižených rodinách se zhoršuje a je důležité se této otázce systematicky věnovat. „Obce v tomto nemají příliš zkušeností a nevědí, co přesně dělat,“ doplňuje Guldanová.

Člověk v tísni působí v Mikulčicích, Lužicích, Dolních Bojanovicích a zasažených částech Hodonína. Hned v druhém týdnu od katastrofy rozeslala 25 milionů korun zasaženým obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a Hodonín, které obdržely každá po pěti milionech korun. Pomoc a rozdělování příspěvků koordinuje spolu s většinou dalších nevládních organizací a nadací tak, aby se dostala ke všem postiženým.

Od 25. června se na místě vystřídalo 90 dobrovolníků a pracovníků Člověka v tísni. V prvních týdnech pracovali průměrně 16 hodin denně včetně víkendů, zajišťovali materiální pomoc, mapovali škody zasažených domácností a připravili s lidmi darovací smlouvy.

Člověk v tísni měl v obcích 16 dvoučlenných týmů, které podrobně zmapovali situaci v 827 domácnostech. Všichni lidé odpovídali na stejný soubor otázek, aby jejich odpovědi dohromady udaly potřebný přehled a zjištěné informace byly srovnatelné. Stejný dotazník používali i pracovníci organizací ADRA, která sbírala data v obci Hrušky a Diakonie, která působí v Moravské Nové Vsi. Spolupracující organizace se tak snaží maximálně vyloučit možnost, kdy obdarovaný dostane finance na základě různých kritérií od více organizací zároveň.

POMOC NA LOUNSKU

Lidem v obcích postižených tzv. downburstem na Lounsku, který odpovídá rychlosti orkánu, organizace doručila přímou finanční pomoc v hodnotě 4 milionů korun rozdělených podle stejné metodiky jako na Moravě. „Mezi poškozenými bylo hodně seniorů a lidí, kteří by si bez pomoci těžko organizovali opravy sami,“ říká Jan Černý z Člověka v tísni. Pro postižené domácnosti organizace zajistila také zavážku 6 kamionů s latěmi a další materiální pomocí. Na místě do konce roku najala místní koordinátorku, která bude postiženým ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Stebno 2020 pomáhat s obnovou.

Na účtu SOS Morava organizace Člověk v tísni se k 28. 7. sešla celková částka 171,9 milionů korun, včetně daru 2,5 milionu korun od slovenského Člověka v ohrození. V prvních dnech po katastrofě jsme dali postiženým obcím celkově 25 milionu korun, nakoupili nedostatkový stavební materiál a střešní latě za 3 miliony korun.

V první vlně přímé finanční pomoci organizace podpořila 364 domácností celkovou částkou 40 milionů korun. 264 připravených darovacích smluv předali pracovníci Člověka v tísni nadaci Via, která poslala na účty postižených domácností dalších 39,5 milionu korun. Z vybraných 172 milionů na účtu sbírky SOS Morava zatím Člověk v tísni využil 72 miliónů korun. 


Další články o pomoci v postižených obcích

Jak pomáháme lidem zasaženým katastrofami na Moravě a severu Čech?

Jak pomáháme lidem zasaženým katastrofami na Moravě a severu Čech?

Tři měsíce od tornáda: Moravu trápí před zimou nedostatek řemeslníků

Tři měsíce od tornáda: Moravu trápí před zimou nedostatek řemeslníků

Na tornádu bylo krásně vidět, jak funguje občanská společnost

Na tornádu bylo krásně vidět, jak funguje občanská společnost

Další


Autor: Člověk v tísni