Na tři desítky dobrovolníků pomáhají v Ústeckém kraji s doučováním chudých dětí. Děkujeme za čas a energii, které jim věnujete!

Publikováno: 5. 12. 2018 Doba čtení: 5 minut
Na tři desítky dobrovolníků pomáhají v Ústeckém kraji s doučováním chudých dětí. Děkujeme za čas a energii, které jim věnujete!
© Foto: Iva Zímová

Dobrovolníci tvoří pevnou a nezastupitelnou součást činnosti naší organizace. A jelikož si dnes připomínáme Mezinárodní den dobrovolnictví, rádi bychom ukázali, co všechno u nás dobrovolníci dělají. „Zároveň jim chceme touto cestou za vše poděkovat. Nesmírně si vážíme každého člověka, kterému není jedno, jak vypadá svět okolo něj, a rozhodne se to změnit,“ říká Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni.

V České republice dobrovolníci pracují především s dětmi, které vyrůstají v prostředí ubytoven, vybydlených domů či jiných míst, které jsme se navykli označovat jako sociálně vyloučené lokality. Jen v Ústeckém kraji se rozhodly takto pomáhat zhruba tři desítky lidí. Dobrovolníci během roku pomáhají hlavně při doučování, někteří dochází do nízkoprahových klubů či vypomáhají při workshopech na školách. Kromě toho také v Ústí nad Labem pomáhají s přípravami filmového festivalu Jeden svět,“ říká Vít Kučera, ředitel zdejší pobočky. Dle jeho slov dobrovolníky hledají permanentně během celého roku, nábory dělají například na ústeckém UJEPu či na místních středních školách. „Stále hledáme, a to především v Chomutově a Bílině, kde není vysoká škola,“ dodává Kučera s tím, že nedoučují pouze studenti, ale i pracující lidé nebo senioři.

Doučování, kterému se dobrovolníci věnují nejčastěji, většinou probíhá pravidelně přímo v rodinách, kam dobrovolníci dochází jednou týdně a pomáhají dětem s přípravou do školy. „Je úžasné sledovat, kolik lidí se rozhodne věnovat trochu svého času a energie někomu jinému. Bez nich bychom nemohli tuto službu vůbec poskytovat, jsou pro nás naprosto nepostradatelní,“ říká Jan Černý, ředitel Programů sociální integrace, kam doučování spadá. Rodiče doučovaných dětí mají velmi nízké (často pouze základní) vzdělání, díky čemuž nejsou schopni svým dětem poskytnout při učení adekvátní podporu. A právě dobrovolníci pomáhají tuto mezeru zacelit, často tvoří pomyslný most mezi neúspěchem a úspěchem. Díky jejich práci se děti ve škole cítí postupem času jistěji, ubývá absencí, zvyšuje se jejich aktivita při výuce, což se většinou projeví i na školních výsledcích. Ze školy tak přestává být strašák, ale stává se místem, kam se dítě těší, protože ví, že tam může být úspěšné. A obrovskou zásluhu na této změně mají právě dobrovolníci, kteří se rozhodli těmto dětem pomoci.

V současnosti poptává Člověk v tísni v Praze i v regionech dobrovolníky pro individuální i skupinové doučování či práci s dětmi. Volné pozice si můžete prohlédnout zde.

Dobrovolníci pomáhají na pražské centrále

Několik desítek dobrovolníků pomáhá také na pražské centrále, kde se věnují administrativě, rešerším či překladům a zapojují se do práce sekcí. V mediálním oddělení si například mohou vyzkoušet psaní tiskových zpráv, úpravu textů na webu nebo střih videa. „Snažíme se u nich využít nebo rozvinout dovednosti a talenty, které už mají. Důležité je také kombinovat nudnější práci s něčím, co je baví,“ říká Tomáš Urban, který dobrovolníky využívá pro pomoc s medializací práce Člověka v tísni. „Dnes si už práci bez pomoci dobrovolníků a stážistů neumím představit. Pomáhají nám s překlady, monitoringem a fungují jako běžná součást týmu. Vyzkouší si prakticky to, co se učí ve škole, a myslím, že se tu naučí spoustu dalších věcí,“ dodává Urban.

Dobrovolnická práce je ideální pro získání zkušeností a vyzkoušení si práce v oblastech, které studenty a absolventy zajímají. Řada dobrovolníků se později uchází o placené pozice a dobrovolnická zkušenost je při přijímacích pohovorech vždycky plus navíc. Desítky dobrovolníků už tak v organizaci zakotvily jako zaměstnanci.

Několik dobrovolníků vyjede na zahraniční misi

Absolventi a zájemci o práci v humanitární a rozvojové sekci často začínají na juniorských pozicích na ústředí v Praze. Výjimečně také jako dobrovolníci na zahraniční misi. Kromě absolventů oborů, jako jsou rozvojová studia, se hlásí absolventi zemědělství, ekonomie a dalších oborů. Práce není jen prací na projektech, ale i v jejich finančním řízení, logistice, PR nebo personalistice.

Zájemcům o výjezd na misi, kteří s takovou prací nemají zkušenosti a na zahraniční misi vyjíždějí poprvé, je v Člověku v tísni zpočátku nabídnuta práce v dobrovolnickém režimu. V takovém případě je s nimi uzavřena smlouva o výkonu dobrovolnické služby a dobrovolníkovi jsou hrazeny náklady spojené s vycestováním na misi (víza, očkování, cestovní pojištění apod.) a je mu zajištěno ubytování. Dobrovolník dále dostává za svou práci kapesné. Zdravotní pojištění hradí stát, důchodové pojištění pak Člověk v tísni. Standardní doba, na kterou dobrovolníky na zahraniční mise vysílá, je 6 až 12 měsíců.

Člověk v tísni již od roku 2016 umožnil získat mezinárodní dobrovolnickou zkušenost celkem 16 dobrovolníkům. V loňském roce vyjelo šest dobrovolníků na mise v Angole, v Barmě, Gruzii, Kambodže, na Filipínách a v Turecku. V rámci iniciativy EU Aid Voluteers tak mohli poznat, jak funguje humanitární a rozvojová pomoc a sami se do práce zapojit.

Letos znovu otevíráme nové pozice. Do programu se může přihlásit kdokoliv, kdo splňuje minimální požadavky: zájemci musí být starší 18 let a musí být občanem nebo mít trvalý pobyt v některé z členských zemí EU. Požadovaný profil každého dobrovolníka pak záleží na konkrétních potřebách každé mise. Možnost přihlásit se mají jak zkušení humanitární pracovníci, tak i úplní nováčci. Hlásit se můžete zde.

Přes 600 dobrovolníků pomáhá s přípravou filmového festivalu

Bez dobrovolníků by nefungoval ani mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Jen v Praze se jich loni do přípravy festivalu zapojilo 153, v regionech pak dalších 479. „V Praze máme jednoho koordinátora dobrovolníků na plný úvazek po dobu třech měsíců, v regionech to dělají dobrovolně vlastně všichni, takže koordinátory neplatí,“ říká tisková mluvčí festivalu Marie Heřmanová.

Pro dobrovolníky je to možnost jak poznat fungování festivalu ze dvou stran – z hlediště i ze zákulisí. Dobrovolníci pomáhají s provozem festivalových kin, s přípravou a organizací doprovodného programu a část jazykově vybavených dobrovolníků pomáhá s asistencí pro zahraniční hosty nebo PR. Za to se dostanou akreditaci na celou dobu festivalu i vstupy na bohatý doprovodný program, festivalové tričko a zajímavou položku v CV. Nejcennější je ale možnost nahlédnout do zákulisí festivalu a práce ve skvělém týmu. Dobrovolníkem či dobrovolnicí na festivalu se může stát kdokoli bez ohledu na postižení, mateřský jazyk nebo věk.

Pro příští ročník festivalu, který se bude v Praze konat mezi 6. -17. březnem už je nahlášeno dobrovolníků dostatek. Část z nich totiž pomáhá opakovaně a o pozice je velký zájem. Náhradníci se ale stále mohou přihlašovat zde. Pokud chcete pomoci na některém z regionálních festivalů, kontaktujte přímo organizátory Jednoho světa ve vámi vybraném městě.

Autor: ČvT