Nabízíme pomoc s dluhy, prací, bydlením: Člověk v tísni rozšiřuje své služby do dalších obcí v okolí Kladna

Publikováno: 23. 9. 2018 Doba čtení: 2 minuty
Nabízíme pomoc s dluhy, prací, bydlením: Člověk v tísni rozšiřuje své služby do dalších obcí v okolí Kladna
© Petra Hrubá

Od 1. srpna 2018 jsme rozšířili působení do dalších obcí v okolí Kladna. Konkrétně jde o poskytování služby Terénní programy, které jsme doposud nabízeli mimo území města Kladna pouze v obci Libušín. Od srpna terénní pracovníci dojíždějí také do Buštěhradu a Zákolan. 

„O potřebě podpory obyvatel těchto obcí jsme jednali již od minulého roku s jejich zástupci. Nyní je to možné díky projektu CESTA VEN - Terénní programy v obcích Místní akční skupiny (dále jen MAS) Přemyslovské střední Čechy, který potrvá od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2021,“ říká Petra Hrubá, koordinátorka sociálních služeb pro dospělé na Pobočce Střední Čechy.

Služba Terénní programy je určena osobám ve věku 15 – 65 let žijícím na území MAS . Nabízí sociální poradenství, podporu při jednání na úřadech a institucích; pomoc při sepisování žádostí, odvolání; pomoc při vyřizování dokladů, sociálních dávek a oprávněných nároků; zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi a organizacemi. Počítá také s výraznější podporu zapojených lidí v oblasti bydlení a dluhů. Zde půjde o mapování dluhů, zastavování exekucí, podávání insolvenčních návrhů, podporu v průběhu insolvenčního řízení, při komunikaci s věřiteli. Terénní tým tvoří Josef Fečo (pro Libušín a Buštěhrad, 775 863 224) a Tereza Zusková (pro Libušín a Zákolany, kontakt: 775 871 540).

V průběhu projektu uspořádáme také 6 seminářů na téma dluhové problematiky jako doplňkovou aktivitu. V nich chceme místní úředníky, představitele obcí, zástupce místních neziskových organizací i veřejnosti praktickým způsobem seznámit s problematikou předlužení a dluhové pasti. „Z našich zkušeností víme, že místní autority jsou často první osobou, na kterou se člověk s dluhy a exekucemi obrací a mohli by tak znalosti získané na seminářích využít ve prospěch svých spoluobčanů,“ dodává Petra Hrubá.

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009042 „Cesta ven - Terénní programy v obcích MAS Přemyslovské střední Čechy“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Terénní programy jsou sociální službou podle § 69 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je poskytována bezplatně.

Autor: Petra Hrubá

Související články