Náhrada škody

Publikováno: 21. 9. 2016 Doba čtení: 1 minuta
Náhrada škody
© Foto: ČvT archiv

Pokud se člověk stane obětí trestného činu a pachatel mu ublížil například na zdraví, bývá někdy problém s tím, jak a v jaké výši může poškozený (oběť) uplatnit náhradu škody. Jelikož právní řád umožňuje uplatňovat náhradu škody v různých řízeních, zvláště pak v řízení trestním či v řízení civilním (obě řízení nejsou stižena shodnými pravidly a zvláště pro laika je složité se v celém procesu orientovat), bývají cesty k řádnému uplatnění škody po pachateli trnité. V nedávné době jsme pomáhali poškozenému (oběti), kterému pachatel poškodil doživotně zrak. Naštěstí se tento poškozený obrátil na naši poradnu za pět minut dvanáct a bylo možné (ač s nemalým časovým presem) uplatnit škodu v rámci trestního řízení (což bývá pro oběti trestného činu zpravidla výhodnější). 

Ačkoliv nemůžeme zatím předjímat definitivní konec celé záležitosti, soud prvního stupně přiznal našemu poškozenému prakticky trojnásobek toho, co určuje metodika Nejvyššího soudu České republiky, což je pro oběť trestného činu něco fantastického. Sám poškozený byl z tohoto pozitivního rozhodnutí soudu nadmíru překvapen, jelikož se i v důsledku dlouhodobé rekonvalescence dostal do nelehké životní situace. Za poškozeného doufáme, že žádný soud prvostupňové rozhodnutí již nezvrátí.

Někdy je složité poškozeným (obětem) nabídnout dostatečnou motivaci k „boji“ za spravedlnost, leč v případě našeho klienta se zdá být úsilí za spravedlnost vedeno tím správným směrem.

Služba Pomoc obětem trestných činů při Člověku v tísni, o. p. s., pobočka Karlovy Vary sídlí na adrese Blahoslavova 18/5, Karlovy Vary – Drahovice a poskytuje jí Mgr. Filip Bufka (tel. 778 473 399 či e-mail filip.bufka@clovekvtisni.cz) a Eva Hrušková, DiS. (tel. 778 474 989 či e-mail eva.hruskova@clovekvtisni.cz).

Služba je financována z prostředků Ministerstva spravedlnosti České republiky.

 

 

 

 

 

 

Autor: Filip Bufka, Právník

Související články