Naše projekty v Olomouckém kraji

Naše projekty v Olomouckém kraji

15. 11. 2017

V současné době probíhají v rámci činnosti Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni v Olomouckém kraji následující regionální projekty:

PROJEKT ROMSPIDO
Cílem projektu je zapojení marginalizovaných skupin (hlavně Romů) do všech úrovních vzdělávací soustavy: předškolní vzdělávání (pomoci neformálních center), prevence školní neúspěšnosti na ZŠ (pomocí neformálních klubů pro volnočasové aktivity) a podpora školní úspěšnosti na SŠ. Specifikum projektu je rozvoj dobrovolnictví a zohlednění spirituality. Do osvědčené metodiky projekt přináší inovativní prvky. Rozvíjí již fungující struktury a staví na zapojení církevních struktur. Více se o projektu dozvíte ZDE.


PROJEKT SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V OLOMOUCKÉM KRAJI
Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zajistit fungování 7 vybraných služeb sociální prevence na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. Vybrané sociální služby projektu budou podporovat cílové skupiny v tomto projektu a přispívat k jejich sociálnímu začleňování, které je definováno jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Více se o projektu dozvíte ZDE.


Projekt Za kopcem
Projekt Za kopcem je zaměřen na zlepšení socio-ekonomické situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel Jesenicka a Zlatohorska. Projekt bude realizovat registrované sociální služby Terénní programy a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a neregistrovanou aktivitu Pracovní poradenství. Potřeba těchto aktivit byla definována ve Strategickém plánu sociálního začleňování na Jesenicku 2015-2018, který je výsledkem shody lokálních partnerů. Více se o projektu dozvíte ZDE.


Projekt Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality
Předmětem projektu je podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb, včetně tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji a modelace sítě sociálních služeb na území Olomouckého kraje prostřednictvím Akčních plánů. Projektem bude podpořen proces plánování sociálních služeb nejen na krajské úrovni, ale především na úrovni obecní, jejíž výstupy jsou pro úroveň krajskou nezbytné, podpořeno bude partnerství na místní a regionální úrovni a bude rozšířen a aktualizován nástroj pro efektivní řízení sítě sociálních služeb Olomouckého kraje (KiSSoS). Více se dozvíte ZDE.


Projekt Rozšíření služeb SAS a TP na území obcí MAS Hranicko
Projekt je zaměřen na zlepšení socio-ekonomické situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel obcí sdružených v MAS Hranicko. V rámci poskytování sociálních služeb Terénní programy a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi bude podpořeno 72 osob. Více se dozvíte ZDE.


Projekt Poskytování dluhového poradenství na území obcí TAP Jesenicko
Prostřednictvím realizace projektu budou podpořeny osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách na území obcí, které jsou v okrese Jeseník formou terénního dluhového poradenství. Celkem se jedná o 12 obcí. Jeseník, Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Černá Voda, Kobylá nad Vidnavkou, Skorošice, Stará Červená Voda, Vápenná, Velká Kraš, Vidnava, Žulová a Vlčice. Více se dozvíte ZDE.


Autor: Martin Kovalčík