"Naučila jsem se zde spostu věcí, které se doma neměla šanci naučit".

Publikováno: 27. 5. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Student of Wogida primary school in Gadio zone, SNNPR, Ethiopia.
© Foto: Mihiret Wasihun

Eyerusalem (12) žije ve městě Dila, které je vzdálené 367 km od Addis Abeby, hlavního města Etiopie. Narodila se do početné rodiny, má tři sestry a čtyři bratry. Rodiče Eyerusalem sice nemají žádné vzdělání, ale jsou si vědomi potřebou poskytnout ho alespoň svým dětem. Díky ekonomickým problémům si však rodiče Eyerusalem nemohli dovolit poslat všechny své děti do školy. Eyerusalem sice původně školu navštěvovala spolu se svojí sestrou, ale ekonomická situace rodiny se zhoršila a Eyerusalem se, stejně jako její sourozenci, rozhodla opustit školu, aby pomohla s obživou celé rodiny. Sama Eyerusalem opustila školu ještě předtím, než Člověk v tísni začal pracovat na projektu CHANGE, který se snaží přivést nejzranitelnější dívky zpět do školy, včetně Eyerusalem, která opět školu navštěvuje. 

"Jmenuji se Eyerusalem Workachew a je mi 12 let. Školu jsem opustila, protože moje rodina si nemohla dovolit koupit mi učební pomůcky a uniformu. Většinu času jsem tedy trávila tím, že jsem mamince pomáhala v kuchyni, nosila vodu a připravovala jídlo pro rodinu. Chodit do školy a navštěvovat vyučování bylo mým snem a teď do školy chodím ráda, protože se učím novým věcem. Teď už umím číst a psát ".

Dívčí klub na základní škole Wogida

Tento dívčí klub byl založen v rámci projektu CHANGE s cílem umožnit dívkám kontinuální školní docházku, která nebude přerušována jejich menstruací. Dále se projekt zaměřuje na udržování hygieny v období menstruace a zlepšení povědomí ve škole a společnosti. Projekt se snaží rozšířit množství znalostí a dovedností, které dívky získávají ve škole. Součástí je i sdílení svých zkušeností týkajících se genderově podmíněných problémů a společné hledání řešení, jak se s takovými problémy vyrovnat. V klubu organizátoři zprostředkovávají a vedou pravidelná setkání, na kterých se diskutuje i o absenci a předčasném ukončení školní docházky. 

Eyerusalem je členkou klubu. V klubu také našla kamarádky, kdy nadšeně vysvětluje: "mé kamarádky se vdaly a mají děti. Sdílejí se mnou své životní zkušenosti, což ze mne dělá motivovanou a silnou dívku." Dodává: "V tomto klubu se mi nejvíce líbí, že vytváří prostor pro dívky, jako jsem já. Mít kolem sebe silné kamarádky je to nejlepší. Učím se od nich spoustu věcí, které bych se ve své rodině nikdy nenaučila."

Cestou na návštěvu Eyerusaleminy školy jsme zastihli vedoucí dívčího klubu Yodit, která se s námi podělila o novinky ohledně toho, co dělají a jak je klub organizovaný. 

Dívčí klub na základní škole Wogida má dvanáct členek ve věku 12–18 let. Většina členek klubu zažila ve svém životě genderově podmíněné násilí, včetně znásilnění, sexuálního obtěžování a předčasných sňatků. V klubu se mohou učit jedna od druhé. "Využíváme umění (divadlo, hudbu) a různé mechanismy, abychom předaly naše poselství komunitě," řekla Yodit. V oblasti Wogida se mnoho rodin domnívá, že posílat ženy do školy a investovat do jejich vzdělání je zbytečné.

Yodit poznamenává, že klub vynakládá velké úsilí na řešení specifických ženských problémů, a dodává, že "v klubu učíme dívky, jak používat menstruační vložky a jak udržovat hygienu během periody. Kromě toho dívky poučujeme o mechanismu hlášení v případě, že dojde k jakémukoli násilí ve škole a ve vesnici". Poznamenává: "Vzpomínám si, že v naší vesnici došlo k případu znásilnění. Jedna z mých kamarádek z dětství byla znásilněna, když šla pro vodu. Vesnice k případu přistupovala velmi typicky a uspořádala šemgelenu (tradiční mediační proces, který pomáhá snižovat napětí ve vesnici, identifikovat problémy a pokusit se je vyřešit. V závislosti na případu může také přidělit odškodnění). My jsme však bojovali za to, aby byl muž poslán před normální soudu, a po nějaké době byl odsouzen k sedmiletému trestu odnětí svobody. To byl jeden z případů, kdy nás komunita vzala vážně a dovolila nám prosadit se".

Projekt CHANGE

Projekt CHANGE se zaměřuje na zlepšení dostupnosti vzdělávání v Etiopii pro nejvíce marginalizované dívky. Je finančně podporován UK AID a realizován Člověkem v tísni ve spolupráci s členskými nevládními organizacemi Alliance2015 (Concern Worldwide, Welthungerhilfe, HELVETAS). Na tomto projektu se podílí také CIAI a další místní partneři. V rámci projektu fungují dívčí kluby ve více než pěti oblastech Etiopie. Tyto kluby umožňují dívkám a chlapcům rozšířit si běžné vědomosti získané ve škole. Projekt poskytuje znalosti a dovednosti, které podporují zlepšení vztahů mezi pohlavími, zpochybňují genderové role a podporují spravedlivé a inkluzivní zacházení s dívkami. Projekt je zaměřen na etiopské dívky ve věku 9–19 let z marginalizovaných komunit. Projekt usiluje o ochranu dívek, které čelí genderově podmíněnému násilí, chudobě, postižení, zranitelnosti vůči škodlivým a dětským sňatkům, a také podporu dívek, které nikdy nechodily do školy nebo předčasně ukončily školní docházku.

Kromě toho projekt pracuje na zlepšení výsledků vzdělávání a životních dovedností vysoce marginalizovaných dívek. V neposlední řadě projekt usiluje o zlepšení podpory, akceptace a odhodlání komunity a vlády udržet vzdělávání dívek. Celkově byl projekt realizován ve čtyřech etiopských regionech SNNPR (zóna Gedeo), Amhara (zóna South Wollo), Afar a Oromia (Boran). Nabízí programy alternativního základního vzdělávání (ABE) a integrovaného funkčního vzdělávání dospělých (IFAL) pro věkovou skupinu 9-14 let, resp. 15-19 let.Autor: Mihiret Wasihun, Veronika Gabrielova

Související články