Nedostatek vody v Iráku: U příležitosti Světového dne vody je třeba přijmout naléhavá opatření pro udržitelný a rovný přístup k čisté vodě

Publikováno: 21. 3. 2023 Doba čtení: 1 minuta
Nedostatek vody v Iráku: U příležitosti Světového dne vody je třeba přijmout naléhavá opatření pro udržitelný a rovný přístup k čisté vodě
© Foto: Fared Baram/ NRC

Při příležitosti Světového dne vody si musíme uvědomit, že je naléhavé přijmout opatření k řešení krize s vodou v Iráku a zvýšit povědomí o postupech pro udržitelnost vody. Přístup k čisté a nezávadné vodě je základním lidským právem, přesto mnoho Iráčanů trpí tím, že k ní přístup nemá. Světový den vody, který je součástí 6. cíle udržitelného rozvoje (SDG), demonstruje náš závazek, že do roku 2030 budou mít všichni nezávadnou pitnou vodu a lepší hygienické podmínky.

Změna klimatu má za následek stále náročnější podmínky pro mnoho lidí v Iráku. Patří sem sucha, vlny veder, klesající množství srážek a písečné a prachové bouře, které ohrožují zdraví, živobytí a místní ekologii.  Situace se značně zhoršila a je třeba urychleně jednat, aby se krize s vodou vyřešila a zachoval se tento nepostradatelný zdroj pro budoucí generace, které nepochybně ponesou největší tíhu spojenou se změnou klimatu.

Pro řešení dlouhodobých dopadů nedostatku vody v Iráku je nezbytné zaujmout komplexní a trvalý přístup k hospodaření s vodou. To zahrnuje investice do možností, jak vodu šetřit, jako je sběr dešťové vody a účinné zavlažovací systémy, a také do infrastruktury pro úpravu vody a kanalizaci. Vyžaduje také zlepšení správy a řízení vodních zdrojů, včetně účinné regulace a jejich přidělování. 

V tento Světový den vody se zavažme, že budeme společně pracovat na zajištění přístupu k bezpečné a nezávadné vodě pro všechny Iráčany. Obnovme svůj závazek chránit tuto nepostradatelnou komoditu a společně pracovat na udržitelné a rovné budoucnosti. Je nezbytné si uvědomit, že se nejedná pouze o problém zítřka, ale o dnešní výzvu k jednání. Přijetím proaktivních opatření a spolupráce můžeme přispět ke zmírnění dopadů změny klimatu a zajistit udržitelnou budoucnost pro další generace.Autor: ČVT

Související články