Když podpora v nezaměstnanosti nestačí aneb novela Zákona o zaměstnanosti v praxi

Publikováno: 8. 9. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Ilustrační foto
© Foto: Zdroj: Archiv Aktuálně.cz

Dne 29. 7. 2017 vešla v platnost novela Zákona o zaměstnanosti. Ta s sebou přinesla mnoho změn. My se dnes spolu podíváme na tak zvané nekolidující zaměstnání. Otázky, které si nejspíš kladete, jsou většinou: Můžu si při evidenci na ÚP přivydělat? Pokud ano, jak?

Každý, kdo před koncem července již byl v evidenci na úřadu práce a využíval tak zvaného nekolidujícího zaměstnání, bude muset tuto činnost do 3 měsíců ukončit, jestliže hodlá v evidenci úřadu práce setrvat. Nekolidujícím zaměstnáním je myšlen přivýdělek při evidenci na ÚP, jehož výše může dosáhnout poloviny minimální hrubé mzdy, což v roce 2017 znamená maximálně 5.500,- Kč. Jinak řečeno, že nově tedy platí, kdo chce pracovat na tzv. dohodu o provedení práce, nemůže být současně evidován na pracáku.

Od uvedení novely zákona v platnost, tj. od 29. července 2017, nově sjednané dohody po tomto datu uchazeče automaticky z evidence vyřadí. Jako uchazeč se tak můžete dostat do situace, kdy sice pracujete na základě dohody o provedení práce, ale z titulu tohoto pracovního vztahu nejste pojištěni. Ve chvíli, kdy si v takovém pracovně právním vztahu vyděláte méně jak 10 tis. hrubé mzdy, nehradí za vás zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění. A dále … jelikož jste vedeni jako zaměstnanci, jste z Úřadu práce vyřazeni. Z toho vyplývá, že si zdravotní pojištění, které je stanovené zákonem, budete muset hradit sami.

Příklad: Ve chvíli, kdy si v současné době, tj. po novele zákona platné od 29.7.2017, sjednáte práci na DPP, byť za 5.500,- Kč hrubého, budete z evidence na ÚP vyřazeni. Vzniká vám zákonná povinnost za sebe odvést zdravotní pojištění – pro rok 2017 činí pojištění min. 1.485,- Kč. To znamená, že z hrubé mzdy odvedete srážkovou daň 825,- Kč, pokud nemáte u zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení a neuplatňujete slevu na dani, a dále ještě zaplatíte ze své kapsy zdravotní pojištění.

Po změnách v zákoně bude umožněn jen přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti či v rámci pracovního nebo služebního poměru. Tyto formy pracovněprávního vztahu zakládají účast na zdravotním a sociálním pojištění na rozdíl od výše zmíněné dohody o provedení práce. A to znamená, že se tím tento „přivýdělek“ zaměstnavatelům prodraží.

Shrneme-li si, co jsme zde napsali, znamená to, že se uchazeči o zaměstnání, kteří na dohodu o provedení práce pracují, musí do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti novely rozhodnout, zda si práci ponechají, ale po dohodě se zaměstnavatelem změní formu smluvního vztahu, nebo práci opustí, aby mohli zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Novela přinesla spoustu dalších změn např. v oblasti agenturního zaměstnávání, v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a u zprostředkování zaměstnání ÚP ČR. Bližší informace o těchto změnách vám podá místně příslušná pobočka Úřadu práce ČR.

Autor: Petra Štědroňová - Osobní poradkyně , Lenka Hozáková - Administrátorka pobočky

Související články