Oddlužení jako způsob řešení dluhů?

Publikováno: 16. 11. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Oddlužení jako způsob řešení dluhů?
© Foto: Eva Hrušková

Nejvíce lidí, kteří navštíví naši poradnu v Karlových Varech provozovanou v rámci služby Odborné sociální poradenství, řeší problémy s dluhy. Dluhová problematika tvoří zhruba dvě třetiny všech zakázek. 

Zájemci často přichází s tím, že chtějí ten „osobní bankrot“. Přichází s vidinou, že splatí třetinu dluhů a zbytek jim zmizí. Není to ovšem tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát a pouze pro část dlužníků je varianta osobního bankrotu, neboli oddlužení, vhodná a také dostupná.

Základním předpokladem je, že se dlužník nachází v úpadku (příp. hrozícím úpadku). V praxi to znamená, že je dlužník v platební neschopnosti – není tedy schopen splácet dluhy a dostát tak svým závazkům, přestože by chtěl. Situace, kdy by dlužník mohl splácet, ale z různých důvodů nesplácí, sem tedy patřit nebude. Co konkrétně znamená, že se dlužník ocitne v úpadku, popisuje, vedle dalších skutečností, insolvenční zákon.

Vedle prokázání neschopnosti splácet musí dlužník zároveň ale prokázat, že je schopen zaplatit v následujících 5-ti letech minimálně 30 % všech svých závazků nezajištěným věřitelům. Ze svého příjmu si musí ponechat nezabavitelnou částku pro sebe a případně pro další vyživované osoby, pokud je dlužník má. Mezi vyživované osoby patří vždy manžel/manželka a děti. A vše nad rámec nezabavitelné částky bude v insolvenčním řízení použito na úhradu dluhů. Stejně jako jakýkoliv další příjem, dar či dědictví, které by dlužník v průběhu řízení nabyl. Může se tedy klidně stát, že dlužník projde oddlužením, ve kterém zaplatí 100 % svých dluhů

Pokud nás tedy navštíví zájemce s dluhy, splňující tyto předpoklady, můžeme mu pomoci insolvenční návrh sepsat. Návrh ovšem nesepisujeme za klienta, ale spolupracujeme s ním. Společně mapujeme dluhy, sháníme potvrzení o příjmech, sepisujeme jeho majetek a řešíme další náležitosti návrhu. Jednotlivé kroky dlužníkovi vysvětlujeme a upozorňujeme ho na všechna možná rizika. Snažíme se hlavně o to, aby byl dlužník dostatečně poučen o tom, jak se v průběhu řízení chovat, aby oddlužení došlo do zdárného konce a nic ho nepřekvapilo a aby tento stav byl následně udržitelný.

Služba Odborného sociálního poradenství je určena především lidem, kteří nemohou dosáhnout na placenou formu poradenských služeb. Služby jsou poskytovány zkušenými odbornými poradci (právník Filip Bufka a odborná poradkyně Eva Hrušková) a je možné nás najít v kanceláři na adrese Blahoslavova 18/5, Karlovy Vary – Drahovice. Doporučujeme se předem objednat na telefonních číslech: 353 892 261, 778 473 399 a 778 474 989.

Služba je bezplatná a je finančně zaštítěna Karlovarským krajem a městem Karlovy Vary.

 

                 

 

 

 

 

 

Autor: Eva Hrušková, Odborný poradce

Související články