Pět aktivistů odsouzených v nespravedlivém soudním procesu musí být propuštěno

Publikováno: 10. 10. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Pět aktivistů odsouzených v nespravedlivém soudním procesu musí být propuštěno
© Foto: Internet

Člověk v tísni vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění pěti prodemokratických aktivistů z vietnamské Národní koalice pro sebeurčení. Po téměř dvou letech v zadržovací vazbě byli odsouzeni za “aktivity, jejichž cílem je svrhnout lidovou správu” v nespravedlivém soudním procesu, přestože pouze uplatňovali svá základní lidská práva. 

Pět prodemokratických aktivistů - Luu Van Vinh, Nguyen Van Duc Do, Phan Trung, Tu Cong Nghia a Nguyen Quoc Hoan - bylo dne 5. října 2018 odsouzeno Lidovým soudem v Saigonu dohromady k 57 letům vězení. Soud se konal téměř dva roky po jejich zatčení v listopadu 2016 a byl jen dalším z řady případů porušení základních práv.

Luu Van Vinh, na kterého byl uvalen nejpřísnější rozsudek - 15 let za mřížemi a další 3 roky podmněného propuštění, byl 6. listopadu 2016 bez jakéhokoliv soudního příkazu zmlácen a zatčen policií v civilním oblečení. Zadržen byl na základě nejdenoznačného článku 79 vietnamského trestního zákona, jenž kriminalizuje “činnosti, jejichž cílem je svržení lidové správy” bez ohledu na jejich nenásilnou povahu. 

Omezení jeho svobody bylo Pracovní skupinou OSN pro svévolná zadržení v srpnu 2018 vyhodnoceno jako "svévolné" a diskriminační vůči jeho politickému postoji. Podle této pracovní skupiny byl Vinh po zatčení držen bez možnosti komunikovat s okolím a byl mu odepřen přístup k právní pomoci. K soudu nebyl předvolán téměř rok. Jeho pobyt v zadržovací vazbě dále zhoršila skutečnost, že mu jiný vězeň ve stejné cele vyhrožoval smrtí. Vězeňská stráž v tomto případě nijak nezasáhla. Doručení léků, které mu posílala jeho rodina kvůli jeho zdravotnímu a zrakovému postižení, bylo zdržováno.

O dalších čtyřech členech Koalice odsouzených ve stejném procesu toho víme jen málo. 

Vše výše popsané je zjevným porušením celé řady základních lidských práv, jak jsou uvedena ve Všeobecné deklaraci lidských a občanských práv a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, včetně:

- článku 6 proti mučení a krutému, nelidskému nebo nedůstojnému zacházení; 

- článku 9 proti svévolnému zadržení; 

- článku 14, zaručujícímu právo na spravedlivý soud; 

- článku 19, zaručujícímu svobodu projevu; 

- článku 21, zaručujícímu právo na mírové shromáždění;

- článku 22, zaručujícímu svobodu sdružování; 

- článku 26, zaručujícímu rovnost před zákonem. 

Vietnam je signatářem této lidskoprávní úmluvy a tedy vázán mezinárodním práve k respektování, ochraně a podpoře těchto práv. 

Luu Van Vinh byl před zadržením aktivním a hlasitým podporovatelem ochrany lidských práv a zodpovědnosti vlády. V červnu 2016 založil vietnamskou Národní koalici pro sebeurčení - nezávislou organizaci občanské společnosti, volající po demokratizaci a pluralismu ve Vietnamu. V reakci na environmentální krizi způsobenou taiwanskou ocelárnou Formosa v roce 2016 také prohlásil, že o všech důležitých tématech by ve Vietnamu mělo být rozhodováno pomocí lidových referend.

Jen během tohoto roku bylo ve Vietnamu nejméně 50 lidskoprávních a prodemokratických aktivistů odsouzeno k tvrdým trestům. Panují obavy, že stíhání mírového disentu může ještě zesílit kvůli nechvalně proslulému Zákonu o kybernetické bezpečnosti, který vstoupí v platnost v roce 2019. Podle nového zákona může být obsah kritický vůči Komunistické straně, vládě a oficiálním úředníkům označen za nelegální. 

Člověk v tísni důrazně vyzývá vietnamskou vládu, aby stáhla obvinění mírových prodemokratických aktivistů, zaručila jejich okamžité a bezpodmínečné propuštění a poskytla adekvátní, účinnou a rychlou nápravu jejich svévolného zadržení.

Člověk v tísni také vyzývá k popuštění všech politických vězňů nebo aktivistů držených v celách předběžného zadržení, kteří se stali oběťmi rozšířených a systematických útoků proti mírovému disentu.

Autor: PIN

Související články