Podpora komunit Rohingů v uprchlických táborech v Bangladéši

Publikováno: 4. 7. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Community members supported in 2018 by PIN and PIN’s local partner  (Centre for Social Integrity) discussing the project’s impact
© Foto: Patrick Rohr

Kvůli nestabilní situaci v Myanmaru nyní více než 900 000 uprchlíků patřících k etnické muslimské menšině Rohingů přebývá v táborech Cox’s Bazar v Bangladéši. Tato nebývalá krize má obrovský negativní dopad na všechny obyvatele. 80 % uprchlíků navíc tvoří ženy a děti. Právě rohingské ženy a dívky, které zde musí žít v obzvláště nebezpečných podmínkách, jsou velmi zranitelnou skupinou. Hlavním problémem v přeplněných uprchlických táborech je bezpečnost, zvláště pak v noci a také během období monzunů a cyklonů.

Od roku 2017 zde ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi podporujeme skupiny dobrovolníků z řad rohingských komunit, abychom pomohli situaci v kempech zlepšit. V rámci této podpory pořádáme workshopy, které se zaměřují na zdraví, bezpečnost a témata spojená s podporou žen a dívek. „Cílem programu je zapojit celou komunitu - včetně mužů a chlapců, aby se spolupodíleli na ochraně žen a dívek a dalších zranitelných členů komunity, podporovali jejich bezpečnost a chránili jejich potřeby,” říká Michala Devečková z Člověka v tísni. „Při těchto workshopech účastníci zjišťují bezpečnostní rizika ve svém okolí, posuzují jejich závažnost, řeší je a hledají způsoby, jak situaci zlepšit a zapojit i ostatní členy komunity,“ dodává.

Díky drobným příspěvkům jsou komunitní skupiny schopny navrhnout a zrealizovat jednoduchá a praktická zlepšení v táborech, která sníží pravděpodobnost výskytu bezpečnostních rizik hrozících tamním rodinám. V rámci některých projektů se tak rozdávali například hygienické balíčky nebo instalovaly zámky u sprch..

Podpora komunit Rohingů v uprchlických táborech v Bangladéši probíhá ve spolupráci s Helvetas z Alliance2015 a s místní partnerskou organizací PULSE Bangladesh díky podpoře UNHCR, Ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo a Klubu přátel Člověka v tísni

Tato skupina dobrovolníků díky školení a grantu od Člověkem v tísni nainstalovala osvětlení ve veřejném prostoru tábora, aby se ženy, které tam chodí za tmy pro vodu, cítily bezpečně. 

 

Další bezpečnostní iniciativa podpořená Člověkem v tísni se zaměřila na distribuci baterek pro zvýšení bezpečnosti po setmění. 


Další projekty vylepšily část cesty v táboře, což má velký význam především pro děti a starší lidi nebo také v období monzunů, kdy jsou zablácené cesty velmi kluzké.


Členové komunit diskutují o tom, co jim projekt Člověka v tísni a Centre for Social Integrity přinesl.


Skupina rohingských dobrovolníků s certifikáty, které získali po úspěšném absolvování školení, které organizoval ČvT spolu s místním partnerem PULSE Bangladesh.


Tým Člověka v tísni a vyškolení dobrovolníci z řad Rohingů organizují konzultace s členy uprchlických komunit, aby zjistili bezpečnostní rizika a problémy, kterým jsou lidé v táboře vystaveni.


Setkání s dobrovolníky a místní komunitou, od které získávají zpětnou vazbu a případné další návrhy na zlepšení.


Zaměstnanci Člověka v tísni procházejí uprchlickým táborem, ve kterém školí spolu s dobrovolníky při workshopech členy komunity.


Pohled na Kutupalong, uprchlický tábor, který je v současnosti největším uprchlickým táborem na světě.


Chlapec se dívá, jak tým Člověka v tísni spolu s dobrovolníky z komunity organizuje workshop zaměřený na ochranu žen.


Školení dobrovolníků z řad Rohingů.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátelAutor: Člověk v tísni