Pomáháme lidem v Izjumu a na dalších osvobozených místech Ukrajiny

Publikováno: 22. 9. 2022 Doba čtení: 8 minut
Pomáháme lidem v Izjumu a na dalších osvobozených místech Ukrajiny
© Foto: People in Need’s partner

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu uplynulo více než půl roku. Člověk v tísni pomáhá lidem na východě Ukrajiny od roku 2014, ale letos v únoru se pomoc změnila. Okamžitě jsme navýšili tým přímo na místě a rozšířili pomoc do téměř všech oblastí po celé zemi. Od února jsme poskytli pomoc více než 400 tisícům lidí v celkové hodnotě přes 811 milionů korun. Tým na Ukrajině se rozrostl na 260 zaměstnanců a štědří dárci přispěli na sbírku SOS Ukrajina více než dvěma miliardami korun.

Obsah

POMOC NA UKRAJINĚ
POMOC V ČESKU
POMOC V MOLDAVSKU

Za poslední měsíc jsme dodali balenou vodu a potravinové balíčky do nově osvobozené Balaklije v Charkovské oblasti, pouhých šest dní po osvobození Izjumu jsme do města přivezli pitnou vodu a společně s konvojem OSN se nám podařilo dodat humanitární pomoc tisícům lidí v Doněcké oblasti. Dodávky vody, potravin a hygienických balíčků pokračují i v dalších částech země. Stále pomáháme lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou nebo potřebují svoje domy opravit a připravit se na zimu.

V České republice jsme již pomohli desítkám tisíc uprchlíků. Poskytujeme sociální práci v deseti krajích, zapojili jsme se do krizové situace spojené s výplatou humanitárních dávek a stále podáváme pomocnou ruku na ukrajinské helplince.

PŘEČTĚTE SI O NAŠÍ POMOCI NA UKRAJINĚ I V ČESKU ZA UPLYNULÝ MĚSÍC.

Pomoc na Ukrajině

Pitná voda pro desítky tisíc obětí války

POMOC V HODNOTĚ 505,4 MILIONŮ KORUN (DISTRIBUCE MATERIÁLNÍ POMOCI)

Tento měsíc jsme do nově osvobozené Balaklije v Charkovské oblasti doručili čtyři kamiony balené vody a 2 000 potravinových balíčků, a to díky místní partnerské organizaci, která nám pomohla dostat pomoc tam, kde je naléhavě potřeba. „16. září jsme dodali pitnou vodu do nedávno osvobozeného města Izjum. Díky tomu obyvatelé obdrželi 4 500 lahví po 6 litrech. Lidé v Balaklii a Izjumu strávili více než půl roku pod okupací s omezeným přístupem k základním službám a trpěli hrůzami války,” říká Petr Drbohlav, regionální ředitel Člověka v tísni pro Východní partnerství a Balkán. Dne 6. září jsme společně s OCHA Ukrajina doručili konvoj s humanitární pomocí na podporu 5 000 obyvatel Chasiv Yaru a sousedních vesnic v Doněcké oblasti. Také jsme rozdali jsme 40 tun balené pitné vody. Ve spolupráci s našimi partnery pokračujeme v pomoci obcím u frontové linie.

„Cestou jsme uslyšeli výbuch. Bylo to strašné! Můj zeť se sklonil, přikryl dceru a zachránil ji. Kdyby to neudělal, Olia by už nebyla naživu,” vypráví Valentyna.

Pokračujeme v dodávkách humanitární pomoci do dalších oblastí Ukrajiny. Za poslední měsíc jsme v Doněcké oblasti poskytli potravinové balíčky 6 081 lidem, základní hygienické potřeby 10 293 lidem a balenou vodu 17 632 lidem. V Luhanské oblasti dostalo hygienické potřeby 1 120 lidí a nejméně 924 lidí se najedlo díky potravinovým balíčkům. Potraviny a další základní pomoc jsou distribuovány ve spolupráci s partnerskými organizacemi ve Slovjansku, Kurachove, Bachmutu v Doněcké oblasti a v Huliai Pole, Orichivu a dalších vesnicích v Záporožské oblasti. Pomáháme také lidem žijícím ve vesnicích v Dnipropetrovské oblasti, v Nikopolu, Zelenodolsku a Apostolově.

Od února pomáháme také obyvatelům Charkovské oblasti, kde jsme za poslední čtyři týdny poskytli potraviny pro 5 635 osob. Mnoho lidí muselo uprchnout přímo z centra Charkova, a to i Valentyna. Se svým manželem, dcerou a zetěm si Valentyna snažila zachránit život a ve zdraví město opustit. „Cestou jsme uslyšeli výbuch. Bylo to strašné! Můj zeť se sklonil, přikryl dceru a zachránil ji. Kdyby to neudělal, Olia by už nebyla naživu,” vypráví Valentyna.

Naštěstí našla její rodina bezpečné místo v Čuhuivu, ale vytvořit pohodlný přechodný domov bez podpory zvenčí nejde snadno. Proto s našimi partnery podporujeme lidi, kteří jsou nuceni žít i v protiatomových krytech celé týdny. Stejně, jako se ukrývala Valentyna.

Ve Lvovské oblasti poskytujeme už tři měsíce teplé jídlo pro 500 lidí v kolektivních centrech a jen za poslední měsíc dostaly tři tisíce lidí v centrech potravinové balíčky. V mnoha oblastech Ukrajiny již pomáháme těm, kteří přišli o střechu nad hlavou nebo mají domy bez oken, připravit se na zimu. Naposledy jsme pomáhali v Sumské oblasti, kam jsme přivezli plachty a další materiál pro 1 321 lidí.

Lidem v kolektivních centrech poskytujeme psychosociální pomoc

POMOC V HODNOTĚ 2,3 MILIONŮ KORUN (PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOC)

Kolektivní centra stále poskytují alespoň dočasný domov stovkám vnitřně vysídlených osob. Tito lidé se nemají kam vrátit a v centrech strávili už několik měsíců. Kromě teplého jídla a zázemí zde proto poskytujeme všem, dětem i dospělým, psychosociální podporu. Vypořádat se s traumaty z války je totiž stejně důležité, jako střecha nad hlavou a dostatek jídla.

Na mnoha místech, kde lidé přechodně přebývají, jsme i proto vybudovali prostory pro děti. Tam se opět můžou cítit bezpečně a zapomenout na to, že vyrůstají ve válce. Snažíme se, aby centra byla pro děti co nejpříjemnější, proto nakupujeme vybavení, jako jsou televize, hračky a puzzle, tužky, štětce a barvy, knihy, ale také čaj, sušenky a podobně.

Tam, kde jsou otevřené obchody, pomáháme rodinám i finančním příspěvkem

POMOC V HODNOTĚ 212 MILIONŮ KORUN (FINANČNÍ POMOC)

Na místech, kde funguje obchod a trhy, poskytujeme přímou finanční pomoc. Lidé si tak mohou naplánovat nákupy a donést si domů přesně to, co potřebují; nejsou závislí na obsahu standardizovaných potravinových balíčků. Nejzranitelnější rodiny dostávají každý měsíc po dobu čtvrt roku ekvivalent 1 700 korun v hřivnách, aby si mohly nakoupit podle svých potřeb.

PŘISPĚJTE DO SBÍRKY NA UKRAJINU:

Pomoc v Česku

POMOC V HODNOTĚ 76 MILIONŮ KORUN

V Česku jsme díky sbírce SOS Ukrajina pomohli ve spolupráci s partnerskými organizacemi desítkám tisíc uprchlíků. Podporu směřujeme k těm nejpotřebnějším – lidem se zdravotními nebo psychickými problémy či jinými specifickými potřebami. Pomáháme matkám tělesně nebo mentálně hendikepovaných dětí či ženám pečujícím o nemohoucí seniory.

Naše terénní týmy dál poskytují sociální práci a poradenství v deseti krajích Česka. Pro uprchlíky organizujeme nebo koordinujeme centra pomoci. Vytváříme příležitosti, ze kterých vznikají i různé svépomocné skupiny. Například v Klatovech přerostly neformální setkání s krajany v aktivity Ženského ukrajinského kruhu, který začal společně vařit a svůj catering nabízet na festivalech.

Snažíme se vylepšovat naše stávající služby. Pracovnice poskytující psychologickou pomoc budou například v Karlovarském kraji v brzké době proškoleny v unikátní metodě reagující na prožité trauma. V rámci psychosociální pomoci podporujeme individuálním přístupem také děti, které z různých důvodů nezvládají jazykovou bariéru.

Nadále sledujeme situaci v ubytovnách a řešíme akutní potřeby – nevyplacené humanitární dávky, hledáme bydlení, pracovní uplatnění, doprovázíme a komunikujeme s různými institucemi, pomáháme s vyplňováním formulářů, zprostředkováváme zdravotní péči a podobně.

Podporujeme projekt modulární výstavby sociálního bydlení ve městě Pečky, který by měl po dokončení majoritně sloužit pro ubytování osob vysídlených z Ukrajiny. Bude to pilotní počin platformy Domov pro každého, který má ambici stát se řešením nedostačujících kapacit bydlení i v dalších obcích a městech ČR.

Podíleli jsme se na řešení krize spojené s vyplácením humanitární dávky

Upozorňujeme na situace, které vyžadují okamžitá řešení – například přetížení úřadů práce. Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, velkým počtem dobrovolníků a tlumočníků se nám podařilo zajistit potřebný servis kolabujícího úřadu v pražských Holešovicích.

Naše spolupráce s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty pokračuje. Scházíme se s vedením Národního asistenčního centra pomoci Ukrajincům. Nadále se angažujeme v oblasti krizového řízení a koordinace krajských asistenčních center. Nově se budeme intenzivněji věnovat ukrajinským mladistvým ve věku 15 až 18 let, kteří se většinou nedostali na žádnou českou střední školu.

Podpořili jsme poskytování psychologické intervence i materiální pomoc matkám

Pro účely naplnění cílů sbírky SOS Ukrajina jsme dosud uzavřeli 122 partnerství a spoluprací s pomáhajícími subjekty. 

„Podpořili jsme přímou materiální pomoc směřující maminkám s dětmi v Praze. Uzavřeli jsme další partnerství s organizacemi poskytujícími psychologickou pomoc ukrajinským uprchlíkům. Tato pomoc mohla být poskytnuta například v krizových situacích nekonečných front u Úřadu práce v Pražské tržnici v Holešovicích. Pomohli jsme zabezpečit činnost organizacím zaměřeným na vzdělávání dětí nebo tam, kde pomáhají, najít uprchlíkům práci,“ říká Zuzana Ramajzlová, vedoucí SOS Ukrajina v ČR.

Nadále zastřešujeme pomoc, kterou poskytuje Iniciativa Hlavák na pražském Hlavním nádraží přijíždějícím uprchlíkům.

Na helplince lidem pomáháme s ubytováním, školní docházkou nebo humanitární podporou

Tým ukrajinské helplinky (770 600 800) je v pracovních dnech stále k dispozici uprchlíkům napříč republikou. Se zahájením školního roku narostl počet dotazů týkajících se povinnosti školní docházky. Lidé se na nás obracejí také ve spojitosti se změnami v aplikaci na vyplácení humanitární dávky. A stále řešíme obtíže s bydlením či nouzové ubytování.

Otevřeli jsme online kurz pro ukrajinské asistenty pedagoga a novou „pobočku pro všechny“

S narůstajícím počtem ukrajinských dětí v českých základních školách rozjíždíme individuální i skupinové doučování. Současně nabíráme dobrovolníky z celé ČR. Otevíráme nově online „pobočku pro všechny”. Zaměřuje se na doučovaní českého jazyka a podporu adaptace dětí v novém prostředí. Online budeme pomáhat i rodinám v orientaci ve vzdělávacím systému a jejich možnostech.

V některých lokalitách připravujeme také volnočasové aktivity a specifickou podporu pro děti. Pokračujeme také s adaptačními skupinami pro děti.

Dokončili jsme a zveřejnili online kurz češtiny „Nauč mě to“ určený ukrajinským asistentům a asistentkám pedagoga, kteří působí v českých školách. Zatím se do něj přihlásilo již více než 1100 zájemců. Připravili jsme krátké video s důležitým vzkazem pro všechny české děti i učitele. Chceme jím upozornit na to, že ukrajinští spolužáci nemusí být hned veselí a že bychom jim měli dopřát víc času.

Pomoc v Moldavsku

POMOC V HODNOTĚ 16 MILIONŮ KORUN

V Moldavsku nadále podporujeme přibližně 2 000 rodin, které poskytly přístřeší lidem prchajícím před válkou. Zároveň zde pomáháme provozovat helplinku v ukrajinštině a ruštině. Společně s místní organizací plánujeme vybudovat digitální vzdělávací prostor pro děti a také hernu. Děti se tak budou moci připojit na distanční výuku a odpoledne strávit se svými kamarády.  


Autor: Člověk v tísni

Související články