Pomáháme bojovat s pandemií v zasaženém Nepálu a podporujeme lidi v odlehlých oblastech

Publikováno: 27. 5. 2021 Doba čtení: 5 minut
Pomáháme bojovat s pandemií v zasaženém Nepálu a podporujeme lidi v odlehlých oblastech
© Foto: PIN

Nepál tvrdě zasáhla druhá vlna nemoci covid-19 a v tuto chvíli je v zemi více než půl milionu nakažených. Ze 150 případů denně, které se objevovaly ještě před měsícem, narostl počet případů na více než 8 000 za den. 26. dubna nařídila nepálská vláda lockdown v hlavním městě Káthmándú, aby šíření viru zpomalila a na základě doporučení Výboru pro koordinaci krizového řízení během covidu vláda 1. května také uzavřela 22 hraničních přechodů do Indie. Otevřených jich zůstalo jen 13. V celém Nepálu byla zavedena bezpečnostní opatření včetně omezení pohybu mezi provinciemi.

Podporujeme odlehlá zdravotní střediska, která ošetřují pacienty s covid-19

V reakci na narůstající krizi zdravotnictví jsme podpořili čtyři zdravotnická zařízení, která pečují o nemocné v odlehlých regionech Sindhupalchowk a Dolakha. Doručili jsme jejich zaměstancům potřebné vybavení, které potřebují, aby se mohli každý den o nemocné starat. Kromě oxymetrů a respirátorů jsme jim dodali také dezinfekci na ruce, mýdla, ochranné štíty, rukavice a další. Zároveň jsme potřeby jako jsou roušky a mýdla dodali 755 ohroženým rodinám, abychom zamezili dalšímu šíření viru ve vesnicích a chystáme se zaslat do postižených oblastí na hranici s Indií i do horských oblastí 200 lůžek pro pacienty s covidem.

Vyhlásili jsme na pomoc Nepálu mimořádnou sbírku SOS Svět a díky štědré pomoci dárců, kteří do ní přispěli téměř 6 300 000 korun, jsme mohli pomoc už 21. května doručit do Sindhupalchowku a následující den i do míst v regionu Dolakha.

Tato pomoc přichází do Nepálu v nejkritičtější době, kdy se tu druhá vlna šíří rychleji, než ta první a mnoho oblastí není na takovou krizi dostatečně připraveno. 

Do 30. 6. budou všechny dary zaslané do sbírky SOS Svět určené na pomoc Nepálu

Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně

„Došly nám rukavice, které ale naštěstí byly součástí balíčku od vás. Bylo v něm všechno, co každý den potřebujeme k tomu, aby naše centrum mohlo fungovat. Na některých místech není dostatek vody nebo mýdla, takže dezinfekce na ruce má pro nás velkou roli,” říká koordinátorka ve zdravotnickém centru Bhupendra lal Shrestha. 

„Nedávno jsme koupili 4 kyslíkové koncentrátory a potřebujeme jich víc, takže hledáme podporu. Máme asi 30-35 kyslíkových lahví, ale to také nestačí. Musíme jet asi 75 kilometrů daleko, abychom je naplnili a celý postup je velmi obtížný. Proto je máme v záloze a snažíme se co nejvíce používat koncentrátory,” vysvětluje inspektor pro veřejné zdraví Raj Kumar Poudyal a dodává: „Pomůcky v balíčcích, které jsme dostali, nám moc pomůžou. Každý den potřebujeme 6 těchto sad, takže když je máme, můžeme další den použít čistou a máme čas na sanitaci těch použitých.”

Nepřestáváme podporovat vzdělávání a distanční výuku

Kromě přímé pomoci v reakci na covi-19 pokračují naše práce v dalších oblastech. Podpořili jsme například více než 2000 vdaných dospívajících dívek, které nechodí do školy, v rámci našeho programu zaměřeného na distanční výuku. Ještě před lockdownem jsme dívkám poskytovali vzdělávací materiály, aby měly možnost ve vzdělávání pokračovat.

Spolupracujeme také se zúčastněnými stranami v oblastech jako je vzdělávání, ochrana, sexuální a reprodukční zdraví na federální, provinční i okresní úrovni. Díky tomu můžeme efektivněji zajistit důležité informace a přístup ke službám během pandemie i lidem, kteří žijí ve vzdálených oblastech. 

Vyhodnocujeme data a pomáháme nepálské vládě se sběrem informací

17. května jsme požádali členy Klubu přátel a širokou veřejnost k ještě větší podpoře a doposud lidé v České republice přispěli téměř 6 300 000 korun na pomoc zasaženému Nepálu.

„Chceme pokračovat v podpoře izolačních zdravotních center a lokálních autorit v boji proti covidu-19 v odlehlých oblastech,” říká vedoucí nepálské mise Člověka v tísni Věra Exnerová. „Neustále se přizpůsobujeme měnící se situaci na místě a stejně tak i naši reakce a pomoc potřebným. Naštěstí máme díky našim vzdělávacím programům přístup k dospívajícím dívkám a jejich rodinám, což je v tuto chvíli zásadní, abychom mohli vyhodnocovat, co ohrožení lidé nejvíce potřebují.”

Kromě toho podporujeme nepálskou vládu v jejím úsilí o monitorování a trasování nových případů díky vylepšení informačního portálu o covid-19 Národního úřadu pro snižování rizika katastrof.

„Tento portál shromažďuje údaje od izolačních center, informace o případech nemoci covid-19 a další důležitá data, které pomáhají k efektivnějšímu krizovému řízení,” vysvětluje Věra Exnerová a dodává: „Informovanost a porozumění největším potřebám lidí jsou zcela zásadní pro efektivně poskytnutou pomoc.”

Navazujeme na pomoc během první vlny

V boji s pandemií v Nepálu navazujeme na naši předchozí pomoc během první vlny. Loni jsme ve 4 obcích postavili 40 stanic na mytí rukou a poskytli jsme hygienické balíčky čtyřem nemocnicím a zdravotním střediskům. 713 ohroženým rodinám, kde žijí například staří lidé, ženy, nebo lidé s postižením, jsme také dodali potřebné informace v rámci naší osvětové kampaně. V odlehlých vesnicích v regionech Dolakha a Sindhupalchowk jsme také rozdávali informační letáky, roušky, nebo mýdla.

V Terai jsme skrze místní rozhlas šířili v lokálních jazycích důležité informace nejen o preventivních opatřeních, ale také o rizicích spojených s manželstvím nezletilých, nebo z oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví.

Oslovili jsme tak například 1 200 dívek, které kvůli lockdownu musely zůstat doma a umožnily jsme jim pokračovat ve školní docházce na dálku. Dále jsme poskytli distanční školení o rovnosti žen a mužů a sociálním začlenění a také alternativní vzdělávací přístupy sedmi školám v okresech Bara a Rautahat.

Součástí naší pomoci byla i psychosociální podpora, kterou jsme poskytovali přes mobilní telefony stejně jako informace o aktuálních opatřeních a službách. Díky tomu, že jsme byli v kontaktu s dívkami a jejich rodinami, jsme mohli určit ty nejohroženější lidi, kteří potřebují pomoc nejvíce. Spolupracovali jsme také s nepálskou pobočkou organizace Adra, abychom pomohli zřídit mobilní zdravotní tábory a distribuovat moskytiéry, roušky, dezinfekční prostředky, rukavice a další potřeby do venkovských regionů Bara a Rautahat.

„Loňský monzun způsobil četné sesuvy půdy, které donutily tisíce domácností opustit domov. Případy onemocnění covid-19 a omezení pohybu tyto lidi velmi zasáhlo,“ říká koordinátor Člověka v tísni Jampa Tsering Lama. „Na základě našich předchozích zkušeností a se znalostí potřeb lidí v odlehlých oblastech jsme vytvořili balíčky s pomůckami proti covid-19, které lidem pomohou minimalizovat šíření nemoci v této snad poslední vlně pandemie.“

Kontakty:

Věra Exnerová, vedoucí mise Člověka v tísni v Nepálu, +420 777 787 931, vera.exnerova@clovekvtisni.cz

Markéta Zemánková, Mediální koordinátorka Člověka v tísni, +420 770 184 542, marketa.zemankova@clovekvtisni.cz


Autor: Sajana Shrestha

Související články