Na české střední školy nastupuje příliš malý počet dětí cizinců. Zveme ke kulatému stolu s odborníky

Publikováno: 16. 6. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Na české střední školy nastupuje příliš malý počet dětí cizinců. Zveme ke kulatému stolu s odborníky
© Foto: Unsplash

Jedním z chronických nedostatků středního školství v ČR je nízká míra scholarizace dětí cizinců ve věku 15+. Vysoké procento migrantů do českých škol vůbec nenastoupí. Nadprůměrný je i podíl těch, kdo studia zanechají po prvním ročníku. V souvislosti s hromadným příchodem uprchlíků z Ukrajiny se tento problém stává mimořádně akutním.

Pokud v nejbližší době nedojde k systémové změně, hrozí, že počet mladých migrantů, kteří se ocitají zcela mimo vzdělávací systém, vzroste z „pouhých“ několika stovek na mnoho tisíc. Taková situace by znamenala vážné ohrožení nejen pro dotyčnou skupinu cizinců, ale potenciálně i pro sociální stabilitu v širším měřítku.

Chcete sledovat nebo se stát součástí diskuze na téma přípravy a nástupu cizinců ke studiu na střední škole? Dorazte do prostoru Impact Hub Praha D10, a to ve čtvrtek 23. června od 13:00 do 15:00.

Cílem plánovaného kulatého stolu je diskutovat opatření, díky nimž by již ve školním roce 2022/2023 byl na střední školy přijat maximální možný počet mladých cizinců, a která by zlepšila jejich vyhlídky na další studium. Konkrétně bude pozornost konference zaměřena na klíčovou úlohu krajů v této problematice.

Mezi úvodní řečníky debaty budou patřit:

  • Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D., ředitel Odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT
  • Mgr. Jindřich Čermák, radní Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství a mládeže
  • RNDr. Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu
  • PhDr. Kristýna Titěrová, programová ředitelka organizace META, o.p.s.

Profesionální a fundované moderování debaty zajistí novinářka Českého rozhlasu Daniela Vrbová. 

Účast na kulatém stole bude možná jak prezenčně, tak online (prostřednictvím platformy Zoom). Výhodou prezenční účasti je možnost následné neformální diskuze s hosty – zástupci krajů, nevládních organizací, akademické sféry, a v neposlední řadě i samotných středních škol. 

V případě zájmu o účast v jakékoliv formě prosíme o registraci prostřednictvím online formuláře ZDEUpozorňujeme, že kapacita pro prezenční účast je limitovaná.

* Akce je financována ze zdrojů Azylového, migračního a integračního fondu EU v rámci projektu NIEM „National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection”.

Donor nezodpovídá za obsah ani za použití informací. Za obsah a vyjádřené názory nesou výlučnou odpovědnost organizátoři. www.forintegration.eu

Kontakt:


Autor: Varianty

Související články