Předškolní klub pomáhá dětem i rodičům

Publikováno: 12. 8. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Předškolní klub pomáhá dětem i rodičům
© Foto: archiv pracoviště

Náš předškolní klub je místo, kde se mohou scházet děti ve věku od 3 do 5 let. Do pěti let proto, že v tomto věku už je povinná předškolní docházka. Často by se děti, které do našeho klubu chodí, vůbec žádného předškolního vzdělávání neúčastnily, i když by je rodiče rádi už do školky přihlásili. Jednoduše proto, že naše služba je zdarma a docházka do mateřské školy stojí peníze. Jestli moc, nebo málo, každý posuzuje subjektivně – pro naše klienty je to dost. Děti pocházejí z rodin, které jsou dlouhodobě v sociálně svízelné situaci z různých důvodů. A tak náš klub pomáhá jak dětem, tak rodičům, kteří si mohou zatím najít zaměstnání.

 

Absolventi našeho klubu se bez problémů přihlašují k poslednímu ročníku v mateřské škole, ale i do přípravných tříd na školách základních. Navíc tito absolventi mohou ze začátku své docházky do přípravky ještě využít naší podpory. Letos mám v klubu tři absolventy, kteří míří právě do přípravky. Neuměli počítat do desíti, neznali názvy barev, domácí zvířata, doháněli jemnou i hrubou motoriku. Ale všechno se u nás zvládlo. Učíme se hrou, děti milují pohybové aktivity, čehož lze krásně využít. Naučili jsme se počítat pomocí říkanek, pohybových her, naučili jsme se barvy pomocí her venku i v klubu, naučili jsme se zvířátka pomocí knížek, obrázků, ale i výletů za živými zvířátky. Vzali jsme děti do lesoparku a do přírody. Jemnou motoriku jsme trénovali výtvarnou činností, hrubou motoriku jsme trénovali v dětských hernách a na hřištích nejen v Chomutově, ale i v Kadani, Březně, Klášterci nad Ohří. Některé aktivity jsme pořádali společně pro děti a jejich rodiče. Takže se nám utužil kolektiv jak dětí, tak rodičů i starších sourozenců, kteří mnohdy na naše akce ty nejmenší doprovázeli.


 Děti se nejen naučily všechno, co by měly znát a umět při nástupu do mateřské školy, naučily se také jak se chovat v kolektivu a zážitky, které odsud mají, jim přispějí k pozitivním vzpomínkám na dětství. Všechno, co s námi děti zažily, u čeho měly dobrou náladu, čas, kdy byly spokojené, se pozitivně odrazí na jejich chování a charakteru. Je to důležité, protože tyto děti většinou žijí v negativním prostředí, kde se řeší často existenční problémy.


Naše služba má smysl.

Děkujeme Statutárnímu městu Chomutov za podporu.

Autor: Petra Olahová, pracovnice předškolního klubu

Související články