PŘEHLEDNĚ: Jak nová pravidla pomohou živnostníkům či zadluženým lidem

Publikováno: 9. 4. 2020 Doba čtení: 4 minuty
PŘEHLEDNĚ: Jak nová pravidla pomohou živnostníkům či zadluženým lidem
© Foto: Martin Kovalčík

Poslanecká sněmovna schválila balíček opatření, která reagují na ekonomické dopady současné krize. Změny se dotknou spotřebitelů i živnostníků, kteří budou mít problémy se splácením svých půjček, lidí, kteří čelí exekucím, a každého, kdo využívá institut oddlužení. Výrazně si polepší živnostníci, na něž současná krize dopadne nejvíce. 

Půjčky

Odklad splátek

Co je nového: Lidé, kteří kvůli epidemii koronaviru čelí propadu příjmů a nezvládají splácet své půjčky, mohou věřitele požádat o odklad splátek. Pokud tak učiní, věřitel jim musí vyhovět. Půjčka se sice i nadále úročí, ale pro spotřebitele nejvýše za 8.75 % a úroky se doplácí až na konci. U živnostníků se půjčka úročí sjednaným úrokem.

Koho se to týká: Všech, kteří si vzali půjčku před 26. 3. 2020. Podmínkou je, aby člověk nebyl k rozhodnému datu v prodlení se splácením. Odklad bude trvat nejpozději do 31. 10. 2020 a týká se hypoték a spotřebitelských úvěrů, a to od bank i od nebankovních společností. Netýká se úvěrů poskytnutých formou kreditní karty, kontokorentů a leasingových smluv.

Strop sankcí pro živnostníky

Co je nového: Doposud se půjčky živnostníkům řídily volnějšími pravidly než spotřebitelské úvěry. Někteří poskytovatelé podnikatelských úvěrů toho zneužívali a uplatňovali vůči živnostníkům v prodlení extrémní sankce. To se teď mění, podnikatelé budou chráněni podobně jako spotřebitelé. Při prodlení tak nesmí sankce překročit 0.1 % z dlužné částky za den a zároveň nesmí být vyšší než 50 % vypůjčené částky.

Koho se to týká: Všech živnostníků, včetně těch, kteří podepsali úvěrové smlouvy v minulosti. Opatření je trvalé a zůstane v platnosti i po skončení stávající krize.

Přispějte na SOS Česko
Chci vstoupit do Klubu přátel

Limit úrokové sazby

Co je nového: Lidem, kteří mají problém se splácením úvěrů, nesmí věřitel při prodlení delším než 90 dnů úročit úvěr vyšším procentem než reposazbou ČNB zvýšenou o 8 procentních bodů (aktuálně 8.75 %). Díky tomu již nebude možné, aby dlužná částka při problémech se splácením narostla během pár měsíců na několikanásobek.

Koho se to týká: Všech lidí, kteří se dostanou do problémů se splácením spotřebitelských úvěrů delších než 90 dnů. Opatření se týká spotřebitelů i živnostníků.

Exekuce

Vyšší hotovostní rezerva

Co je nového: Člověku, který se dostane do exekuce, musí exekutor do 31.12:2020 ponechat na bankovním účtu až 15.440 Kč. Doposud to byla jen polovina.

Koho se to týká: Všech lidí, kteří se nově dostanou do exekuce.

Mobiliární exekuce a dražba nemovitostí

Co je nového: Lidem v exekuci nebudou moci vykonavatelé zabavovat movité věci, budou moci jen provádět sepis majetku. Stejně tak nebude možné provádět dražby nemovitostí. Výjimku představují exekuce, v jejichž rámci se vymáhají některé specifické dluhy, jako např. dluh na výživném či škoda vzniklá v rámci trestného činu, apod. Toto opatření potrvá do 30. 6. 2020.

Koho se to týká: Všech lidí, kteří čelí exekuci.

Omezení dražby nemovitosti

Co je nového: Exekutorům se zakazuje přistoupit k prodeji nemovitosti, kde má dlužník trvalý pobyt, pokud jistina dluhu, pro nějž je exekuce vedena, nepřekročila 100 tisíc korun. Doposud byla tato hranice 30 tisíc korun. Díky tomu již nebude možné, aby lidé přišli o střechu nad hlavou kvůli půjčkám či nedoplatkům ve výši několika desítek tisíc.

Koho se to týká: Všech lidí, kteří čelí exekuci a jsou majiteli nemovitosti, ve které bydlí.

Oddlužení

Snadnější vstup

Co je nového: Přijatá opatření usnadňují živnostníkům vstup do oddlužení. Nově do něj budou moci vstoupit i v případě, že s tím věřitel nesouhlasí. Vstup do oddlužení pro živnostníky a spotřebitele se tak bude řídit stejnými pravidly.

Koho se to týká: Všech živnostníků, kteří se nově rozhodnou řešit předlužení pomocí oddlužení.

Jednodušší splnění oddlužení

Co je nového: U oddlužení schválených před 1. 6. 2019 se ruší podmínka úhrady alespoň 30 % dluhu, pokud se dlužník dostane do problémů se splácením v důsledku stávající krize. V takových případech jim oddlužení nebude zrušeno. Podmínky pro oddlužení pro ně budou stejné jako u lidí, kteří do oddlužení vstoupili po 1. 6. 2019. I nadále ovšem musí usilovat o zajištění přiměřeného příjmu, z něhož splácejí věřitelům formou zákonných srážek.

Koho se to týká: Všech dlužníků, kterým bylo oddlužení schváleno před 1. 6. 2019 a kteří se dostali do problémů se splácením v důsledku stávající pandemie. 

Férovější srážky

Co je nového: Daňový bonus na děti bude vyloučen ze základu pro výpočet srážek. To znamená, že tento příjem obdrží člověk v plné výši. Odstupné při ukončení pracovního poměru bude strháváno jako jednotlivé příjmy, nikoli v souhrnné výši.

Koho se to týká: Všech lidí v exekuci či oddlužení, kteří jsou příjemci daňového bonusu nebo odstupného.

Autor: Martin Kovalčík, David Borges, Daniel Hůle

Související články