Přes 600 balení kojenecké výživy od společnosti Rossmann pomůže nejohroženějším rodinám ve Středočeském kraji.

Přes 600 balení kojenecké výživy od společnosti Rossmann pomůže nejohroženějším rodinám ve Středočeském kraji.

9. 12. 2020

Koncem listopadu jsme od společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. převzali štědrý dar v podobě 607 balení mléčné výživy BEBA pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. 

V Kladně a dalších místech Středočeského kraje poskytujeme rodinám s dětmi sociálně právní poradenství, doprovody na úřady, dluhové poradenství, doučování či možnost trávit volný čas v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež. Mnohé rodiny žijí v neutěšených podmínkách ubytoven, nízké příjmy a krátkodobé zaměstnání, o které navíc v mnoha případech během covidové krize přišly, jim neumožňují kupovat dětem kvalitní stravu odpovídající jejich věku. 

Matky těchto dětí většinou nekojí, nebo přestávají kojit po několika měsících z důvodu velkého počtu dalších sourozenců v rodině, zdravotním omezením, či nestabilní rodinné situaci. V několika případech naši terénní pracovníci zaznamenali u matek ve finanční nouzi krmení dítěte roztokem z vody a mouky. Kojenecké mléko tak výrazně pomůže potřebným rodinám s řádnou výživou těch nejmenších, které se potýkají s následky současné covidové krize. 

Děkujeme!Autor: ČvT