Příběh obyčejného muže: marné exekuce jsou pryč

Publikováno: 4. 9. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Příběh obyčejného muže: marné exekuce jsou pryč
© Foto: Vlad Chețan

Práce s klienty je někdy dlouhodobá, trvá třeba i 10 měsíců. Takto dlouho jsem spolupracovala s panem Jurajem, který zavolal na Help linku v září 2022, kde mi sdělil: „Mám dluhy z nezaplaceného nájmu a chtěl bych to řešit v Milostivém létu. Je mi 77 let, špatně chodím a nějak s těmi dluhy asi dožiju.“

 Zvláště to chtěl vzdát, když jsem mu sdělila, že bude muset zaplatit jistinu z dluhu na nájemném. Vysvětlila jsem mu ale, že máme možnost požádat o dar - finanční obnos vybraný od lidí a firem v České republice. (mimochodem při prvním Milostivém létu se vybralo 12 milionu korun). Pan Juraj byl skeptický, říkal, že jemu dar nedají. Povedlo se mi ho přesvědčit a do Chomutova za mnou opravdu přijel. Začali jsme klasickým mapováním dluhů a životní situace. Svěřil se, že jedno období skončil i na ulici, ale nyní žije u přítelkyně. Celý jeho profesní život se živil jako řidič autobusu. Do špatné finanční situace se dostal, když ve společnosti kde pracoval, snižovali stavy a on přišel o práci. Nikdo ho už nechtěl jako řidiče zaměstnat, tak si nechal poradit od úřednice na úřadu práce a šel do předčasného důchodu. Záhy zjistil, že to byla chyba, poněvadž starobní důchod měl velmi nízký. Tím se odstartovaly jeho dluhy a exekuce, byl sám, bez manželky.

 Dar v Milostivém létu dostal, stačilo necelých 60 tisíc a odpadl mu 1 milion korun v úrocích. Proč tak velké úroky? Město Klášterec, jako mnoho dalších měst, mělo nastavené nájemní smlouvy tak, že pokud nájemce dlužil, tak z nezaplacené částky dluh rostl každý den, za každý den rostly úroky a penále z dluhu 60 tisíc bylo 986 tisíc. Panu Jurajovi se ulevilo, ale stále nebyl bez dluhů, zbyly mu ještě dvě exekuce. Jedna u ČSAD Slaný, kde pracoval a urazil zrcátko u autobusu a když ho propustili, nic s ním již neřešili a dluh za zrcátko skončil v exekuci. Tato exekuce a ještě jedna byla z roku 2014 a za celých 9 let na nich nebylo nic zaplaceno, protože pan Juraj měl dluh u VZP, který byl přednostní pohledávkou a celou dobu ji splácel a tím nezbylo na splácení dalších. V tomto případě se jednalo o takzvané marné exekuce.

Tudíž podle zákona : Dle ust. § 55 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen „EŘ“) platí, že nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, vyzve exekutor oprávněného, aby ve lhůtě 30 dnů sdělil, zda souhlasí se zastavením exekuce nebo, aby ve stejné lhůtě sdělil, že se zastavením exekuce nesouhlasí. Jestliže oprávněný vyjádřil souhlas se zastavením exekuce nebo lhůta podle věty první uplynula marně, exekutor exekuci zastaví.

 Sepsala jsem tudíž návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích a zaslala oběma exekutorkám. Na odpověď jsme čekali dva měsíce, ale vyplatilo se to. Obě exekuce byly zastaveny jako marné.

 Pan Juraj byl ve svých 78 letech bez dluhů a šťastný. Zůstali jsme v kontaktu, pokud mám cestu do Kadaně, jsem vždy vítána a vždy odjíždím jak od maminky nebo babičky s naloženými okurkami a jinými dobrotami.

Autor: Radka Laurová, dluhová poradkyně

Související články