Přímou pomoc s dluhy nabídne Člověk v tísni v dalších 60 městech ČR. Umožní to dar 25 milionů Kč od společnosti Avast

Publikováno: 4. 9. 2020 Doba čtení: 5 minut
Přímou pomoc s dluhy nabídne Člověk v tísni v dalších 60 městech ČR. Umožní to dar 25 milionů Kč od společnosti Avast
© Foto: mohamed_hassan

Člověk v tísni výrazně rozšiřuje svoji nabídku pomoci lidem, kteří mají problémy zvládat svoje dluhy. Organizace tak reaguje na očekávaný nárůst počtu dlužníků, který s sebou přinese konec ochranných moratorií, které vláda zavedla kvůli zmírnění dopadů koronakrize. Do konce roku proto organizace začne působit v dalších 60 městech a obcích po celé ČR, vytvoří tým online specialistů či posílí fungování své help linky. To vše vznikne díky finanční podpoře ve výši 25 milionů Kč, kterou Člověk v tísni obdržel od společnosti Avast. Projekt potrvá do konce roku 2021.

V rámci masivního rozšíření do desítek českých měst budou pracovníci organizace Člověk v tísni poskytovat podporu nejen konkrétním lidem, ale zaměří se i na systémovou pomoc. Vedením obcí pomohou například s nastavením vlastních procesů, které brání vzniku předlužení jejich obyvatel, či s řešením problému dětských exekucí. Peníze z daru budou též využity na vytvoření „centra vzdálené podpory“, tedy týmu specialistů, kteří budou pomáhat prostřednictvím telefonátů či videohovorů ostatním neziskovým organizacím, které dluhové poradenství nenabízí. Darované prostředky využije organizace také na rozvoj řady technologických nástrojů, které umožňují automatizovat pomoc. V následujícím období půjde především o rozšiřování témat obsažených v dluhovém chatbotu, který organizace provozuje na svých internetových stránkách a na webu www.jakprezitdluhy.cz

 „Ekonomické dopady koronavirové krize ještě neumíme přesně odhadnout, ale nesporně se přímo dotknou statisíců rodin, část z nich se přitom dostane do téměř neřešitelných situací a budou potřebovat, respektive již dnes potřebují, důkladnou konzultační, expertní a často i právní pomoc. Díky Avastu můžeme zásadně rozšířit pomoc těmto rodinám a navíc s výhledem nejméně do konce roku 2021. Rozhodnutí Avastu ve spolupráci se svým nadačním fondem věnovat 25 milionů dolarů, byť většinu mezinárodně, což je logické, považuji za velkorysé. Avast jde příkladem, tak jako mnohé jiné firmy a majitelé ve světě, bylo by skvělé, kdyby se přidali i další,“ říká Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni. 

Konec ochranných opatření = očekávaný nárůst dlužníků

Počet exekucí v ČR dlouhodobě atakuje hranici 5 milionů. Přibližně 20 % lidí žije v domácnostech dotčených exekucí, a to včetně statisíců malých dětí. A důsledky koronakrize celou situaci ještě zhorší. Již nyní má podle výzkumu agentury PAQ Research silné obavy o práci přes 350 tisíc živnostníků a třetina všech zaměstnanců pocítila snížení či ztrátu příjmů. Kromě toho skončila na konci června ochranná doba, během níž nebylo možné provádět mobiliární exekuce. Díky tomu bylo pozastaveno cca 20 tisíc mobiliárních exekucí, které budou nyní opět aktuální. Od listopadu již také nebude možné odkládat splátky úvěrů, přitom jen banky evidují přes 350 tisíc úvěrů s odloženými splátkami. A na konci roku pak skončí ochranné moratorium, které umožňuje odklad platby nájmů.

„Je otázkou, kolik lidí bude schopno po konci těchto ochranných opatření své odložené závazky bez problémů uhradit,“ říká k tomu Daniel Hůle, analytik organizace Člověk v tísni. V následujících měsících tak podle něj můžeme očekávat masivní nárůst problémů spojených s dluhy. Už teď přitom většina poskytovatelů dluhového poradenství z řad neziskových organizací hlásí několikaměsíční čekací doby. „Proto považujeme za nezbytné nabídnout pomoc co největšímu počtu ohrožených lidí. Naším cílem je, aby pomoc s dluhy byla po celé ČR dostupná v rozumné vzdálenosti, což nyní bohužel neplatí,“ říká Daniel Hůle.

Osobní dluhové poradenství

Dluhoví poradci organizace Člověk v tísni působí v Česku v sedmi regionálních pobočkách v osmi krajích, podobné služby nabízejí i další neziskové organizace. Přesto však ve 20 okresech ze 76 stále není dostupná žádná relevantní dluhová poradna. „Proto jsme vytipovali 60 měst, ve kterých službu dluhového poradenství lidem nabídneme prostřednictvím nově vybudované sítě mobilních poradců. Každý z nich bude většinou působit v několika městech, které bude pravidelně objíždět. Rádi bychom v těchto městech zřídili konzultační místa, která by se v ideálním případě nacházela v prostorách obcí či místních neziskových organizací. Na zřízení těchto míst již pracujeme, vše záleží na konkrétní dohodě,“ vysvětluje Daniel Hůle.

Organizace plánuje zaměstnat několik desítek nových poradců, nábor bude probíhat ve dvou vlnách. První již běží a její konec je naplánován na září. Během ní by organizace chtěla najít poradce pro Mariánské Lázně, Chebsko, Litoměřicko, Děčínsko, Českolipsko, Trutnovsko, Polabí, Rakovnicko, Příbramsko, Kralovicko, Táborsko, Praha, Nepomucko, Přerov a Vsetínsko. Druhá pak proběhne během podzimu a jejím výsledkem by mělo být pokrytí následujících měst a regionů: Lounsko, Mělnicko, Semilsko, Náchodsko, Kutnohorsko, Českobudějovicko, Vysočina, Svitavsko a Znojemsko. „Rozšiřování rozdělíme do dvou fází jednak z kapacitních důvodů, ale také proto, abychom poznatky z pilotní fáze mohli efektivně využít ve druhé vlně rozšiřování,“ dodává Daniel Hůle.

Vzdálená podpora pro neziskové organizace


V místech, kde je obtížné nalézt kvalifikované dluhové poradce a zároveň  tam působí organizace poskytující sociální služby, nabídne Člověk v tísni zcela nový typ služby. „Sociální pracovník bude moci ke konzultaci s klientem, pokud se objeví problém s dluhy, přivolat formou videohovoru našeho specialistu, který pomůže s řešením daného problému. Vše bude fungovat přes webovou kameru, takže dluhový poradce bude jednání vždy přítomen, jen nebude sedět u stolu, ale bude na obrazovce počítače,“ vysvětluje Hůle a dodává: „V případě potřeby jsme schopni poskytnout neziskovým organizacím i potřebnou techniku. Do konce roku 2020 tuto službu nabídneme neziskovkám v deseti městech.“

Národní help linka pomoci s dluhy

Člověk v tísni již téměř dva roky poskytuje unikátní službu telefonní pomoci, jejíž kapacitu v následujících měsících výrazně rozšíří a nově nabídne možnost zpětného volání. Linka bude obsluhována týmem specialistů, kteří budou kromě pomoci běžným lidem poskytovat podporu i desítkám nových mobilních dluhových poradců a také vzdálenou podporu pro partnerské neziskové organizace. O potřebnosti rozšíření help linky svědčí mimo jiné i statistika její vytíženosti. Od začátku krize na ni volalo cca 2 000 lidí, což je stejný počet jako za celý loňský rok. A podobný nárůst lze očekávat na podzim a na začátku příštího roku.

Závěrem

Finanční podpora společnosti Avast tvoří další z důležitých zdrojů pomoci, díky kterým může organizace Člověk v tísni pomáhat lidem v České republice překonávat důsledky koronakrize. Mezi další patří sbírka SOS Česko či podpora Nadace České spořitelny.

Autor: Člověk v tísni

Související články