Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

Publikováno: 30. 11. 2021 Doba čtení: 1 minuta
Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací
© Foto: čvt

Od roku 2019 poskytuje pražská pobočka Sociálních a vzdělávacích programů podporu při zabydlování rodinám s dětmi ohroženým sociálním vyloučením v bytech na území Hlavního města Prahy. Od roku 2020 je projekt realizátora, Hlavního města Prahy, spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. Z projektu jsou podpořeny terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.


Základní informace:

Název projektu: Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039

Termín realizace projektu: 1. 6. 2020 - 30. 06. 2023

Proč projekt vznikl?

Projekt vznikl jako dlouhodobá vize zajistit, aby na území Hlavního města Prahy nežilo žádné dítě v nevyhovujících podmínkách a rodiny měly zajištěnou odpovídající účinnou podporu sociálních služeb.

Co je cílem projektu?

Projekt Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací má za cíl zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Projekt je jedním z nástrojů Hlavního města Prahy v boji proti chudobě a sociálnímu vyčlenění.


Služba je v rámci projektu Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039 spolufinancována Evropskou unií.

Autor: ČvT

Související články