Rok od ruské invaze: Člověk v tísni pomohl milionu lidí za víc než 2,3 miliardy korun a je připraven pomáhat i nadále

Publikováno: 22. 2. 2023 Doba čtení: 6 minut
Rok od ruské invaze: Člověk v tísni pomohl milionu lidí za víc než 2,3 miliardy korun a je připraven pomáhat i nadále
© Foto: Svatopluk Klesnil

V pátek 24. února uplyne přesně rok od ruské invaze na Ukrajinu.  Za tu dobu Člověk v tísni podpořil spolu s partnery víc než 1 milion lidí pomocí v celkové hodnotě přes 2,3 miliardy korun. 920 tisíc podpořil přímo nebo spolu s partnery, další statisíce lidí benefitovaly z materiální pomoci z Čech nebo díky intervencím našich partnerů. Pomoc mířila jak na Ukrajinu, tak do okolních zemí, které přijaly vlnu uprchlíků včetně České republiky. 

Kromě pokračující humanitární pomoci Člověk v tísni nadále podporuje obránce lidských práv a dobrovolníky, kteří pomáhají svým občanům a mnohdy nasazují vlastní životy, aby se pomoc dostala k těm nejohroženějším. Podpora putuje také k ukrajinským nevládním organizacím, které jsou v kontaktu s místní státní správou a dokáží efektivně lokalizovat aktuální potřeby. 

Přestože je Ukrajina ve válce, její obyvatelé vynakládají obdivuhodné úsilí při obnově své země. Dokud budou potřebovat pomoc, bude je Člověk v tísni podporovat. V Ukrajině, Rumunsku, Moldavsku, i tady v Česku.

Obsah:

Jak Člověk v tísni pomohl za poslední rok?

Na Ukrajině

  • Potravinové balíčky pro 358 911 lidí
  • Vodu pro 240 706 lidí
  • Materiální pomoc 57 387 lidem
  • Peněžní pomoc 67 815 lidem
  • Pomoc s opravou válkou zničených obydlí 19 334 rodinám
  • Psychologickou pomoc 24 682 lidem
V Česku

  • Přímo jsme podpořili 38 229 lidí či rodin
  • V dalších 223 597 případech jsme pomohli spolu se 114 organizacemi, které jsme finančně podpořili z SOS Ukrajina

Děkujeme všem dárcům!

"Děkuji Vám všem, každému, kdo přispěl dvě či tři sta korun, i těm, kteří mohli a chtěli poslat miliony," říká Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni.

Humanitární pomoc na místě, i kamiony a humanitární vlaky z Česka

Pouhé dva dny po začátku ruské invaze jsme vyslali na Ukrajinu první kamiony plné humanitární pomoci. Na začátku března také dorazil na kyjevské nádraží první humanitární vlak naložený základními a trvanlivými potravinami, léky a zdravotnickým materiálem, spacáky, matracemi, hygienickými potřebami nebo výživou pro děti. Humanitárními konvoji jsme také dopravili pomoc do ostřelovaných míst na jihu, severu a východě Ukrajiny.

Jedním z hlavních problémů je na Ukrajině dlouhodobě voda, ke které mají někteří lidé v zemi omezený nebo žádný přístup. Boje poškodily infrastrukturu a vodovodní potrubí, někde voda neteče buď vůbec, nebo teče špinavá. Tam, kde byla situace nejkritičtější a nezbyly žádné vodní zdroje, jsme dodávali vodu balenou a vodu v kanystrech a cisternách. „Pili jsme dešťovou vodu,“ vzpomíná Viktoria na situaci v Izjumu, než jsme tam doručili čtyři kamiony vody.

Video ze začátku invaze:

Přímo na Ukrajině nadále pomáháme lidem s opravami válkou zničených budov, poskytujeme rodinám přímou finanční pomoc, zlepšujeme životní podmínky v centrech pro vnitřní uprchlíky, poskytujeme psychosociální podporu a usilujeme o to, aby na Ukrajině pokračovalo vzdělávání dětí a mládeže. Za posledních 12 měsíců jsme například zpřístupnili vzdělání 2092 ukrajinským dětem a opravili 6 škol a 81 kolektivních center pro vnitřní uprchlíky.

Zaměříme se na obnovu válkou zpustošených míst, posílení odolnosti a udržitelný rozvoj země, např. podporou drobného podnikání, sociálního bydlení nebo participativní správy věcí veřejných. Dvanáct měsíců války nám přineslo mnoho zkušeností. Nejenže jsme si zvykli pracovat v mnohem větším měřítku, ale poznali jsme také, jaké utrpení zažívají oběti barbarství, kterého jsou někteří schopni i ve 21. století.” říká Petr Drbohlav, regionální ředitel Člověka v tísni pro Východní partnerství a Balkán.

Naši zaměstnanci stále napínají síly také v pomoci ukrajinským uprchlíkům v Moldavsku, Gruzii nebo Rumunsku.

Kromě přímé pomoci jsme poskytli pomoc i místním organizacím. „Finančně jsme podpořili například naši partnerskou organizaci Posmiška či organizaci R2P2. Prostřednictvím těchto partnerů pomáháme s distribucemi vody, potravin nebo hygienických potřeb, podporujeme vnitřní uprchlíky v kolektivních centrech nebo finanční pomocí. Za první rok od invaze jsme rozdělili mezi 200 místních organizací 128 milionů korun,” popisuje Petr Drbohlav.

Podpora obránců lidských práv, svobodných médií a mapování válečných zločinů 

Většina ukrajinských lidskoprávních aktivistů a novinářů, blogerů či právníků přišla ze dne na den o příjmy. Aby mohli dál vykonávat svou práci, šestnácti z nich začal Člověk v tísni financovat výplaty a další nezbytné životní náklady.

Sama jsem původem Ukrajinka z Kyjeva. 24. února jsem ve čtyři hodiny ráno telefonovala z Prahy se svými blízkými a slyšela skrz telefon, jak na moje rodné město padají bomby. Strašně jsem v tu chvíli chtěla být tam. Pracovat, pomáhat nebo jen stát vedle svých lidí a být s nimi. A proto rozumím, proč drtivá většina našich ukrajinských kolegů – lidskoprávníků – v zemi zůstala. Hodně z nich šlo bojovat, jako třeba můj blízký kamarád Maksym Butkevič, který už osm měsíců tráví v ruském zajetí,” popisuje Nadiia Ivanova, ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni.

Jen několik dní po ruské invazi jsme urychleně přemístili z okolí ostřelovaného Kyjeva do bezpečných států několik desítek zahraničních aktivistů, kteří utekli na Ukrajinu před útlakem ve vlastní zemi. V případě zajetí okupačními vojsky by jim hrozilo velmi špatné zacházení a nebezpečí ze strany ruské tajné služby. Kromě toho poskytují naši psychologové obráncům lidských práv, jejich rodinám a novinářům psychologickou podporu.

„Podporujeme také organizace, které se zaměřují na válečné zločiny a jejichž hlavním úkolem je dokumentace válečných zločinů s cílem postavit před soud přímé pachatele těchto zločinů a zločinů proti lidskosti,” doplňuje Nadiia Ivanova.

Bezprostředně po začátku agrese jsme začali finančně podporovat 10 ukrajinských médií, mezi nimi například celoplošná média Zaborona.com a Babel, která se řadí mezi nejznámější nezávislé zpravodajské a investigativní portály v zemi. Příjmy z reklamy po ruském útoku klesly ze dne na den v podstatě na nulu, takže cílem bylo v první řadě zajistit zázemí a platy jejich redaktorům. Vedle toho Člověk v tísni třem médiím zajistili i generátory elektrické energie.

Česko: Přímá pomoc uprchlíkům, ale také usilování o systémové změny

Po začátku ruské invaze bylo potřeba rychle reagovat na potřeby ukrajinských uprchlíků, kteří přijížděli do Česka. Většinou se jednalo o ženy s dětmi a seniory, mnozí neměli co jíst, do čeho se převléknout, nevěděli, kde budou spát, potřebovali si vyřídit dokumenty, někteří lékařskou péči. Postupně jich přišlo 450 tisíc, nejvíc v přepočtu na počet obyvatel ze všech zemí EU.

Informační kampaň na podporu ukrajinských školáků:

„V začátcích mi velmi pomohlo integrační centrum Člověka v tísni, které se stalo mojí druhou rodinou. Poradili mi se vším, co jsem potřebovala, s vyřizováním dokumentů, tlumočili. Společně jsme prožívali jednu z nejradostnějších i nejtěžších událostí v mém životě, očekávání syna Marka. Poskytli nám materiální pomoc, oblečení, pleny… Zlatě umožnili chodit do adaptační skupiny. Dnes už je ve třetí třídě základní školy a na vysvědčení měla samé jedničky,“ popisuje Tetiana, která by se po konci války ráda vrátila zpátky domů.

„Kam přímá pomoc Člověka v tísni nedosáhne, tam pomáháme řešit akutní potřeby v partnerství s desítkami dalších organizací a subjektů věnujících se podpoře uprchlíků napříč Českem. Ze sbírky SOS Ukrajina Člověk v tísni podpořil 62 miliony korun pomoc neziskových organizací, zpočátku i škol, dětských center, hasičů, lékařské poradny nebo například Federace potravinových bank,” říká Zuzana Ramajzlová, vedoucí SOS Ukrajina pro Českou republiku.

Nedílnou součástí práce Člověka v tísni je dlouhodobě také mediální vzdělávání a osvěta. O materiály vzdělávací sekce JSNS.cz zaměřené na ruskou propagandu po invazi na Ukrajinu v loňském roce několikanásobně vzrostl zájem.

Přispějte do SOS Ukrajina

Rok od invaze ruská agrese na Ukrajině pokračuje a pomoc nadále potřebují miliony lidí. Člověk v tísni je připraven pomáhat do té doby, dokud to bude potřeba. Přispějte prosím i Vy, ať už jednorázově, nebo pravidelně!
Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Děkujeme všem drobným dárcům i donorům, kteří přispěli na sbírku SOS Ukrajina a umožnili tak mnohonásobně rozšířit pomoc a znásobit počet lidí, k nimž se pomoc dostane. Zvláštní poděkování patří také všem partnerským organizacím jak v Česku, tak v zahraničí, institucím a dalším subjektům, kteří se v pomoci Ukrajině angažují.

Připravované akce k připomínce výročí invaze

Na podporu Ukrajiny pořádáme již tento čtvrtek 23. února několik kulturních akcí. Kromě velkého videomappingu na Letné, který se odehraje přímo na budově Ministerstva vnitra, také projekce a diskuze v kině Světozor či výstavu v centru Langhans.

Podrobnější informace naleznete na naší stránce o připravovaných akcí.


Autor: Člověk v tísni

Související články