Ruku v ruce od začátku až do konce!

Publikováno: 3. 7. 2017 Doba čtení: 1 minuta
Ruku v ruce od začátku až do konce!
© ČvT archiv

Polovina prázdnin je za námi a nastal čas napsat pár řádků o tom, co bylo. Během uplynulého školního roku prošlo naším předškolním klubem téměř 30 dětí. Musíme uznat, že péče o naše „mrňousi,“ byla občas pěkná dřina, ovšem odměnou nám byla radost a úsměvy v jejich tvářích. Některé z dětí v průběhu roku nastoupily do běžné mateřské školy, některé se pro změnu odstěhovaly, avšak všechny nám utkvěly v pamětích.

Aktuálně náš klub pravidelně navštěvuje 10 dětí. Většina těchto dětí úspěšně absolvovala zápis do běžné mateřské školy. Tyto úspěchy nás vedly k tomu uspořádat slavnostní rozloučení nejenom s dětmi, ale i s celým školním rokem. Na rozloučení byli pozvaní samozřejmě i rodiče. Během celého slavnostního dne se promítaly fotografie dětí z akcí, které jsme během roku pořádali nebo z učeben našeho klubu. Děti si během dopoledne zahrály kolektivní hry a s rodiči jsme si  příjemně popovídali o aktivitách, které již proběhly i o těch, které budou následovat, a kterých se budou účastnit.


A aby nebylo rozloučení smutným nýbrž radostným okamžikem, připravili jsme si malé překvapení v podobě dortu a drobného dárku pro každé dítě.


Školní rok uplynul rychle. Doufáme, že všechny děti, které si u nás udělaly zastávku, si z hodin strávených v klubu „něco málo“ odnesly a my se i nadále budeme snažit být jim trochu kamarádkami, podporovat je, naslouchat jim a přispívat k vytváření dobrých vztahů s jejich rodinami.


Závěrem bychom všem rádi poděkovali a popřáli krásné, slunečné a příjemné prázdniny

Předškolní kluby podporuje: Projekt „Inkluzivní vzdělávání v Chomutově“ reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000165 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR


Autor: Nikola Žikešová

Související články