Chomutov předškolní vzdělávání

Chomutov: Předškolní kluby

Kvalitní předškolní příprava je dnes nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup dětí do systému základního školství. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí to platí dvojnásob. Provozujeme v Chomutově dva předškolní kluby, které se právě těmto dětem věnují. Naším záměrem je připravit děti na bezproblémový přechod do běžné mateřské školy. Pokud to z nějakého důvodu není možné, snažíme se s nimi pracovat tak, aby co nejlépe zvládly vstup na školu základní.

Při práci s dětmi vždy uplatňujeme individuální přístup, který je umožněn především díky menšímu počtu dětí, které do klubu dochází. Aktivně pracujeme i s rodiči, kterým se věnujeme nejen v rámci poradenství, ale zveme je i na společná setkání, účastní se také některých vzdělávacích aktivit a návštěv školek.

V Chomutově fungují dva kluby předškolního vzdělávání: Človíček v sídlištní lokalitě Kamenná a KAMARÁD na sídlišti Písečná.

předškolní klub človíček

Adresa: Písečná 5306, 430 04 Chomutov

Otevírací doba: po - čt: 8 – 12 h, kapacita: 12 dětí, věk: 3 až 5 let

Předškolní klub kamarád

Adresa: Písečná 5306, 430 04 Chomutov

Otevírací doba: po - čt: 8 – 12 h, kapacita: 12 dětí, věk: 3 až 5 let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme